Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Canon Vixia Hf W10

Przy używaniu wyświetlacza Canon Vixia HF W10 należy zachować szczególną ostrożność. Przede wszystkim należy upewnić się, że wszystkie połączenia są dobrze podłączone i nie ma żadnych luźnych kabli. Następnie należy przechowywać wyświetlacz w suchym i zacienionym miejscu, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego wilgocią lub światłem słonecznym. Przed użyciem należy upewnić się, że wyświetlacz jest czysty i wolny od kurzu, a także sprawdzić, czy są wyraźne obrazy. Ponadto należy unikać uderzania lub upuszczania wyświetlacza, aby uniknąć uszkodzenia mechanicznego. Należy również uważać, aby nie przegrzewać wyświetlacza, gdy jest w użyciu, aby uniknąć uszkodzenia spowodowanego wysoką temperaturą.

Ostatnia aktualizacja: Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Canon Vixia Hf W10

Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów!

Na pokrywie dokumentów nie należy kłaść żadnych przedmiotów. Po otwarciu pokrywy dokumentów mogłyby one spaść do tylnej tacy, powodując awarię drukarki. Ponadto należy ustawić drukarkę w miejscu, w którym nie spadnie na nią żaden przedmiot.

Urządzenia składane Galaxy są wyposażone w elastyczny wyświetlacz Infinity, który wykonany jest z ultracienkiego szkła. Ponieważ urządzenia są produkowane z wykorzystaniem substancji składowych szkła, które można zginać, wymagają one dodatkowej pielęgnacji i konserwacji, aby zapewnić ich najwyższą sprawność. Postępuj zgodnie z ważnymi wytycznymi zamieszczonymi poniżej, a zapewnisz doskonały wygląd i wydajność urządzenia składanego.

Przed zastosowaniem się do poniższych zaleceń upewnij się, że oprogramowanie urządzenia i powiązane z nim aplikacje są zaktualizowane do najnowszych wersji. Aby zaktualizować oprogramowanie urządzenia mobilnego, wykonaj poniższe działania:

Krok 1.  Przejdź do Ustawienia > Aktualizacja oprogramowania.

Krok 2. Stuknij Pobierz i zainstaluj.

Krok 3.  Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Środek ostrożności 1. Nie naciskać ekranu ostrym ani ostro zakończonym przedmiotem lub obiektem

Nie naciskaj ekranu ani obiektywu przedniego aparatu twardymi lub ostro zakończonymi przedmiotami i obiektami, np. długopisem lub paznokciem. Nie wywieraj na niego nadmiernego nacisku. Pamiętaj, że wywieranie nadmiernej siły lub nacisku za pomocą jakiegokolwiek narzędzia na ekranie głównym może skutkować zadrapaniami lub uszkodzeniami.

Środek ostrożności 2. Usuń wszystkie obce obiekty z ekranu głównego

Składając urządzenie nie umieszczaj żadnych obiektów — na przykład kart, monet ani kluczy — między ekranami; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia ekranu głównego. Złóż urządzenie przed odłożeniem go lub przechowywaniem. Pamiętaj, aby nie przechowywać urządzenia rozłożonego, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo, że inny przedmiot mógłby zarysować lub przebić ekran. Nie zaleca się otwierania urządzenia poprzez wsunięcie palca między części ekranu. com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/precautions-when-using-the-galaxy-foldable-devices/foldable-precaution2-3. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Środek ostrożności 2 w odniesieniu do urządzenia składanego. png? $ORIGIN_PNG$"/>

Środek ostrożności 3. Zachowaj ostrożność i zadbaj, aby płyny ani pył nie dostały się do wnętrza urządzenia

Galaxy Z Fold3 5G i Z Flip3 5G są urządzeniami wodoszczelnymi zgodnie z klasą znamionową IPX8. Należy zachować ostrożność, aby zachować wodoszczelność urządzenia i zapobiec jego uszkodzeniu.

 • Nie zanurzaj urządzenia w czystej wodzie na głębokość większą niż 1, 5 m ani przez okres dłuższy niż 30 minut. Jeżeli zanurzysz urządzenie w jakimkolwiek płynie innymi, niż czysta woda — na przykład; woda słona, woda jonizowania, napój alkoholowy — płyn dostanie się do urządzenia szybciej i może spowodować jego uszkodzenie.
 • Jeżeli urządzenie wejdzie w kontakt z czystą wodą, osusz je dokładnie czystą, miękką ściereczką. Jeżeli urządzenie zostanie wystawione na kontakt z innymi płynami — na przykład: woda słona, woda basenowa, woda z mydlinami, olej, perfumy, mleczko do opalania, płyn do czyszczenia dłoni lub produkty chemiczne (na przykład kosmetyki) — wypłucz je w czystej wodzie i osusz je dokładnie czystą, miękką ściereczką. Jeżeli nie zastosujesz się do tych instrukcji, może dojść do uszkodzenia urządzenia, a jego wydajność i wygląd mogą ulec pogorszeniu; ponadto, takie zamiany mogą nie być objęte gwarancją.
 • Nie narażaj urządzenia na działanie wody, która płynie wartkim strumieniem.

Dodatkowo, pamiętaj że urządzenia nie są odporne na działanie pyłu. Wystawienie na działanie niewielkich drobin, takich jak ziarna piachu, może skutkować uszkodzeniem urządzenia w postaci zarysowań lub wgięć ekranu. com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/precautions-when-using-the-galaxy-foldable-devices/water-resistant. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Wodoszczelność. png? $ORIGIN_PNG$"/>

Pamiętaj: Charakterystyka IPX8 jest oparta na teście w warunkach zanurzenia do 1, 5 metra czystej wody lub do 30 minut. Nie zaleca się korzystania na plażach ani na brzegach basenów.

Środek ostrożności 4. Nie usuwaj folii zabezpieczającej ekran

Zaleca się, aby nie usuwać folii zabezpieczającej ekran ani nie nanosić innych folii ani naklejek, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia. Niedopuszczone elementy ochronne ekranu mogą powodować awarie czujników.

Środek ostrożności 5. Utrzymuj bezpieczną odległość od obiektów generujących pole magnetyczne

W urządzeniu zamontowane są magnesy. Zachowuj bezpieczną odległość między urządzeniem i obiektami, na które magnesy mogą mieć wpływ — na przykład: karty kredytowe i wszczepiane urządzenia medyczne — ponieważ takie przedmioty i obiekty mogą zostać uszkodzone lub wyłączone przez magnesy znajdujące się w urządzeniu. Jeżeli korzystasz ze wszczepionego urządzenia medycznego, przed użyciem zasięgnij porady lekarza.

Środek ostrożności 6. Upewnij się, że podczas ładowania bezprzewodowego urządzenie jest złożone i poprawnie umieszczone

W celu ładowania bezprzewodowego złóż urządzenie i umieść je na tyłem pośrodku ładowarki bezprzewodowej. Ponieważ produkt ma wbudowany magnes i lokalizacja cewki ładowania bezprzewodowego różni się w zależności od urządzenia, dostosuj pozycję urządzenia zgodnie z tym, co przedstawiono poniżej.

W przeciwnym wypadku urządzenie może ładować się niepoprawnie lub przegrzewać. Jeżeli umieścisz je w innym położeniu lub z inną orientacją niż na ilustracji, może się ześlizgnąć z uwagi na kąt nachylenia urządzenia i siłę magnetyczną. com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/precautions-when-using-the-galaxy-foldable-devices/foldable-charging-tip1-7. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Wskazówka dotycząca ładowania urządzenia składanego. png? $ORIGIN_PNG$"/>

Pamiętaj:

 • Jeżeli używasz z urządzeniem metalowej osłony lub naklejki zabezpieczającej, bądź osłony z metalowym pierścieniem, usuń ja przed ładowaniem bezprzewodowym; dopiero wtedy możesz przystąpić do ładowania urządzenia. Nie umieszczaj również urządzenia na ładowarce bezprzewodowej, jeżeli materiał przewodzący — na przykład metalowe obiekty i magnesy — zostanie umieszczony między urządzeniem i ładowarką bezprzewodową.
 • Umiejscowienie cewki ładowania bezprzewodowego może się różnić w zależności od urządzenia.
 • Środek ostrożności 7. Do realizacji płatności Samsung Pay używaj złożonego Galaxy Z Fold i Galaxy Z Flip3 5G

  W przypadku Galaxy Z Fold zalecamy, aby urządzenie pozostało zamknięte w celu dokonania płatności Samsung Pay. W przypadku urządzenia Galaxy Z Flip, moduł obsługujący płatności Samsung Pay znajduje się u dołu urządzenia, dlatego do czytnika kart lub NFC urządzenia należy przykładać jego tylną, dolną stroną. com/is/image/samsung/assets/uk/support/mobile-devices/precautions-when-using-the-galaxy-foldable-devices/foldable-samsung-pay-2. png? $ORIGIN_PNG$" alt="Samsung Pay z urządzeniem składanym. png? $ORIGIN_PNG$"/>

 • Aby dokonywać płatności z Samsung Pay, urządzenie może wymagać połączenia z Wi-Fi lub siecią mobilną, w zależności od regionu.
 • Ta funkcja może nie być dostępne w zależności od dostawcy usług lub kraju.
 • Pamiętaj: Prezentowany na zrzutach ekranowych widok ekranu oraz menu mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia i wersji oprogramowania.

  Naciśnij „WYŚLIJ” aby przesłać nam swoją opinię. Dziękujemy za udział w ankiecie.

  Dziękujemy za twoją opinię

  Baza wiedzy karta charakterystyk – środki ostrożności

  Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i zwroty wskazujące środki ostrożności są kodowane za pomocą wyjątkowego kodu alfanumerycznego, który składa się z jednej litery i trzech cyfr, jak poniżej:

  • litera „H” (jak „zwrotów wskazujących rodzaj zagrożenia”) lub „P” (jak „zwroty wskazujące środki ostrożności”). Proszę zauważyć, że zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia przeprowadzone przez DSD i DPD, ale które nie są uwzględnione w GHS są zakodowane jako „EUH”.
  • cyfra wskazująca rodzaj zagrożenia, np. „2” dla zagrożeń fizycznych;
  • dwa numery odpowiadające sekwencyjnemu numerowaniu zagrożeń, jak wybuchowość (kody od 200 do 210), palność (kody (od 220 do 230) itp.

  Etykiety powinny zawierać odpowiednie zwroty wskazujące środki ostrożności (artykuł 22 CLP), które doradzają na temat środków zaradczych, aby zapobiec lub zminimalizować niekorzystne skutki dla zdrowia ludzi lub środowiska wynikające z zagrożeń powodowanych przez substancje lub mieszaniny. Kompletny zestaw zwrotów wskazujących środki ostrożności dotyczących każdej określonej klasyfikacji jest podawany w tabelach wskazujących elementy etykiet wymagane dla każdej klasy zagrożenia w częściach od 2 do 5 załącznika I do CLP.

  Zwroty wskazujące środki ostrożności należy wybierać zgodnie z artykułem 28 i z częścią 1 załącznika IV do CLP. Przy każdym wyborze należy wziąć również pod uwagę używane zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia i korzystanie zgodne z przeznaczeniem lub użycie substancji lub mieszanin. Normalnie nie więcej niż sześć zwrotów wskazujących środki ostrożności powinno pojawić się na etykiecie, chyba że wymaga tego charakter i stopień zagrożeń. Aby zapewnić pomoc w wyborze najbardziej odpowiednich zwrotów wskazujących środki ostrożności, zapewnimy dalsze wskazówki w odpowiednich akapitach.

  Część 2 załącznika IV do CLP zawiera prawidłowe słownictwo zwrotów wskazujących środki ostrożności, jak powinny się pojawić na etykietach. Na etykiecie zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia muszą być podane razem z zwrotami wskazującymi środki ostrożności w tym samym języku.

  Zmiany w zwrotach wskazujących środki ostrożności

  Zmieniony wykaz zwrotów wskazujących środki ostrożności zawiera nowe lub zmienione zwroty, zaznaczone na czerwono, które zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 2019/521 obowiązują od 17 października 2020 r.

  Aby zapewnić spójność między etykietami i kartami charakterystyk, ważne jest, by również zaktualizować karty charakterystyk, gdy zmieniono etykiety!

  EN I DE I FR I ES I IT I PL I CS I RO I SL I SK I HU

  Pełna lista zwrotów wskazujących środki ostrożności

  Obowiązuje od 17 października 2020 r.

  P101 – W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę.

  P102 – Chronić przed dziećmi.

  P103 – Uważnie przeczytać wszystkie instrukcje i zastosować się do nich

  P201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

  P202 – Nie używać przed zapoznaniem się i zrozumieniem wszystkich środków bezpieczeństwa.

  P210 – Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

  P211 – Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu.

  P212 – Unikać ogrzewania pod zamknięciem lub w sytuacji zmniejszonej zawartości środka odczulającego.

  P220 – Trzymać z dala od odzieży i innych materiałów zapalnych.

  P222 – Nie dopuszczać do kontaktu z powietrzem.

  P223 – Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

  P230 – Przechowywać produkt zwilżony….

  P231 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…

  P232 – Chronić przed wilgocią.

  P233 – Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  P234 – Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

  P235 – Przechowywać w chłodnym miejscu.

  P240 – Uziemić i połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.

  P241 – Używać [elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego/…/] przeciwwybuchowego sprzętu.

  P242 – Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi.

  P243 – Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.

  P244 – Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

  P250 – Nie poddawać szlifowaniu/wstrząsom/tarciu/….

  P251 – Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

  P260 – Nie wdychać pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.

  P261 – Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/ rozpylonej cieczy.

  P262 – Nie wprowadzać do oczu, na skórę lub na odzież.

  P263 – Unikać kontaktu w czasie ciąży i podczas karmienia piersią.

  P264 – Dokładnie umyć … po użyciu.

  P270 – Nie jeść, nie pić i nie palić podczas używania produktu.

  P271 – Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu

  P272 – Zanieczyszczonej odzieży ochronnej nie wynosić poza miejsce pracy.

  P273 – Unikać uwolnienia do środowiska.

  P280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy/ochronę słuchu/…

  P282 – Nosić rękawice izolujące od zimna oraz albo maski na twarz albo ochronę oczu.

  P283 – Nosić odzież ognioodporną lub opóźniającą zapalenie.

  P284 – [W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

  P231 + P232 – Używać i przechowywać zawartość w atmosferze obojętnego gazu/…. Chronić przed wilgocią.

  P301 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA:

  P302 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ:

  P303 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami):

  P304 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH:

  P305 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:

  P306 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ:

  P308 – W PRZYPADKU narażenia lub styczności:

  P310 – Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P311 – Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

  P312 – W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P313 – Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P314 – W przypadku złego samopoczucia zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P315 – Natychmiast zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P320 – Pilnie zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

  P321 – Zastosować określone leczenie (patrz … na etykiecie).

  P330 – Wypłukać usta.

  P331 – NIE wywoływać wymiotów.

  P332 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry:

  P333 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki:

  P334 – Zanurzyć w zimnej wodzie [lub owinąć mokrym bandażem].

  P335 – Nie związaną pozostałość strzepnąć ze skóry.

  P336 – Rozmrozić oszronione obszary letnią wodą. Nie trzeć oszronionego obszaru.

  P337 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy:

  P338 – Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.

  P340 – Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

  P342 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego:

  P351 – Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut.

  P352 – Umyć dużą ilością wody/…

  P353 – Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

  P360 – Natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

  P361 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

  P362 – Zdjąć zanieczyszczoną odzież.

  P363 – Wyprać zanieczyszczoną odzież przed ponownym użyciem.

  P364 – I wyprać przed ponownym użyciem.

  P370 – W przypadku pożaru:

  P371 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości:

  P372 – Zagrożenie wybuchem.

  P373 – NIE gasić pożaru, jeżeli ogień dosięgnie materiały wybuchowe

  P375 – Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

  P376 – Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

  P377 – W przypadku płonięcia wyciekającego gazu: Nie gasić, jeżeli nie można bezpiecznie zahamować wycieku.

  P378 – Użyć… do gaszenia.

  P380 – Ewakuować teren.

  P381 – W przypadku wycieku wyeliminować wszystkie źródła zapłonu.

  P390 – Usunąć wyciek, aby zapobiec szkodom materialnym.

  P391 – Zebrać wyciek.

  P301 + P310 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/ lekarzem/…

  P301 + P312 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P301 + P330 + P331 – W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów.

  P302 + P334 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Zanurzyć w zimnej wodzie lub owinąć mokrym bandażem.

  P302 + P352 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody/…

  P303 + P361 + P353 – W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKモRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem].

  P304 + P340 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

  P305 + P351 + P338 – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć.

  P306 + P360 – W PRZYPADKU KONTAKTU Z ODZIEŻĄ: natychmiast spłukać zanieczyszczoną odzież i skórę dużą ilością wody przed zdjęciem odzieży.

  P308 + P311 – W przypadku narażenia lub styczności: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P308 + P313 – W przypadku narażenia lub styczności: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P332 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P333 + P313 – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P337 + P313 – W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

  P342 + P311 – W przypadku wystąpienia objawów ze strony układu oddechowego: Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

  P361 + P364 – Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież i wyprać przed ponownym użyciem.

  P362 + P364 – Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.

  P370 + P376 – W przypadku pożaru: Jeżeli jest to bezpieczne zahamować wyciek.

  P370 + P378 – W przypadku pożaru: Użyć… do gaszenia.

  P370 + P380 + P375 – W przypadku pożaru: Ewakuować teren. Z powodu ryzyka wybuchu gasić pożar z odległości.

  P371 + P380 + P375 – W przypadku poważnego pożaru i dużych ilości: Ewakuować teren.

  P401 – Przechowywać zgodnie z ….

  P402 – Przechowywać w suchym miejscu.

  P403 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

  P404 – Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

  P405 – Przechowywać pod zamknięciem.

  P406 – Przechowywać w pojemniku odpornym na korozję /… o odpornej powłoce wewnętrznej.

  P407 – Zachować szczelinę powietrzną pomiędzy stosami lub paletami.

  P410 – Chronić przed światłem słonecznym.

  P411 – Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

  P412 – Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

  P413 – Przechowywać luzem masy przekraczające … kg/… funtów w temperaturze nieprzekraczającej … o C/… o F.

  P420 – Przechowywać oddzielnie.

  P402 + P404 – Przechowywać w suchym miejscu. Przechowywać w zamkniętym pojemniku.

  P403 + P233 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.

  P403 + P235 – Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu.

  P410 + P403 – Chronić przed światłem słonecznym. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu.

  P410 + P412 – Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50 o C/122 o F.

  P501 – Zawartość/pojemnik usuwać do …

  P502 – Przestrzegać wskazówek producenta lub dostawcy dotyczących odzysku lub wtórnego wykorzystania.

  P503 – Przestrzegać wskazówek producenta/ dostawcy/… dotyczących unieszkodliwienia/ odzysku/recyklingu

  Pobieranie listy obowiązujących zwrotów wskazujących środki ostrożności

  Oferowane usługi

  • Tłumaczenie karty charakterystyki
  • Sprawdzenie, aktualizacja kart charakterystyk
  • Kompilacja, tworzenie karty charakterystyki
  • Usługi ekspresowe dotyczące kart charakterystyk wykonywane w 24 godziny
  • Tworzenie projektu etykiety

  Użyteczne informację

  • Oznakowanie CLP w praktyce
  • Elementy etykiety karty charakterystyki
  • Piktogram zagrożeniu
  • Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia H

  Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Canon Vixia Hf W10

  Bezpośredni link do pobrania Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Canon Vixia Hf W10

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Środki ostrożności dotyczące wyświetlacza Canon Vixia Hf W10