Instrukcja obsługi i wykaz części Honeywell Enviracaire 50300 Series

Instrukcja obsługi Honeywell Enviracaire 50300 Series zawiera wyczerpujące informacje o konfiguracji, instalacji, użytkowaniu i serwisowaniu urządzenia. Instrukcja zawiera wykaz części, który wyjaśnia składnik każdej części i jak je zainstalować. Instrukcja zawiera także informacje o konserwacji, która pomaga w utrzymaniu urządzenia w dobrym stanie i maksymalizacji jego wydajności. Instrukcja obsługi Honeywell Enviracaire 50300 Series jest przydatna dla osób, które są zaangażowane w instalację, konfigurację, użytkowanie i serwisowanie urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wykaz części Honeywell Enviracaire 50300 Series

Bez względu na to, czy chowasz swoje urządzenie na sezon, czy też musisz wymienić jego część, poszukaj instrukcji tego urządzenia lub silnika, aby uzyskać odpowiednie informacje.

Postępuj w sposób opisany w poniższym przewodniku, aby znaleźć właściwy dla swojego urządzenia format numeru modelu. Potrzebujesz pomocy w określeniu numeru modelu? Pobierz nasz arkusz z informacjami dotyczącymi numeracji systemu lub przejdź do naszego narzędzia do wyszukiwania numerów modeli.

Silnik:
XXXXXX-XXXX (model o 6-cyfrowym numerze)
0XXXXX-XXXX (model o 5-cyfrowym numerze)*


*Na początku numerów modeli silników, które składają się z 5 cyfr, wstawiona będzie cyfra 0.

Produkt:
XXXXXX-XX (wszystkie produkty)
0XXXX-X (zastosowania morskie)**

**Produkty do zastosowań morskich mają krótszy numer modelu.

Wpisz numery modelu-wersji produktu. Będzie on miał format XXXXXX-XX.

Wpisz numer modelu-typu swojego silnika. Będzie on miał format XXXXXX-XXXX. Jeżeli numer modelu składa się tylko z 5 cyfr, wpisz 0 + numer 5-cyfrowy oraz numer typu.


Każdy mały silnik wyprodukowany przez firmę Briggs & Stratton i oznaczony jej logo jest w stanie obsługiwać różnego rodzaju sprzęt. Najpopularniejszym silnikiem jest silnik do kosiarki, który każdego roku wymaga przeprowadzenia konserwacji, a czasami naprawy. Ten sentyment znajduje odzwierciedlenie w małych silnikach, które są stosowane w naszych odśnieżarkach, myjkach ciśnieniowych oraz generatorach przenośnych i rezerwowych. Aby dowiedzieć się więcej, należy wybrać typ produktu i podać numer modelu, skorzystać z bardzo przydatnego narzędzia do wyszukiwania numerów modeli lub porozmawiać z lokalnym dealerem produktów firmy Briggs & Stratton.

Ariston Group

7.

Sprawdzić, czy filtr (6) jest prawidłowo

zainstalowany.

8.

Odwrócić na powrót pojemnik na wodę (3) i

sprawdzić, czy jest szczelny i czy zakrętka

(4) jest mocno dokręcona.

9.

Włożyć napełniony pojemnik na wodę (3)

do podstawy nawilżacza (11) i założyć

dyszę wylotową pary (1) do pojemnika na

wodę (3). Odczekać ok. 15 minut przed

uruchomieniem nawilżacza powietrza, aby

woda mogła przepłynąć przez filtr (6) do

stałego zbiornika wody (7).

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1.

Sprawdzić, czy pojemnik na wodę (3) jest

napełniony i czy filtr (6) jest prawidłowo

2.

Sprawdzić, czy pokrętło przełącznika (12)

ustawione jest w pozycji WYŁ. (Off).

Podłączyć wtyczkę przewodu zasilającego

do gniazdka sieciowego. Nie dotykać

przewodu zasilającego mokrymi rękoma.

3.

Ustawić pokrętło przełącznika (12) w

wymaganej pozycji, obracając je w

kierunku zgodnym z ruchem wskazówek

zegara. Zapala się lampka kontrolna (13).

Aby zwiększyć ilość wytwarzanej pary

wodnej należy obrócić pokrętło

przełącznika (12) zgodnie z ruchem

wskazówek zegara; obracanie pokrętła w

przeciwnym kierunku redukuje ilość pary

wodnej.

4.

Nie kierować dyszy wylotowej pary (1)

bezpośrednio na ludzi, przedmioty lub

ściany.

5.

Jeśli w zamkniętych lub małych

pomieszczeniach nadmiar wilgoci zawartej

w powietrzu zacznie się skraplać i osiadać,

np. na meblach, ścianach, oknach lub na

podłodze, należy obrócić pokrętło

przełącznika (12) w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazówek zegara, co pozwoli

zredukować ilość wytwarzanej pary oraz

otworzyć drzwi pomieszczenia. Jeśli nie

nastąpi poprawa, należy ustawić pokrętło

przełącznika (12) w pozycji WYŁ. (Off) i

wyciągnąć wtyczkę przewodu zasilającego

z gniazdka sieciowego.

6.

Przed uprzątnięciem nawilżacza powietrza

lub napełnieniem pojemnika na wodę (3)

należy ustawić pokrętło przełącznika (12) w

pozycji WYŁ. (Off) i wyciągnąć wtyczkę

przewodu zasilającego z gniazdka

sieciowego.

POLSKI

CZYSZCZENIE, KONSERWACJA I

PRZECHOWYWANIE

Zalecamy częste czyszczenie nawilżacza

powietrza. Dla zachowania sprawności

technicznej nawilżacza powietrza należy

przestrzegać instrukcji czyszczenia,

konserwacji i przechowywania.

Czyszczenie codzienne

Przed przystąpieniem do czyszczenia

Wyjąć dyszę wylotową pary (1) z pojemnika

na wodę (3) i wyciągnąć pojemnik na wodę

(3) z podstawy (11) nawilżacza.

Wyjąć filtr (6) z podstawy nawilżacza (11). W

żadnym wypadku nie wolno czyścić ani

płukać filtra (6). Nie wolno próbować

wyciągać czujnika poziomu wody (9) lub

zmieniać położenie jego uchwytu. Nawet

przez dotknięcie można zniszczyć tą

wrażliwą część.

Nadmiar wody z podstawy nawilżacza (11)

należy wylać tylko przez bok leżący

naprzeciwko czujnika poziomu wody (9) i

uważać, aby woda nie dostała się do

otworu wylotowego powietrza (8).

Otworzyć zakrętkę (4) pojemnika na wodę

(3), odkręcając ją w kierunku przeciwnym

do ruchu wskazówek zegara i wylać

pozostałą wodę.

Wypłukać dokładnie od środka pojemnik na

wodę (3) letnią wodą.

7.

Wyczyścić powierzchnię zewnętrzną

pojemnika na wodę (3) miękką, wilgotną

szmatką.

Uruchomić ponownie nawilżacz powietrza

w sposób opisany w punktach „Napełnianie

pojemnika na wodę" i „Instrukcja obsługi".

Czyszczenie cotygodniowe

ustawić pokrętło przełącznika (12) w pozycji

WYŁ. (Off) i wyciągnąć wtyczkę przewodu

zasilającego z gniazdka sieciowego.

na wodę (3) i wyciągnąć zbiornik wody (3) z

podstawy (11) nawilżacza.

72

Instrukcja obsługi i wykaz części Honeywell Enviracaire 50300 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wykaz części Honeywell Enviracaire 50300 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wykaz części Honeywell Enviracaire 50300 Series