Instrukcja obsługi sieci 3com 3c17706

Instrukcja obsługi sieci 3com 3c17706 służy do pomocy w konfiguracji i eksploatacji sieci 3COM 3C17706. Zawiera ona wyczerpujące informacje dotyczące wszystkich funkcji i funkcji sieci 3COM 3C17706, w tym instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji, zarządzania, monitorowania i diagnostyki. Instrukcja obsługi zawiera również szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji i monitorowania sieci 3COM 3C17706 za pośrednictwem interfejsu użytkownika sieci. Instrukcja ta może być używana jako wskazówka, aby pomóc użytkownikom w pełni wykorzystać możliwości sieci 3COM 3C17706.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi sieci 3com 3c17706

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Kospel - komfortowe i czyste ogrzewanie

Kospel jest producentem urządzeń grzewczych znanych i używanych zarówno w Polsce, jak i w wielu krajach świata. Od początku istnienia firma Kospel przykładała ogromną wagę do jakości i trwałości produktów. Dzięki tym zasadom już pierwsze urządzenia spełniały oczekiwania użytkowników i zapewniały im komfort cieplny i ciepłą wodę użytkową.

Poznaj Nas

Newsletter

Newsletter

Poznaj nasze najnowsze wiadomości i promocje

Kospel spółka z o. o. - NIP 669-13-11-816 - Sąd Rejonowy w Koszalinie - IX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego - KRS 0000903818 - Kapitał zakładowy: 851. 925, 00 PLN

Wszelkie kopiowanie treści w celu ich powielania jest zabronione - czytaj więcej

Realizacja: Sales Intelligence by DIGITREE GROUP SA

Instrukcja obsługi routera SaGeMCOM WiFi

1. Wprowadzenie

To [email chroniony] 3686 Cable Gateway to Embedded Media Terminal Adapter (EMTA), który jest zgodny z CableLabs DOCSIS 3. 0 i PacketCable 1. 5. Zapewnia szybki dostęp do Internetu, a także niedrogie, wysokiej jakości usługi głosowe i faksowe/modemowe dla abonentów mieszkaniowych, komercyjnych i edukacyjnych w sieciach publicznych i prywatnych za pośrednictwem istniejącej infrastruktury CATV. [email chroniony] 3686 oferuje szybką łączność LAN z 4 portami Gigabit Ethernet i jednym zintegrowanym punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN zgodnym ze standardem IEEE 802. 11a/b/g/n. Bezprzewodowy punkt dostępowy działa w paśmie 2. 4 GHz.

Zawartość opakowania:

[email chroniony] Bramka T3284u x1
Kabel Ethernet (RJ45) x1
Kabel telefoniczny (RJ11) x1
Skrócona instrukcja obsługi x1
Zasilacz x1

2. Połączenie sprzętowe

 1. RJ-11 Linie portu telefonicznego 1 i 2
 2. Złącze Ethernet 10/100/1000 BaseT RJ-45
 3. Przycisk przywracania ustawień fabrycznych
 4. Koncentryczne złącze F RF Wtyczka zasilania
 5. Włącznik zasilania ON/OFF

3 podłączanie bramki F @ 3284 do komputera

Procedura instalacji interfejsu Ethernet
Wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo zainstalować:

 1. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe.
 2. Podłącz kabel koncentryczny do wtyczki ściennej
 3. Podłącz kabel koncentryczny do złącza CABLE na [email chroniony] i przykręć go ręcznie od dołu (nie używaj siły).
  Uwaga: Aby przyspieszyć proces rejestracji [email chroniony], kabel koncentryczny należy podłączyć do bramy przed złączem zasilania. 4. Podłącz kabel Ethernet RJ45 do
 4. Złącze ETHERNET na bramce, drugi koniec podłącz do portu Ethernet 10/100/1000BaseT w komputerze.
 5. Podłącz przewód telefoniczny RJ11 do złącza TEL 1 lub TEL2 modemu kablowego. (Podłącz przewód telefoniczny RJ11 do złącza PSTN w modemie, połącz się z dostawcą usług PSTN. Ten krok dotyczy tylko modelu EMTA z PSTN. )
 6. Podłącz zasilacz do złącza POWER modemu.
 7. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazdka elektrycznego.
 8. Włącz zasilanie [email chroniony] naciskając przycisk ON/OFF na tylnym panelu of [email chroniony]
 9. Bramka kablowa wyszuka właściwy sygnał modemu kablowego w sieci telewizji kablowej i przetworzy wstępną rejestrację. Bramka kablowa jest gotowa do transmisji danych po tym, jak dioda LED „INTERNET” zaświeci się na biało. Bramka jest gotowa do wykonania połączenia telefonicznego po tym, jak dioda „Tell” lub „Te12” zaświeci się na biało.
  Uwaga: Przycisk RESET na tylnym panelu służy wyłącznie do celów konserwacyjnych.

Ekran kabla koncentrycznego przeznaczony jest do uziemienia w instalacji budynku

4 Połączenie bezprzewodowe

Krok 1

Pod bramą, na etykiecie, zanotuj odniesienie do SSID i hasła bezprzewodowego WPA.

Krok 2

• Kliknij „Start”, a następnie: Połączenie sieciowe Połączenie z siecią bezprzewodową

Krok 3

W tym nowym oknie wyszukaj wartość SSID i wybierz ją, klikając ją dwukrotnie

Krok 4

 • Komputer poprosi o hasło Jest to hasło do sieci bezprzewodowej WPA.
  Po dwukrotnym wprowadzeniu hasła naciśnij przycisk „Połączenie”. Konfiguracja WiFi została zakończona is

5 [email chroniony] Personalizacja

 • Otwórz sesję internetową i wpisz następujący adres: http://192. 1

Krok 3

Krok 3

status Aby poznać stan połączenia twojego of [email chroniony]

Podstawowy Aby wykonać podstawową konfigurację swojego [email chroniony]

Zaawansowane Aby wykonać zaawansowaną konfigurację routingu swojego [email chroniony]

zapora Aby chronić sprzęt LAN przed złośliwymi atakami

Kontrola rodzicielska Aby bezpiecznie ograniczać i kontrolować korzystanie z Internetu dla swojej rodziny your

Bezprzewodowy Aby skonfigurować sieć WiFi swojego [email chroniony]

MTA Aby sprawdzić stan telefonu swojego [email chroniony]

6 Środki ostrożności i ostrzeżenia

 • Przed podłączeniem i odłączeniem kabli należy zaprzestać używania [email chroniony], a następnie odłącz go od zasilania. Upewnij się, że Twoje ręce są suche podczas pracy.
 • Trzymaj [email chroniony] z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik lub a
 • Nie blokuj otworów na [email chroniony] z dowolną rezerwą minimalną przestrzeń 10 cm wokół [email chroniony] do rozpraszania ciepła.
 • Umieść [email chroniony] na stabilnej powierzchni w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wystawiaj [email chroniony] na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Użyj [email chroniony] na obszarze o temperaturze od 0°C do 40°C. plus/pl/cdn-cgi/l/ochrona-poczty-e-mail" data-cfemail="5b1d1b080f686d636d">[email chroniony] z dala od urządzeń elektronicznych, które wytwarzają silne pola magnetyczne lub elektryczne, takich jak kuchenka mikrofalowa lub a
 • Nie kładź żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub pojemnik na wodę) na [email chroniony] Jeśli do urządzenia dostanie się jakikolwiek obcy przedmiot lub płyn, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia, wyłącz je, odłącz wszystkie podłączone do niego kable, a następnie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
 • Podczas burzy wyłącz zasilanie [email chroniony], a następnie usuń wszystkie podłączone do niego kable, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku uderzenia pioruna.
 • Nie używaj [email chroniony] lub zasilacz (PSU) po upadku lub silnym
 • Nie używaj w dużym zapyleniu lub z dampprzekraczająca 80%.
 • Nie otwieraj ani nie serwisuj [email chroniony] lub W przypadku awarii skontaktuj się z centrum wsparcia.
 • Odłącz zasilacz przed czyszczeniem.
 • To [email chroniony] wytwarza energię o częstotliwości radiowej w paśmie 2. 4 i 5 GHz. Musi być umieszczony w minimalnej odległości 23 cm od jakiegokolwiek pobliskiego
 • Projekt [email chroniony] musi działać na wysokości od 0 do 2000m

Ostrzeżenia elektryczne

 • Połączenie produktu z sektorem elektrycznym jest typu
 • Zasilacz przeznaczony jest do podłączenia do sieci zasilającej TT lub TN
 • Nie można go podłączyć do schematu instalacji elektrycznej typu IT (zasilanie niezależne od przewodu neutralnego).
 • Projekt [email chroniony] musi być używany wyłącznie z zasilaczem (PSU) dostarczonym w tym samym
 • Zasilacz musi być podłączony do sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 110 Vtagoraz w
 • Ochrona przed zwarciami i upływem między fazami, przewodem neutralnym i uziemieniem musi być zapewniona przez instalację elektryczną budynku. Obwód zasilania tego urządzenia musi być wyposażony w zabezpieczenie 16A przed przetężeniem i różnicą
 • Upewnij się, że kabel i wejście AC nie są przecinane, łamane ani zginane kabla DC
 • Wejścia TEL1 i TEL2 umożliwiają podłączenie telefonu Połączenia przewodowe między wejściami TEL1/TEL2 a telefonem nie mogą wychodzić z budynku.

7 Inne

Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych bateriach) wskazuje, że urządzenie (i wszelkie dołączone baterie) nie powinny być wyrzucane jako zwykłe śmieci domowe. Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii jako niesortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i wszelkie baterie) należy przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu lub właściwej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu urządzenia lub baterii, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono to urządzenie. Utylizacja tego urządzenia podlega dyrektywie w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) Unii Europejskiej. Celem oddzielenia WEEE i baterii od innych odpadów jest zminimalizowanie jakiegokolwiek wpływu na środowisko i zagrożenia zdrowia związanego z obecnością substancji niebezpiecznych.

Oznaczenie EC potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego potwierdzenia ich zgodności, wraz z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/ CE na wymagania dotyczące ekoprojektu. To oznaczenie potwierdza, że ​​sprzęt jest zgodny w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu i prawidłowego wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz zmniejszenia wpływu produktu na środowisko

Oznaczenie EC potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego potwierdzenia ich zgodności, wraz z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/ CE na wymagania dotyczące ekoprojektu. To oznaczenie potwierdza, że ​​sprzęt jest zgodny w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu oraz prawidłowego wykorzystania widma częstotliwości radiowych i redukcji

wpływ produktu na środowisko

Oznaczenie EC potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego potwierdzenia ich zgodności, wraz z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/ CE na wymagania dotyczące ekoprojektu. To oznaczenie potwierdza, że ​​sprzęt jest zgodny w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu i prawidłowego wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz zmniejszenia wpływu produktu na środowisko

Oświadczenia Federalnej Komisji Łączności (FCC)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 • To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 • To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Etykieta

Oświadczenie o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 1. Zmień orientację lub przenieś odbiorcę
 2. Zwiększ odległość między sprzętem a
 3. Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. To urządzenie wytwarza energię o częstotliwości radiowej w paśmie 2. Antena musi być ustawiona tak, aby zachować minimalną odległość 23 cm (0. 75 stopy) od elementu promieniującego do znajdującej się w pobliżu osoby.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

W przypadku pracy w zakresie częstotliwości 5. 15 ~ 5. 25 GHz / 5. 47 ~ 5. 725 GHz jest ona ograniczona do środowiska wewnętrznego. To urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone w części 15E, sekcja 15. 407 przepisów FCC.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z minimalną odległością 23 cm między grzejnikiem a ciałem. Instalator kabli w Ameryce Północnej: To przypomnienie ma na celu zwrócenie uwagi na artykuł 820. 93 Krajowego Kodeksu Elektrycznego (sekcja 54 kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego, Część 1), który zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego uziemienia, a w szczególności określa, że ​​uziemienie kabla powinno być być podłączony do systemu uziemienia budynku tak blisko punktu wejścia kabla, jak to tylko możliwe.

FCC Uwaga!

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.
Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
W przypadku pracy w zakresie częstotliwości 5. 407 przepisów FCC

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

Referencje

Instrukcja obsługi sieci 3com 3c17706

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi sieci 3com 3c17706

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi sieci 3com 3c17706