Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Cab Xd Q

Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Cab Xd Q to przydatne narzędzie, które pozwala użytkownikom łatwo i bezproblemowo zainstalować i używać produktu. Instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa instalacji i obsługi produktu, w tym informacje o wymaganych narzędziach, procedurach i wymaganych częściach. Instrukcja zawiera także szczegółowe instrukcje dotyczące montażu, instalacji i konfiguracji produktu, w tym wszystkie wymagane kroki i instrukcje dotyczące użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Cab Xd Q

Funkcja QIS (szybka konfiguracja Internetu) prowadzi użytkownika przez podstawowe ustawienia routera, w tym ustawienia dostępu do Internetu, hasło do konta logowania na stronie sieciowego interfejsu graficznego routera oraz ustawienie identyfikatora SSID i hasła sieci bezprzewodowej, dzięki czemu można szybko i łatwo uzupełnić i włączyć podstawowe funkcje routera.

Router bezprzewodowy możesz skonfigurować przewodowo lub bezprzewodowo.

W tym artykule opisany został sposób nawiązywania połączenia z routerem ASUS za pośrednictwem przeglądarki (sieciowy interfejs graficzny).

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo — patrz tutaj.
Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo — patrz tutaj.

Jeżeli chcesz skonfigurować router z poziomu aplikacji ASUS Router, zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] Jak skonfigurować router Wi-Fi ASUS za pomocą aplikacji ASUS Router? . (QIS, szybka konfiguracja Internetu)

Odp. 1: Urządzenie łączy się z routerem bezprzewodowo.

Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem i router) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 Adnotacja: Modele różnią się specyfikacjami technicznymi; odwiedź centrum pobierania ASUS, aby pobrać instrukcję użytkowania produktu celem zweryfikowania jego specyfikacji technicznych.

 • Podłącz kabel RJ45 do portu WAN routera. 
 • Podłącz zasilacz sieciowy routera bezprzewodowego do portu DC-IN i podłącz go do gniazda zasilania.

 • Po podłączeniu do zasilania pamiętaj o naciśnięciu przycisku zasilania, aby włączyć router.
 • Połącz się z domyślną nazwą sieciową routera (SSID): ASUS_XX
 • Domyśla nazwa sieci (SSID) zamieszczona jest na etykiecie produktu, która umieszczona jest z tyłu routera.

  Adnotacja: Lokalizacja etykiet na konkretnych modelach może być różna.

  Przykład 1: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 2. 4G: ASUS. Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi 5G: ASUS_5G. Możesz ją odnaleźć na etykiecie z tyłu routera.

  Przykład 2: Nazwa (SSID) sieci Wi-Fi: ASUS_XX. XX odnosi się do dwóch ostatnich cyfr w adresie MAC urządzenia 2, 4 GHz. com/images/2021/06/18/fe98f84b-2373-490f-8b26-8a2d861ccc29. png"/>

  Przejdź, aby uzyskać bezpośredni dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny).

  Odp. 2: Urządzenie łączy się z routerem przewodowo.

  Aby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia (modem, router i komputer) są połączone za pomocą kabla RJ-45, zapoznaj się z poniższą ilustracją.

 • Połącz port LAN i komputer innym kablem sieciowym RJ45.
 • Upewnij się, że dioda LED zasilania z przodu routera jest włączona. Wskaźniki LED WiFi 2. 4G/5G migają i wskazują, że router jest włączony.
 • Dodatkowo, dla dwóch kabli sieciowych, które właśnie zostały podłączone do portów WAN i LAN będą paliły się odpowiednie diody LED. (Skonsultuj instrukcję użytkownika, aby potwierdzić instrukcje dotyczące diod LED routera bezprzewodowego). com/images/2020/11/10/706b26ea-0cff-4533-98e6-bff70745d19f. png"/>

  Strona ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)

  Krok 1. Uruchom przeglądarkę internetową i wprowadź http://router. com. com/images/2020/09/30/9d65812c-a3d9-44ba-8a0f-fe5f79b9965f. png"/>

  Krok 2. Po pierwszym zalogowaniu się do sieciowego interfejsu graficznego nastąpi automatyczne przekierowanie do strony QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu).

  Kliknij [Create A New Network] (utwórz nową sieć). com/images/2020/11/10/56fb5083-5e75-44b8-bfe7-5855476b2cb1. png"/>

  Krok 3. Typ połączenia internetowego zostanie automatycznie wykryty. Możesz także wybrać „Manual Setting” (ustawienie ręczne), aby pominąć automatyczne wykrywanie. com/images/2020/11/10/dfb0bbfb-18a4-4071-a091-832f64af1e81. png"/>

  Krok 4. Postępuj zgodnie z wynikami automatycznego wykrywania jak poniżej:

  Istnieją trzy rodzaje połączeń

  (1). Automatyczny adres IP (DHCP)

  (2). Knowledge%22, %22addToLastOpen%22:false%7d#PPPoE"> PPPoE

  (3). Knowledge%22, %22addToLastOpen%22:false%7d#Static%20IP"> Statyczny adres IP

  (1). Automatyczny adres IP: W tym przypadku nie trzeba uzupełniać żadnych informacji; przejdź bezpośrednio do Krok 5.

  (2). PPPoE : Wprowadź nazwę konta PPPoE oraz hasło dostarczone przez dostawcę usług internetowych.

    Na przykład: (Różni się w zależności od kraju/regionu)

  Kraj: Tajwan

  Typ połączenia WAN: PPPoE

  Nazwa użytkownika: 87875692@hinet. net

  Hasło: xxxxxxx

  Adnotacja: Powyższe informacje muszą zostać potwierdzone przez dostawcę usług internetowych.

  Następnie przejdź do

  (3). Statyczny adres IP: Wprowadź następujące informacje.

  Potwierdź u dostawcy usług internetowych następujące informacje.

 • Adres IP
 • Maska podsieci
 • Bramka domyślna
 • Serwer DNS
 • Wprowadź wymagane informacje, a następnie przejdź do

   Krok 5

  Nadaj unikatową nazwę sieci bezprzewodowej (identyfikator SSID) oraz hasło do niej. Kliknij Apply (zastosuj), aby zakończyć konfigurację.

  Jeśli chcesz skonfigurować sieci 2, 4 GHz i 5 GHz oddzielnie, zaznacz pole wyboru dla konfiguracji każdego pasma.

  Adnotacja: Hasło musi składać się co najmniej z 8 znaków i musi być kombinacją liter alfabetu łacińskiego (bez znaków diakrytycznych) oraz cyfr arabskich. com/images/2020/11/10/dae97bff-3816-4148-b3a5-9726ee5ed954. png"/>

  Krok 6. Skonfiguruj login i hasło do swojego routera i kliknij "Next" (dalej).

  Nazwa loginu i hasło są wymagane na stronie za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony konfiguracyjnej routera. Jeśli zapomnisz loginu i hasła, konieczne może być zresetowanie routera do ustawień domyślnych i jego ponowna konfiguracja, aby zresetować login i hasło. com/images/2020/11/10/c38b18b6-a020-4d46-a070-c9ef89e38b24. png"/>

  Krok 7. Po zakończeniu procesu szybkiej konfiguracji Internetu (QIS) nastąpi przekierowanie na stronę zarządzania routerem.

  W sekcji „Internet Status” (status połączenia z Internetem) można potwierdzić, że status łączności routera z Internetem to Connected (połączono). com/images/2020/11/10/b3cb9612-20f9-4b3e-8001-a16971e99a6b. png"/>

  Krok 8. Teraz Twoje urządzenia mogą łączyć się z siecią po ich uprzednim połączeniu z routerem ASUS. com/images/2020/11/10/d649e72e-551c-4d77-8ffe-f71d96acb6ea. png"/>

  Często zadawane pytania (FAQ)

  1. Co zrobić, jeśli nie znam typu połączenia internetowego dla konfiguracji routera? (PPPoE, Statyczny adres IP lub Automatyczny adres IP)

 • Zalecamy zwrócić się do dostawcy usług internetowych o potwierdzenie typu połączenia internetowego i informacji wymaganych do konfiguracji Internetu.
 • 2. Jak mogę uzyskać dostęp do kreatora QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu) z poziomu sieciowego interfejsu graficznego routera ASUS?

 • Jeśli chcesz ponownie uruchomić szybką konfigurację Internetu po zakończeniu konfiguracji QIS, kreatora QIS dostępny jest z lewej górnej strony sieciowego interfejsu graficznego routera. Aby dowiedzieć się, jak uzyskać dostęp do sieciowego interfejsu graficznego routera zapoznaj się z tematem [Router bezprzewodowy] jak uzyskać dostęp do strony ustawień routera (sieciowy interfejs graficzny)? .
 •  
 • 3. Co zrobić, jeśli zapomnę loginu i hasła do routera?

 • Zresetuj router bezprzewodowy do ustawień domyślnych i ponownie skonfiguruj router od podstaw za pomocą kreatora QIS. W trakcie szybkiej konfiguracji Internetu powinna być dostępna opcja zresetowana loginu i hasła.
 • Sposób resetowania routera można znaleźć na stronie https://www. com/pl/support/FAQ/1000925#Method2

  4. Czy mogę przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło zarówno dla sieci 2, 4 GHz jak i 5 GHz?

  Tak, można przypisać taki sam identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło dla sieci 2, 4 GHz i 5 GHz. Zaleca się jednak, aby skonfigurować różne identyfikatory SSID sieci Wi-Fi i hasła w celu łatwego zarządzania oraz aby urządzenia wybierały, z którym pasem Wi-Fi łączność ma zostać nawiązana.

  Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować identyfikator SSID sieci Wi-Fi i hasło, zapoznaj się z poniższą sekcją często zadawanych pytań (FAQ).

 • [Łączność bezprzewodowa] Jak zmodyfikować identyfikator SSID (Service Set Identifier)?
 • [Łączność bezprzewodowa] Jak zmienić hasło do sieci bezprzewodowej?
 • 5. Co zrobić, jeśli kreator QIS nadal nie może automatycznie wykryć typu połączenia i utknął na tej stronie po podłączeniu kabla Ethernet do routera?

  (1) Wybierz „Manual Setting” (ustawienie ręczne)

  (2) Kreator QIS wyświetli zapytanie, czy połączenie internetowe wymaga podania nazwy użytkownika i hasła.

 • Jeśli typem połączenia internetowego jest PPPoE, wybierz [Yes] (tak), a następnie przejdź do Krok 4.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Automatyczny adres IP, nie trzeba wprowadzać żadnych informacji, a kreator przejdzie do Krok 5.
 • Jeśli typem połączenia internetowego jest Statyczny adres IP, wybierz [No] (nie), tak jak na poniższym zdjęciu. com/images/2020/11/10/4cb2d9f8-9cee-454a-97f8-8d1910616080. png"/>

  (3) Następnie wybierz [Static IP] (statyczny adres IP) i wprowadzić adres IP, maskę podsieci, bramkę domyślną i serwer DNS. Szczegółowe informacje — patrz Krok 4.

  Po uzupełnieniu wymaganych informacji, powtórz kroki 5–7, aby uzupełnić ustawienia internetowe.

  Jeśli nadal nie jesteś w stanie dokończyć procesu konfigurowania Internetu, zwróć się do dostawcy usług internetowych, aby sprawdzić czy typ połączenia internetowego, nazwa użytkownika i hasło do Internetu są poprawne. Ponadto sprawdź, czy urządzenia dostarczone przez dostawcę usług internetowych, takie jak modem, działają normalnie. Sprawdzić także, czy kabel Ethernet działa normalnie i jest dobrze podłączony.

  Więcej szczegółów można znaleźć w artykule: [Rozwiązywanie problemów] Nieudana próba uzyskania dostępu do Internetu za pośrednictwem routera

  Jak pobrać (program narzędziowy / oprogramowanie układowe)?

  Najnowsze sterowniki, oprogramowanie, oprogramowanie układowe i instrukcje obsługi można pobrać z Centrum Pobierania ASUS.

  Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat Centrum Pobierania ASUS, zapoznaj zasobami zamieszczonymi pod tym odnośnikiem.

  HaierHTF20 Instrukcja Użytkownika

  Popularność:

  1283 wyświetleniaPrzelicz strony:80 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:7. 64 Mb
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

  OWNER OWNER'S MANUAL 'S MANUAL
  ATSC color Television
  HTR13
  HTR20
  HTF20
  HTF201
  MUTE
  Q. VIEW INFO
  INPUT TV/DTV
  1 2 3
  4 5 6
  789
  SAP P. MODE
  0
  OK --
  CH+
  VOL MENU VOL
  - +
  CH-
  CC SLEEP S. MODE
  GUIDE ARC CH. LIST
  VIDEO L-AUDIO-R
  TV/AV MENU VOL- VOL+ CH- CH+
  FAV. LIST AUDIOLIST EXIT
  Before operating the unit, please read this manual thoroughly.

  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2
  PRECAUTIONS FCC WARNING-This equipment may generate CAUTION: USE OF CONTROLS OR or use radio frequency energy. Changes or ADJUSTMENTS OR PERFORMANCE modifications to this equipment may cause OF PROCEDURES OTHER THAN harmful interference unless the modifications THOSE SPECIFIED HEREIN MAY are expressly approved in the instruction RESULT IN HAZARDOUS RADIATION manual. The user could lose the authority EXPOSURE. to operate this equipment if an unauthorized CAUTION: VISIBLE AND INVISIBLE
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
  IMPORTANT SAFEGUARDS WARNING:TO REDUCE THE RISK OF FIRE OR ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. CAUTION This symbol indicates that dangerous RISK OF ELECTRIC SHOCK voltage constituting a risk of electrical DO NOT OPEN shock is present in this unit. CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). This symbol indicates there are important operating and maintenance instructions NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFE
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
  Important safety Instructions 14. GROUNDING OR POLARIZATION Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet. 15. Protect the power cord from being walked on or pinc
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
  Important safety Instructions 23. DAMAGE REQUIRING SERVICE Unplug this unit from the wall outlet and refer servicing to qualified service personnel under the following conditions: a. When the power-supply cord or plug is damaged. b. If liquid has been spilled, or objects have fallen into the unit. c. If the unit has been exposed to rain or water. d. If the unit does not operate normally by following the operating instructions. Adjust
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
  Installation Antenna connection If the picture is not clear or is snowy, it is recommended that an External Aerial is used, this is usually mounted outside. 300 twin-lead cable Antenna adapter (Not supplied) Aerial input 75 coaxial cable 75 standard coaxial type Plug (Not supplied) AC power socket Note: * It is recommended that a 75 ohm coaxial antenna is used to avoid interference. *To avoid interference from electrical signals, do not bind the antenna cable together with any m
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
  Parts and functions Front panel the TV set Video 1 HTR13/HTR20/HTF20 VIDEO L-AUDIO-R TV/AV MENU VOL- VOL+ CH- CH+ VIDEO IN jack MENU Channel Indicator light down/up AUDIO IN (L/R) jacks TV/AV Volume Signal Power Switch switching decrease/ Receiver increase HTF201 TV/AV MENU V- V+ CH- CH+ Power Button TV/AV MENU V- V+ CH- CH+ Power Indicator and remote receiving window Input Menu Volume Volume Channel Channel down up source down up display 6
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
  Parts and functions Rear panel of the TV set HTR13/HTR20/HTF20 Component video input terminal Y Cb Cr Antenna input socket Video output terminal Audio right channel output terminal OUT Audio left channel output terminal Audio right channel input terminal IN L R VIDEO1 AUDIO1 Video input terminal Audio left channel input terminal HTF201 VIDEO Video input terminal L Audio left channel output terminal AUDIO R Audio right channel output terminal Component video input terminal Y Cb Cr An
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
  Remote control MUTE 1 11 Q. VIEW INFO 2 TV/DTV 12 INPUT TV/DTV 3 13 123MODE 4 456 789 SAP P. MODE 14 0ARC(Aspect Ratio Control)Button 5 - OK (only in 16 9mode) 6 15 FAV. LIST Button CH+ 16 7 CH. LIST Button VOL VOL MENU - + Q. VIEW Button CH- INPUT Button 17 8 SAP Button (only be available 14. 18 CC SLEEP FAV. LIST for HTF20, HTF201) 9 19 OK Button ARC CH. LIST 15. GUIDE 20 MENU Button 10 16. EXIT 21 17. SLEEP Button 18. CC(Closed Caption) Button 19. GUIDE Button 20. 21. 8
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
  The other video and audio equipment Connections You can connect the DVD, VCR and stereo system to the output to enjoy a higher quality of picture and sound effect. ANT IN 1 1 9
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
  Antenna connections If you are using an indoor or outdoor antenna, follow the instructions below that correspond to your antenna system. If you are using a cable TV service (CABLE), see the Cable TV connections. Combination VHF/UHF antenna (Single 75 ohm cable or 300 ohm twin-lead wire) Connect the 75 ohm cable from the combination VHF/UHF antenna to the RF IN jack. RF IN RF IN If using a flat UHF 300 ohm twin-lead wire, jack jack connect these flat wires to an optional 75/300 ohm matching tr
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
  Cable TV connections This unit has an extended tuning range and can tune most cable channels without using a Cable TV Converter box. Some cable companies offer "premium pay channels" in which the signal is scrambled. Descrambling these signals for normal viewing requires the use of a descrambler device which is generally provided by the cable company. FOR SUBSCRIBERS TO BASIC CABLE TV SERVICE For basic cable service not requiring a Converter/Descrambler RF IN box, connect the 75 ohm Coaxial Cabl
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
  Connections to other equipment Using the audio/video inputs If you connect the TV to a camcorder or Video Game, you can select different modes by pressing TV/AV. Press TV/AV repeatedly to select the desired mode. "AV1", "AV2", "COMPONENT" or TV channel will display on the screen for 4 seconds, no signal will be displayed on the screen when no signal input. AV 1 AV1 AV2 COMPONENT TV Channel To connect the TV to a camcorder To playback from the camcorder, connect the c
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
  Setting the language and blue screen You can choose from three different languages (English, French and SETTING THE LANGUAGE Spanish) for the on-screen displays. 1 Press POWER () to turn on the TV. MUTE 0101 Q. VIEW INFO 2 Press MENU, and then INPUT TV/DTV press VOL+/- button to FUNCTION select FUNCTION menu, 123 LANGUAGE ENGLISH then press CH- button to BLUE SCREEN ON 456 NTSC CAPTION C1 enter. PARENTAL LOCK
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
  Channel menu Here describes the case for searching and memorizing channels for DTV/ATV. AUTO SCAN (DTV/ATV) (When using antenna) The channels broadcasted in DTV and ATV are automatically scanned and memorized. Only the MUTE receivable channels in the area where this TV is Q. VIEW INFO INPUT TV/DTV used will be memorized. 123 AUTO SCAN (CATV) 456 (When using basic cable) 789 The channels broadcasted in CATV are automatically SAP P. MODE scanned and memorized. 0 - OK NOTE: Be sure that antenna
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
  Channel menu SETTING SKIP After the programs are presetting, you can skip some programs so that to select your favorite channels only. 1 Press MENU, and then press VOL+/- button to select CHANNEL menu, 0101 then press CH- button to CHANNEL MUTE enter. Q. VIEW INFO SKIP OFF INPUT TV/DTV RECEPTION AIR AUTO SCAN 2 Press CH+/- button to COLOR SYSTEM AUTO 123 select the SKIP option, 456 then press VOL+/- button
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
  Channel selection You can select the channel by using either CH +/- button or Channel number buttons. How to select the channel in each way is shown below. 1 Using CH +/- button Using CH +/- button on the remote control, change the channel. Same operation is available with CH +/- button on the front panel of the main unit. MUTE Q. VIEW INFO 2 Press the Direct Channel selection buttons to select the channel. INPUT TV/DTV Antenna Mode Direct Channel Selection When the Antenna/Cable menu opt
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
  Volume adjustment This section describes how to adjust the volume when viewing TV. The MUTE function, which is useful when you have a visitor or a phone call, will be also described. 1 Using VOL +/- button MUTE You can adjust the audio volume with VOL +/- button on Q. VIEW INFO the remote control. INPUT TV/DTV The volume bar is displayed at the bottom of the screen when adjusting the volume. 123 Same operation is available with VOL +/- on the front 456 panel of the main unit. 789 SAP P. MO
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
  Screen information You can display the currently selected channel number or other information such as the audio mode on the screen for checking. In the analog mode, the currently selected channel number and the audio mode are displayed. 1 Display the channel number and the audio mode. MUTE Press INFO button on the remote control. VIEW INFO The currently selected channel number and the audio INPUT TV/DTV mode are displayed at the top right of the screen. 123 13 456 AUTO 789 SAP
  Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
  Video menu SETTING VIDEO 1 Press MENU button. The main menu screen will appear. 2 Press VOL+/- button to 0101 select VIDEO Option, MUTE Q. VIEW INFO then press CH- button VIDEO INPUT TV/DTV to enter. CONTRAST 80 BRIGHTNESS 80 123 COLOR 50 SHARPNESS 50 456 TINT 0 789 SAP P. MODE 0 - OK 3 Press CH+/- to select the desired option, then press CH+ VOL+/- to adjust. VOL

 • Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Cab Xd Q

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Cab Xd Q

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, instalacji i obsługi Cab Xd Q