Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Emerson Bettis 500

Instalacja i odbior wstępny są ważnymi czynnościami przy montażu Emerson Bettis 500. Przy instalacji należy postępować zgodnie z instrukcją producenta. Przy odbiorze wstępnym należy zweryfikować poprawność montażu i działania urządzenia. Jest to szczególnie ważne, ponieważ Emerson Bettis 500 jest silnikiem, który może wytwarzać duże ilości energii. Należy również sprawdzić, czy wszystkie wymagane systemy bezpieczeństwa są włączone przed podłączeniem silnika. Wszystkie czynności instalacji i odbioru wstępnego powinny odbywać się zgodnie z zaleceniami producenta, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Emerson Bettis 500

• Ubrania posiadają metki informujące o zalecanym sposobie prania.

Należy prać je i suszyć zgodnie z tym opisem.

• Rozdziel ubrania według ich rodzajów (bawełna, materiały sztuczne,materiały delikatne, wełna itp. ), temperatur prania (zimne, 30°, 40°,60°, 90°) i stopnia zabrudzenia (lekko zabrudzone, zabrudzone,bardzo zabrudzone).

• Nigdy nie należy prać rzeczy kolorowych z białymi.

• Pierz kolorowe rzeczy osobno podczas pierwszego prania, ponieważmogą farbować.

• Upewnij się, że do prania lub kieszeni nie dostały się metaloweelementy; jeśli tak, wyjmij je.

OSTRZEŻENIE:

Gwarancja nie obejmuje usterek wynikłych z przedostania się substancji obcychdo pralki.

• Zasuń i zapnij prane ubrania.

• Zdejmij metalowe lub plastikowe haczyki z firanek i zasłon albowłóż je do siatki lub torby na pranie.

• Przewróć na lewą stronę ubrania takie jak spodnie, wyroby z dzianiny,koszulki i kostiumy kąpielowe.

• Pierz skarpetki, chusteczki i inne drobne rzeczy w siatce na pranie.

DDGGVVDDSH S FHSDGVDSS

HHSS

FF

DGVDSH S FHS

DDGGVVDDSSHHSSFFHHSDGVDSHSFHSSDGVDSHSFHSDDGGVVDDSSHHSSFFHSDGVDSHSFHHSSSDGVDSHSFHDDGGVVDDSSHHSSFFHH S

DGVDSH S FHSSDGVDSH S FHSDDGGVVDDSH S FHSDGVDSSHHSSFFHHSS

SORTOWANIE PRANIA

25

F P A

Można wybielać Nie wybielać Pranie normalne

Położyć na płaskiejpowierzchniNie czyścić na sucho

Można czyścić nasucho

Nie prasowaćMaksymalna

temperaturaprasowania 200°Cprasowania 150°C

Nie wyżymać

Tetrachloroeten R11,R113, olej napędowySuszyć przez

rozwieszenieR13, ropa naftowaRozwiesić, gdy

mokre

Można czyścić na suchoolejem napędowym,czystym alkoholem i R113.

• Otwórz drzwiczki pralki.

• Włóż rzeczy do pralki równomiernie.

Poniższa tabela ciężaru prania może posłużyć jako wskazówka.

• Wkładaj każdą rzecz osobno.

• Gdy zamykasz drzwiczki pralki, upewnij się, że pranie nieutknęło między pokrywą a uszczelką.

• Dopchnij drzwiczki, aż nie usłyszysz dźwięku zatrzaśnięcia sięmechanizmu zamykającego.

• Zamknij poprawnie drzwiczki pralki, ponieważ w przeciwnym wypadku procesprania nie zostanie uruchomiony.

UWAGA:

Maksymalna pojemność prania może zależeć od rodzaju prania, stopnia zabrudzeniai wybranego programu. Nie należy przekraczać maksymalnej ilości suchego praniawskazanej w tabeli programów.

PRANA RZECZ CIĘŻAR (g)

Ręcznik 200

Pościel 500

Szlafrok 1200

Poszewka na kołdrę 700

Poszewka na poduszkę 200

Bielizna 100

Obrus 250

kliknięcie

WKŁADANIE PRANIA DO PRALKI

27

Ilość wsypywanego proszku do pralki zależy od następujących czynników:

• Użycie proszku będzie zależało od stopnia zabrudzenia ubrań. Nie należystosować prania wstępnego do mniej zabrudzonych rzeczy i wsypać małą ilośćproszku do drugiej przegródki szuflady.

• Dla bardziej zabrudzonych rzeczy wybierz program zawierający pranie wstępne iwsyp ¼ odmierzonego proszku do pierwszej przegródki, a pozostałe ¾ dodrugiej przegródki.

• Stosuj środki piorące przeznaczone do wykorzystania w pralkach. Ilość proszkuużywanego podczas prania jest podawana na opakowaniu.

• Im twardsza jest woda, tym więcej proszku należy użyć.

• Ilość używanego proszku wzrasta wraz ze wzrostem ilości prania.

• Umieść środek do zmiękczania tkanin w przegródce na środek do zmiękczaniatkanin. Nie przekraczaj poziomu maksymalnego. W przeciwnym wypadkuśrodek może przedostać się do wody podczas płukania.

• Środki do zmiękczania tkanin o wysokiej gęstości trzeba rozcieńczyć przedumieszczeniem w szufladzie. Środek o wysokiej gęstości może zatkać przepływwody i środka do zmiękczania.

• Możliwe jest używanie płynnych detergentów we wszystkich programach bezprania wstępnego. W tym celu należy wsunąć płytkę poziomu płynnegodetergentu (*) w prowadnice w przegrodzie II szuflady na detergenty. Wypełnićszufladę do wymaganego poziomu za pomocą linii na płytce.

WSYPYWANIE PROSZKU DO PRALKI

(*) Dane techniczne urządzenia mogą różnić się w zależności od modelu.

29

• Podłącz pralkę do prądu.

• Odkręć kran.

• Włóż rzeczy do pralki.

WYBÓR PROGRAMU

Wybierz odpowiedni program dla swojego prania z tabeli programów.

FUNKCJE DODATKOWE

Przed uruchomieniem programu możnaopcjonalnie wybrać funkcje dodatkowe.

• Naciśnij przycisk funkcji dodatkowej,którą chcesz wybrać.

• Jeśli symbol funkcji dodatkowej świeci się światłem stałym na elektronicznymwyświetlaczu, zostanie ona uaktywniona.

• Jeśli symbol funkcji dodatkowej pulsuje na elektronicznym wyświetlaczu, niezostanie ona uaktywniona.

PRZYCZYNY BRAKU AKTYWACJI FUNKCJI:

• Funkcja dodatkowa, której chcesz użyć nie jest dostępna dla wybranegoprogramu prania.

• Upłynął okres, w którym można uaktywnić żądaną funkcję dodatkową.

• Funkcja nie jest kompatybilna z wybraną wcześniej funkcją dodatkową.

OBSŁUGA PRALKI

SYSTEM WYKRYWAJĄCY POŁOWĘ ZAPEŁNIENIA KOMORY BĘBNA

• Pralka posiada funkcję wykrywania zapełnienia połowy komory bębna.

• Gdy wypełnisz komorę praniem do połowy lub mniej możliwej maksymalnejilości, pralka odpowiednio dostosuje ustawienia w niektórych programach, żebyzmniejszyć czas prania, zużycie wody i energii. Jeśli ta funkcja jest aktywna,pralka wykona ustawiony program w krótszym czasie.

(*) zależnie od modelu FUNKCJE DODATKOWE

1. Dodatkowa funkcja: opóźnienie startuTej pomocniczej funkcji można użyć doopóźnienia czasu uruchomienia cyklu praniao 1 do 23 godzin.

Użycie funkcji opóźnienia:

• Nacisnąć raz klawisz opóźnienia.

• Wyświetli się komunikat „1h”. Na wyświetlaczu zaświeci się.

• Naciskać klawisz opóźnienia, aż osiągnie żądany czas uruchomienia cykluprania.

• W przypadku pominięcia żądanego czasu opóźnienia można nadal naciskaćklawisz opóźnienia do ponownego uzyskania tego czasu.

• Aby użyć funkcji opóźnienia czasowego, należy nacisnąć klawisz Start/Pauza wcelu uruchomienia pralki.

Uwaga: Po wybraniu funkcji opóźnienia, inne funkcje można wybrać bez używania klawisza „start/pauza”, po czym można użyć klawisza „start/pauza”, aby użyćopóźnienia czasu.

Kasowanie opóźnienia:

• Jeżeli nie wciśnięto klawisza start/pauza, należy przytrzymać klawisz opóźnienia,aż na wyświetlaczu elektronicznej pojawi się czas trwania wybranego programu.

Kiedy na wyświetlaczu elektronicznym wyświetli się czas programu, oznacza to,że anulowano opóźnienie.

• Po naciśnięciu klawisza Start/Pauza w celu uruchomienia pralki wystarczy tylkoraz dotknąć klawisz opóźnienia. Na elektronicznym wyświetlaczu zgaśnie, poczym należy nacisnąć klawisz „start/pauza”, aby rozpocząć cykl prania.

31

2. Wybór stopnia zabrudzenia

Wybierając stopień zabrudzenia, możnazmieniać długość i temperaturę prania wzależności od stopnia zabrudzenia tkanin.

Niektóre programy automatycznie ustalająstopień zabrudzenia. Można w nichwprowadzać zmiany.

Uwaga: Brak zmiany stopnia zabrudzeniapo dotknięciu klawisza stopnia zabrudzeniaoznacza, że dany program nie umożliwiazmiany stopnia zabrudzenia.

3. Wybór typu zabrudzenia

Można skorzystać z tych dodatkowychfunkcji w zależności od typu zabrudzenia.

Ostrzeżenie: Aby dodatkowe funkcjemogły pracować optymalnie, należyzadbać, aby plamy nie uległy wyschnięciuani zlepieniu. Należy uprzednio oczyścićzabrudzenia stałe.

Ostrzeżenie: Świeże plamy należy ucisnąć kawałkiem tkaniny przed wypraniem w pralce. Nie szorować!

Pralka automatycznie dostosowuje temperaturę prania, prędkość bębna oraz liczbę idługość cykli płukania do typu zabrudzenia.

Przykładowe metody usuwania zabrudzeń:

Plamy z krwi: Dodatkowa funkcja dla plam z krwi w połączeniu z wybranym programem prania oczyści zabrudzenie, rozpuszczając plamy z krwi wzimnej wodzie, a następnie zostanie uruchomiony wybrany program prania.

Plamy z jajka: Funkcja rozpocznie oczyszczanie zabrudzenia, rozmiękczając pozostałości jajka ciepłą wodą, a po zakończeniu tego programu rozpocznie się proces

Podobne metody usuwania zabrudzeń są dostępne dla innych typów plam.

(*) Dane techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionegoproduktu.

Uwaga: Przed uruchomieniem urządzenia można wybrać typ zabrudzeń. Po uruchomieniu urządzenia nie można anulować, ani zmienić wybranego typuzabrudzenia. Można anulować program prania, wybrać właściwy typ zabrudzenia izrestartować program. Jeżeli nie osiągnięto spodziewanego rezultatudla wybranego typu zabrudzenia, prawdopodobnie wybrano niewłaściwy typzabrudzenia; aby usunąć plamę, należy zrestartować cykl prania przy użyciuodpowiedniego typu zabrudzenia.

4. Wybór temperatury prania

Klawisz regulacji temperatury wody służydo ustawienia temperatury wody piorącej.

• Po wybraniu nowego programu nawyświetlaczu temperatury wodypojawi się maksymalna temperaturadla danego programu.

• Za pomocą klawisza regulacji temperatury wody można stopniowo zmniejszyćjej wartość między maksymalną temperaturą wody piorącej wybranegoprogramu, a praniem w zimnej wodzie ().

• W przypadku pominięcia żądanej wartości temperatury należy dalej naciskaćklawisz regulacji temperatury wody, aż do ponownego ustawienia żądanejwartości.

5. Wybór prędkości wirowania

Prędkość wirowania zmienia sięklawiszem prędkości. Po wybraniunowego programu na wyświetlaczuprędkości wirowania pojawi sięmaksymalna prędkości wirowania dladanego programu.

Za pomocą klawisza regulacji prędkości wirowania można stopniowo zmniejszyć jejwartość pomiędzy maksymalną prędkością wirowania, a opcją anulowania wirowania().

W przypadku pominięcia żądanej prędkości wirowania, należy dalej naciskać klawiszregulacji prędkości wirowania aż do ponownego ustawienia żądanej wartości.

33

6. Dodatkowe funkcje

Dodatkowe funkcje służą do optymalizacjiprocesu prania.

Aby je wybrać, należy dotknąć klawiszaopcji na panelu wyświetlacza, abyaktywować następujące funkcje:

1. Dodatkowa funkcja prania wstępnego2. Dodatkowa funkcja płukania

3. Dodatkowa funkcja łatwego prasowania4. Dodatkowa funkcja antyalergiczna.

Dodatkowa funkcja prania wstępnegoTa dodatkowa funkcja służy dowykonywania prania wstępnego mocnozabrudzonych tkanin przed głównymcyklem prania.

Przy aktywacji tej funkcji należy dodaćdetergentu do podajnika detergentu dlaprania wstępnego w szufladzie nadetergenty.

Aby aktywować dodatkową funkcję prania wstępnego, należy nacisnąć klawisz opcji,aż do pojawienia się symbolu prania wstępnego.

Świecenie diody prania wstępnego oznacza wybranie tej dodatkowej funkcji.

Uwaga: Jeżeli nie pojawia się na wyświetlaczu przy wybieraniu dodatkowej funkcji prania wstępnego, oznacza to, że ta funkcja nie jest dostępna dla wybranegoprogramu prania.

Dodatkowa funkcja płukania

Ta dodatkowa funkcja służy dowykonywania dodatkowego płukania

Aby aktywować funkcję dodatkowego płukania, należy nacisnąć klawisz opcji, aż dopojawienia się symbolu dodatkowego płukania. Świecenie diody dodatkowegopłukania oznacza wybranie tej dodatkowej funkcji.

Uwaga: Jeżeli nie pojawia się na wyświetlaczu przy wybieraniu dodatkowej funkcji prania wstępnego, oznacza to, że ta funkcja nie jest dostępna dla wybranego programu

Dodatkowa funkcja łatwego prasowania Ta dodatkowa funkcja skutkuje mniejpogniecionymi ubraniami po zakończeniuprania. Aby aktywować dodatkowąfunkcję łatwego prasowania, należynacisnąć klawisz opcji, aż do pojawieniasię symbolu łatwego prasowania.Świecenie diody łatwego prasowaniaoznacza wybranie tej dodatkowej funkcji.

Dodatkowa funkcja antyalergiczna

Ta dodatkowa funkcja dodaje dodatkowycykl płukania tkanin. Pralka wykonawszystkie etapy płukania gorącą wodą.

Jest to opcja zalecana dla tkanin do skórydelikatnej, ubrań niemowlęcych i bielizny.

Aby aktywować dodatkową funkcję antyalergiczną, należy naciskać klawisz opcji, ażpojawi się symbol funkcji antyalergicznej. Świecenie diody antyalergicznej na

Dodatkowa funkcja Oszczędny / Szybki Dodatkowa funkcja prania Oszczędny:

Wybór tej funkcji nieznacznie wydłużycykl prania. Zużyje jednak mniej energii iwody podczas cyklu prania.

Aby aktywować tę funkcję, należy dotknąćklawisza Oszczędny/Szybki na paneluwyświetlacza, aż zaświeci się diodasymbolu.

Dodatkowa funkcja Szybki:

Wybór tej funkcji skróci cykl prania. Zaleca się zapełnienie pralki maksymalnie dopołowy dopuszczalnej pojemności dla danego programu prania.

Aby aktywować tę funkcję, należy dotykać klawisza Oszczędny/Szybki aż na paneluwyświetlacza zaświeci się dioda symbolu.

UWAGA: Jeżeli pralka zostanie załadowana do połowy dopuszczalnej pojemności dla 35

danego programu prania, to zostanie to wykryte przez czujnik połowicznegozaładowania i tym samym wykona skrócone pranie za zmniejszonym zużyciem energii iwody. Jeżeli czujnik wykryje połowiczne załadowanie, na panelu wyświetlaczaautomatycznie zaświeci się dioda symbolu.

(*) Dane techniczne urządzenia mogą się różnić w zależności od zakupionego produktu.

7. Paski wydajności zużycia energii/wody:

to dwa paski wskazujące wydajność. Paski wydajności zużycia energii/

wody pokazują ilość zużywanej energii i wody. Im pasek jest dłuższy, tym większebędzie zużycie energii lub wody. Pasek wydajności energii/wody może ulec wydłużeniulub skróceniu w zależności od czasu trwania wybranego programu, temperatury,prędkości wirowania i innych dodatkowych funkcji.

8. Przycisk start/pauza

Naciskając przycisk Start/Pauza, możnauruchomić wybrany program lub wstrzymaćdziałający program. W przypadkuprzełączenia pralki w tryb gotowości,lampka LED Start/Pauza zacznie migać nawyświetlaczu elektronicznym.

9. Zabezpieczenie przed dziećmiFunkcja zabezpieczenia przed dziećmiumożliwia zablokowanie przycisków, tak abynie można było przypadkowo zmienićwybranego cyklu prania.

2 3

Aby aktywować zabezpieczenie przed dziećmi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk2 i 3 jednocześnie co najmniej przez 3 sekundy. Kiedy zabezpieczenie przed dziećmizostanie włączone, na wyświetlaczu elektronicznym przez 2 sekundy będzie migałsymbol „CL”.

• Jeżeli podczas włączonego zabezpieczenia przed dziećmi zostanie naciśniętydowolny przycisk lub wybrany program zostanie zmieniony pokrętłemprogramów, na elektronicznym wyświetlaczu przez 2 sekundy będzie migał

• Jeśli podczas trwania cyklu prania zabezpieczenie przed dziećmi jest włączone, apokrętło programów zostanie przestawione do położenia „WYŁ”, a następniezostanie wybrany inny program, to pralka wznowi cykl w poprzednio wybranymprogramie.

Aby wyłączyć zabezpieczenie przed dziećmi, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk 2i 3 jednocześnie co najmniej przez 3 sekundy, aż na wyświetlaczu elektronicznymzniknie symbol „CL”.

Uwaga: W przypadku włączenia zabezpieczenia przed dziećmi i odciętym zasilaniem drzwiczki pozostają odblokowane.

10. W razie potrzeby spauzowania/anulowania uruchomionego programu lubdodania prania:

• Klawisz z symbolem pozwala na spauzowanie lub zrestartowanie wybranegoprogramu. Można użyć tej funkcji, aby dołożyć pranie.

• W tym celu należy dotknąć klawisz z symbolem. Jeżeli na ekranie pojawi sięsymbol można otworzyć drzwiczki i dołożyć pranie.

• Jeżeli na ekranie pojawi się to znaczy, że możliwość dodania prania nie jestmożliwa na tym etapie.

• Aby anulować uruchomiony program, należy przestawić pokrętło programów dopołożenia „Anuluj”. Pralka przerwie proces prania, a program zostanie

anulowany.

• Aby odpompować wodę z pralki, należy przestawić pokrętło programów dodowolnego położenia. Pralka odpompuje wodę i anuluje program. Można wtedywybrać nowy program i uruchomić pralkę.

11. Zakończenie programu

Urządzenie automatycznie zatrzymapracę po zakończeniu wybranegoprogramu.

• Na wyświetlaczu elektronicznym pojawi się symbol „END”.

• Można wtedy otworzyć drzwiczki i wyjąć pranie. Po wyjęciu prania należypozostawić drzwiczki otwarte, aby bęben pralki mógł wyschnąć.

• Przestaw pokrętło programów do położenia "Anuluj".

• Odłącz pralkę od zasilania.

• Wyłączyć dopływ wody.

37

Wyszukiwarka pomoże Ci odnaleźć poszukiwaną instrukcję.
Wpisz poniżej nazwę produktu i/lub użyj filtrów wybierając grupę produktów.

Chłodziarko-zamrażarki z zamrażarką na górze

Poszukaj naklejki fabrycznej na lewej wewnętrznej ścianie, w pobliżu górnej części urządzenia.

Chłodziarko-zamrażarki z zamrażarką na dole

Poszukaj naklejki fabrycznej w połowie wysokości, na prawej wewnętrznej ścianie.

Chłodziarko-zamrażarki Side-by-Side

Poszukaj naklejki fabrycznej na wewnętrznej lewej ścianie komory chłodziarki, w pobliżu jej spodu.

Chłodziarko-zamrażarki z wieloma drzwiami

Poszukaj naklejki fabrycznej pod pojemnikami na warzywa i owoce. Wyciągnij je, aby uzyskać do niej dostęp.

Lodówki

Poszukaj naklejki fabrycznej na lewej wewnętrznej ścianie.

Zamrażarki pionowe

Zamrażarki skrzyniowe

Poszukaj naklejki fabrycznej z tyłu urządzenia, po lewej stronie, w pobliżu górnej części.

Zamrażarki podblatowe

Pralki

Poszukaj naklejki fabrycznej na ramie po wewnętrznej stronie drzwi.

Pralko-suszarki

Suszarki bębnowe

Piekarniki

Poszukaj naklejki fabrycznej za drzwiami, w dolnej części wewnętrznej ramy.

Kuchenki

Poszukaj naklejki za drzwiami, w dolnej części wewnętrznej ramy.

Płyty kuchenne

Poszukaj naklejki fabrycznej na spodzie urządzenia. Znajdują się one również na opakowaniach produktów i w instrukcjach obsługi.

Okapy do zabudowy

Poszukaj naklejki fabrycznej za metalowym filtrem przeciwtłuszczowym.

Kuchenki mikrofalowe

Poszukaj naklejki fabrycznej z tyłu urządzenia.

Zmywarki

Poszukaj naklejki producenta po prawej stronie ramy drzwi urządzenia.

Odkurzacze pionowe i bezprzewodowe

Poszukaj naklejki fabrycznej z tyłu uchwytu.

Inne odkurzacze

Poszukaj naklejki producenta na spodzie urządzenia.

Żelazka

Poszukaj naklejki fabrycznej z tyłu urządzenia, poniżej miejsca, w którym przewód elektryczny wchodzi do obudowy urządzenia.

Ekspresy do kawy

Zaparzacze do herbaty

Czajniki

Poszukaj naklejki fabrycznej na spodzie podstawy urządzenia.

Sokowirówki

Blendery stołowe

Blendery ręczne

Poszukaj naklejki fabrycznej na tylnej stronie uchwytu.

Zupowary

Roboty kuchenne

Urządzenia kuchenne

Rozdrabniacze żywności

Poszukaj naklejki fabrycznej na spodzie urządzenia, w miejscu, w którym styka się ona ze szklaną misą.

Miksery ręczne

Poszukaj naklejki fabrycznej na urządzeniu, poniżej miejsca zamontowania nasadek.

Tostery

Grille kontaktowe i opiekacze do kanapek

Frytkownice

Telewizory

Poszukaj naklejki fabrycznej z tyłu telewizora na pokrywie.

Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Emerson Bettis 500

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Emerson Bettis 500

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i odbioru wstępnego Emerson Bettis 500