Instrukcja aktualizacji Fujitsu Atlas V14

Aby zaktualizować Fujitsu Atlas V14, należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w oficjalnym manualu użytkownika. Proces aktualizacji zależy od wersji systemu, który ma być zaktualizowany. Po wybraniu wersji systemu, należy pobrać odpowiednie pliki instalacyjne i następnie postępować zgodnie z instrukcjami w celu przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja może trwać do kilku godzin, w zależności od wielkości plików instalacyjnych. Ważne jest, aby po zakończeniu aktualizacji przeprowadzić pełne przeskanowanie systemu w celu wykrycia ewentualnych błędów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja aktualizacji Fujitsu Atlas V14

Instrukcja aktualizacji oprogramowania

Możesz pobrać najnowsze oprogramowanie aparatu z Internetu, podobnie jak pobierasz aktualizację oprogramowania na komputer. Wystarczy kilka prostych kroków.

Do aktualizacji oprogramowania aparatu wymagane jest oprogramowanie OM Workspace wraz z Digital Camera Updater.

OM workspace

Aby uzyskać najnowszą aktualizację oprogramowania sprzętowego aparatu, musisz mieć zainstalowaną na komputerze najnowszą wersję oprogramowania OM Workspace. Wykonaj poniższe kroki, aby sprawdzić, czy masz najnowszą wersję.

1. Kliknij pozycję „Aktualizacja oprogramowania” w menu Pomoc na pasku menu OM Workspace.

2. Narzędzie do aktualizacji sprawdzi, czy są dostępne nowsze wersje oprogramowania. Kliknij OK, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_02_450. jpg"/>

3. Jeśli są dostępne nowsze wersje oprogramowania, zostaną one wyświetlone w oknie dialogowym. Aby zastosować aktualizację oprogramowania sprzętowego, kliknij „Kontynuuj aktualizację”, a następnie „Tak” na kolejnym ekranie. (W razie kliknięcia „Nie” aktualizacja zostanie anulowana). pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_03_550. jpg"/>

4. Przeczytaj uważnie Umowę licencyjną. Jeśli akceptujesz warunki, kliknij „Zgadzam się”, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/OM_Workspace_how_04_450. jpg"/>

5. Zostanie pobrany program do aktualizacji. Po zakończeniu pobierania aktualizacja do najnowszej wersji rozpocznie się automatycznie.

Uwaga:
Po aktualizacji oprogramowania aparatu nie ma możliwości przywrócenia jego poprzedniej wersji.

1. Włącz komputer i zaloguj się. Użyj konta z uprawnieniami administratora.
2. Podłącz komputer do Internetu.
3. Upewnij się, że aparat ma dostęp do źródła zasilania.

Aby zaktualizować oprogramowanie, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Otwórz OM Workspace. Podłącz aparat do komputera przy pomocy kabla USB.
Uwaga:
Na wyświetlaczu aparatu może pojawić się opcja wyboru. Wybierz STORAGE.
Naciśnij przycisk [OK] na aparacie, aby kontynuować. Kliknij Camera
4. Kliknij

5. Kliknij Next, aby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen2. jpg"/>

Jeśli dostępna będzie nowa wersja oprogramowania, pojawi się okno dialogowe. Aby zobaczyć zmiany w nowej wersji, wybierz je z listy i kliknij Details. Aby zainstalować aktualizację, kliknij Update, a następnie, na kolejnym ekranie, Yes (jeśli klikniesz NO, aktualizacja zostanie anulowana). pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen3. jpg"/>

Uważnie przeczytaj Umowę Licencyjną. Jeśli zgadzasz się z jej warunkami, kliknij Agree, żeby kontynuować. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen4. jpg"/>

W zależności od modelu aparatu konfiguracja oraz ustawienia osobiste mogą zostać zapisane i przeniesione. Funkcjonalność ta nie jest dostępna we wszystkich aparatach. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen5. jpg"/>

Postęp aktualizacji widoczny będzie na ekranie komputera. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Firmware_update_page_07. jpg"/>

Kiedy na ekranie LCD aparatu pojawi się OK, aktualizacja będzie zakończona. Postępuj zgodnie z instrukcjami i zaznacz dwa pola wyboru. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen6. jpg"/>

W ostatnim kroku do aparatu zostaną przeniesione konfiguracje i ustawienia osobiste. pl/site/rmt/media/consumer/content/support/Content-Camera-FirmwareUpdateScreen7. jpg"/>

Digital Annealer

Digital Annealer to futurystyczne podejście do informatyki, które obejmuje korzyści płynące z komputerów kwantowych i klasycznych, mające na celu rozwiązanie najbardziej kompleksowych problemów, z jakimi mierzy się biznes.

Konfiguracja

 • How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up Address Reservation on TP-Link routers.

  Rozwiń więcejZwiń

 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

  What should I do if I cannot access the internet? - Using a cable modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a cable modem and TP-Link router, follow this video step by step to solve your problem. com/embed/Cg_gGECGLiY">

  How to turn a router into an Access Point?

Aktualizacja oprogramowania pozwala na rozwiązanie problemów ze starszą wersją oprogramowania oraz może dodać nowe funkcje routera i zwiększyć jego wydajność.

Aktualizacja

WAŻNE: Aby zapobiec problemom podczas aktualizacji, zapoznaj się z poniższymi punktami:

 • Użyj pliku Firmware dostępnego na lokalnej stronie TP-Link, z regionu w którym zakupiłeś/aś swoje urządzenie TP-Link. W przeciwnym razie naruszy to warunki gwarancji. Kliknij tutaj, aby zmienić stronę jeśli będzie to konieczne.
 • Sprawdź wersję sprzętową i oprogramowania Twojego urządzenia. Aktualizacja z użyciem nieodpowiedniego pliku Firmware może uszkodzić Twoje urządzenie i naruszyć warunki gwarancji.
  (Zazwyczaj wersja V1. x=V1. 0, V2. x=V2. 0 itd, lub Vx. x6/Vx. x8=Vx. x0, np V1. 26/V1. 28=V1. 20)
  Jak sprawdzić wersję sprzętową urządzenia TP-Link?
 • NIE odłączaj urządzenia od prądu podczas trwania aktualizacji. Może to spowodować trwałe uszkodzenia.
 • Aby zapobiec nieoczekiwanemu rozłączeniu, NIE przeprowadzaj aktualizacji pliku ISP za pomocą połączenia bezprzewodowego jeżeli nie jest to konieczne (na przykład gdy urządzenie TP-Link nie ma portu LAN/Ethernet).
 • Zalecamy wyłączyć wszystkie aplikacje korzystające z internetu lub rozłączyć połączenie z Internetem na urządzeniu przed przeprowadzeniem aktualizacji.
 • Przed rozpoczęciem aktualizacji rozpakuj pobrany plik za pomocą programu do dekompresji, takiego jak np. 7Zip lub WinRAR.
 • Rozwiń więcejZwińJęzyk: Angielski Rozmiar pliku: 4. 60 MB

  TL-WR841N(EU)_V14_220816

  Do pobrania

  Important Notice

  Please upgrade firmware/software from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it may cause upgrade failure or mistakes and be against the warranty.

  Still Download Go to Local Website

  Data publikacji: 2022-11-23

  Modification and bug fixes:
  1. Polepszono kompatybilność dla połączeń PPPoEv6
  2. Dodano wsparcie dla typu zabezpieczenia WPA3 i usunięto WEP
  3. Zaktualizowano profil IPTV
  4. Naprawiono błąd, że PPPoE nie łączy się ponownie w przypadku restartu serwera PPPoE.
  5. Zwiększono bezpieczeństwo urządzenia

  Uwagi:
  Firmware dedykowany tylko do wersji (EU) TL-WR841N V14

  TL-WR841N(PL)_V14_210203

  Do pobraniaData publikacji: 2021-05-21 Język: Polski Rozmiar pliku: 4. 53 MB

  Modyfikacje i poprawki:
  1. Dodane szyfrowanie WPA3
  2. Optymalizacje sieci bezprzewodowej

  Dla TL-WR841N PL V14.

  TL-WR841N(EU)_V14_200903

  Do pobraniaData publikacji: 2020-11-27 Rozmiar pliku: 4. 27 MB 1. Poprawki zabezpieczeń
  2. Dodana funkcja kontroli diod LED
  3. Dodana funkcja kontroli statusu połączenia WAN
  4. Optymalizacja sieci bezprzewodowej
  5. Optymalizacja procesu konfiguracji routera

  Korzystanie z firmware'u innej firmy

  W przypadku niektórych modeli produktów TP-LINK istnieje możliwość zastąpienia firmware'u udostępnionego przez TP-LINK firmwarem oferowanym przez inną firmę. Jednakże, firma TP-LINK nie jest zobowiązana do wykonywania żadnych prac konserwacyjnych i nie oferuje wsparcia technicznego dla takich produktów. Nie gwarantuje także stabilności oraz poprawności działania firmware'u innej firmy. Uszkodzenie produktu, spowodowane korzystaniem z firmware'u innej firmy, powoduje utratę jego gwarancji.

  Centrum GPL

  Produkty TP-LINK korzystają częściowo z oprogramowania stworzonego przez strony trzecie, w tym z kodu źródłowego oprogramowania zgodnego z licencją GNU General Public Licence (“GPL“), w wersji 1/wersji 2/wersji 3 lub licencji GNU Lesser General Public License ("LGPL"). Aby korzystać z oprogramowania, musisz się zgodzić się na warunki użytkowania produktów na licencji GPL.

  Aby spełnić warunki licencji GPL, firma TP-LINK, jeżeli to konieczne, wysyła pocztą kody źrółowe GPL dla konkretnych oprogramowań na płycie CD do odczytu elektronicznego lub drogą mailową. Więcej informacji można uzyskać dla określonych produktów lub oprogramowań. Poprzez Centrum GPL firma TP-LINK zapewnia możliwość bezpłatnego pobierania kodów źródłowych oprogramowań zgodnych z licencją GPL oraz stosowanych w produktach TP-LINK.

  Warunki licencji GPL znajdziesz, wydrukujesz i pobierzesz tutaj.

  Dostępne programy rozprowadzane są BEZ GWARANCJI; nie obejmuje ich także gwarancja PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ oraz PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU. Więcej informacji dostępnych jest na stronie GNU GPL.

  Aplikacje

  TP-Link Tether

  TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

   Note: To use Tether, please update your TP-Link device’s firmware to the latest version.

   Emulatory

   Wersja firmware

   Tryb pracy

   Język

   171220(V14)

   -

   Angielski

   Przeglądaj

   Uwaga:

   1. Emulator to wirtualny interfejs graficzny strony konfiguracyjnej produktu. Szczegółowe informacje o funkcjach i specyfikacji poszczególnych produktów znajdują się na stronach produktowych.

   2. Upewnij się, że wersja firmware'u jest zgodna z wersją podaną w emulatorze. Każda wersja firmware'u ma własny interfejs graficzny i funkcjonalności.

   3. Pamiętaj, że emulatory nie są dostępne dla wszystkich wersji firmware'u.

Instrukcja aktualizacji Fujitsu Atlas V14

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja aktualizacji Fujitsu Atlas V14

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja aktualizacji Fujitsu Atlas V14