Informacje o produkcie Frigidaire Glgr642as5

Frigidaire GLGR642AS5 to profesjonalny model lodówki z szeroką gamą funkcji, które ułatwiają przechowywanie żywności w odpowiednich warunkach. Posiada ona pięć szuflad, które są wyposażone w technologię FreshFlow, która zapobiega zużyciu żywności i utrzymuje świeżość produktów przez dłuższy czas. Dodatkowo lodówka ma wbudowany cichy system chłodzenia, który działa cicho i niezauważalnie, dzięki czemu nie przeszkadza w codziennym życiu. Dzięki wyświetlaczowi LCD i regulowanym temperaturom można łatwo kontrolować temperaturę w lodówce i dostosować ją do potrzeb użytkownika. Lodówka Frigidaire GLGR642AS5 jest zaprojektowana z myślą o trwałości i wygodzie, dzięki czemu jest idealna do przechowywania żywności w wymagających warunkach.

Ostatnia aktualizacja: Informacje o produkcie Frigidaire Glgr642as5

Omówienie informacji o produktach - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 5 min

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten artykuł zawiera informacje na temat zarządzania informacjami o produkcie.

Informacje o produktach stanowią podstawę wszystkich aplikacji zarządzania łańcuchami dostaw i handlu we wszystkich branżach. Odnoszą się do procesów i technologii koncentrujących się na centralnym zarządzaniu informacjami o produktach (na przykład w całych łańcuchach dostaw). Bardzo istotne jest, aby używać wspólnych definicji produktów, dokumentacji, atrybutów i identyfikatorów. W różnych modułach rozwiązania biznesowego informacje i konfiguracje specyficzne dla produktów są konieczne do zarządzania procesami biznesowymi związanymi z konkretnymi produktami, rodzinami produktów lub kategoriami produktów.

Definicja produktu

Produkt jest definiowany głównie przez numer produktu, nazwę i opis. Są jednak potrzebne również inne dane, aby odpowiednio opisać produkt lub usługę:

 • Typ produktu: towar lub usługa

 • Podtyp produktu: odrębne produkty lub produkty główne

 • Definicja modelu wariantu produktu:

 • Wymiary i grupy wymiarów produktu
 • Nazewnictwo produktów
 • Modele konfiguracji produktu
 • Skojarzenie produktu z jedną lub więcej kategoriami

 • Definicja atrybutów produktów i kategorii

 • Obrazy produktu

 • Załączniki

 • Jednostki miary i pokrewne konwersje

 • Tłumaczenia wszystkich nazw i opisów

  Rozpowszechnianie, eksportowanie i importowanie danych produktów

  Definicję produktu można utworzyć w programie Supply Chain Management. Można ją także importować z systemów zarządzanie cyklem życia produktów (PLM), zarządzania danymi produktów (PDM) lub zarządzania informacjami o produktach (PIM). Jeśli jest używane więcej niż jedno wystąpienie Supply Chain Management, jedno wystąpienie zwykle służy jako wzorzec danych produktów dla wszystkich pozostałych wystąpień. To podejście jest wspierane przez duży zbiór jednostek danych, które umożliwiają eksportowanie i importowanie danych definicji produktów z jednego wystąpienia do drugiego.

  Aby umożliwić rozprowadzanie danych produktów do wielu wystąpień, Supply Chain Management umożliwia korzystanie z usługi danych wspólnych Microsoft Dataverse. Definicje produktów można wyeksportować z wystąpienia programu Supply Chain Management do usługi Microsoft Dataverse. Definicje produktów mogą następnie służyć do dostarczania danych produktów innym aplikacjom biznesowym, takim jak Dynamics 365 Sales.

  Należy zauważyć, że w dynamicznych i sprawnych organizacjach informacje o produktach zmieniają się każdego dnia. W związku z tym utrzymanie precyzyjnych i prawdziwych danych produktów jest newralgicznym samodzielnym procesem biznesowym.

  Produkty główne i warianty produktów

  W dynamicznym świecie, w którym produkty muszą być szybko dostosowywane do wymagań klientów, definicje produktów określają zbiory produktów, a nie odrębne produkty. W programie Supply Chain Management te standardowe produkty są nazywane produktami głównymi. Produkty główne zawierają definicje i reguły określające, jak odrębne produkty są opisywane i zachowują się w procesach biznesowych. Na podstawie tych definicji można generować odrębne produkty. Te odrębne produkty są znane jako warianty produktu.

  Produkt główny jest skojarzony z grupą wymiarów produktu i technologią konfiguracji, aby określić reguły biznesowe. Wymiary produktu (Kolor, Rozmiar, Styl i Konfiguracja) to określony zbiór atrybutów, które mogą być używane w całej aplikacji do definiowania i śledzenia konkretnych zachowań pokrewnych produktów. Te wymiary pomagają również użytkownikom wyszukiwać i identyfikować produkty.

  Technologie konfiguracji

  Do wyboru są trzy technologie konfiguracji:

 • Wstępnie zdefiniowane warianty są definiowane przez wstępnie zdefiniowane wymiary produktu. Definicja wariantu zawiera definicję określonej prawidłowej kombinacji wymiarów, takich jak Kolor, Styl i Rozmiar. Każda kombinacja daje w wyniku odrębny wariant produktu.
 • Konfiguracja oparta na wymiarach jest zazwyczaj używana w scenariuszach produkcji i pozwala używać wymiaru Konfiguracja w definicji list składowych (BOM). Po zaznaczeniu określonej konfiguracji system używa podzbioru wierszy BOM odpowiednich dla tej konfiguracji do planowania i produkcji. Ta koncepcja jest również nazywana globalnym BOM, ponieważ jeden wspólny BOM jest używany do wszystkich konfiguracji produktu.
 • Konfiguracja oparta na ograniczeniach używa modelu konfiguracji produktu do opisania wszystkich możliwych atrybutów i składników, które są wymagane w celu opisania wszystkich możliwych wariantów produktu w jednym modelu. Ograniczenia kombinacji atrybutów mogą być opisane za pomocą wyrażeń regularnych lub ograniczeń opartych na tabelach. Modele konfiguracji i konfiguratory mają większe znaczenie w zarządzaniu informacjami o produktach i są używane we wszystkich branżach.
 • Planując implementację oprogramowania Supply Chain Management, bardzo ważne jest wybranie technologii konfiguracji odpowiedniej dla procesu biznesowego. Po implementacji nie można przekonwertować produktu z jednego modelu na inny.

  Obszar roboczy Definicja modelu wariantu produktu

  Obszar roboczy Definicja modelu wariantu produktu pokazuje całościowy obraz produktów głównych. Przedstawia także stan zwalniania produktów głównych i pokrewnych wariantów do określonych firm.

  Zwolnione produkty

  Produkty zwalniane do określonej firmy są nazywane zwolnionymi produktami. Produkty można zwalniać zbiorczo do jednej firmy lub wielu firm równocześnie. Ponieważ zależnie od konkretnej firmy może być konieczne dodanie różnych właściwości i atrybutów produktów, obszar roboczy Obsługa zwolnionego produktu umożliwia monitorowanie i finalizowanie ostatnio zwolnionych produktów w każdej firmie lub w podrzędnej organizacji firmy.

  Obszar roboczy Obsługa zwolnionego produktu

  Obszar roboczy Obsługa zwolnionego produktu można konfigurować z elementu menu Konfiguruj mój obszar roboczy. Wybierz hierarchię kategorii i kategorię, według których chcesz wyfiltrować obszar roboczy. Aby skorygować dane odnośnego produktu w obszarze roboczym, można również zdefiniować (w dniach) horyzonty czasowe dla produktów Ostatnio zwolnione produkty i Zatrzymane zwolnione produkty.

  Obszar roboczy zawiera podsumowanie kafelków i dwie listy. Lista Otwarte sprawy pokazuje sprawy zmian w produktach dla produktów w wybranej hierarchii kategorii produktów, który nie są jeszcze ukończone i zamknięte. Lista Ostatnio zwolnione zawiera produkty, które zostały zwolnione w granicach horyzontu czasowego ustawionego w konfiguracji obszaru roboczego. Dla każdego elementu na liście jest wykonywane sprawdzanie poprawności oraz wyświetlany stan tego sprawdzania. Ten stan może wskazywać, że konfiguracje wymagane dla firmy nie zostały ukończone. Korzystając z listy, można bezpośrednio uzyskać dostęp do stron Szczegóły zwolnionego produktu, Obsługa atrybutów produktu, Obsługa kategorii produktu, Ustawienia domyślne zamówień i Tłumaczenia tekstu w celu dokończenia żądanej konfiguracji produktu.

  Ręczne tworzenie nowego zwolnionego produktu

  Można ręcznie utworzyć zwolniony produkt w jednej sesji, w zależności od procesów biznesowych stosowanych w organizacji oraz od reguł decydujących o tym, czy tej funkcji należy użyć. Ta funkcja powoduje utworzenie nowego produktu i jego automatyczne zwolnienie do bieżącej firmy. Aby utworzyć nowy produkt, kliknij opcję Zwolnione produkty w obszarze roboczym Obsługa zwolnionego produktu lub na stronie listy Zwolniony produkt.

Opinia

Prześlij i wyświetl opinię dla

Dodatkowe zasoby

Informacje o produkcie Frigidaire Glgr642as5

Bezpośredni link do pobrania Informacje o produkcie Frigidaire Glgr642as5

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Informacje o produkcie Frigidaire Glgr642as5