Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in

Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in to oficjalny dokument, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji, instalacji, eksploatacji oraz konserwacji pralki marki Bosch. Instrukcja zawiera wszystkie informacje potrzebne do bezpiecznego, skutecznego i prawidłowego użytkowania pralki Bosch Wak24168in. Zawiera informacje dotyczące bezpiecznego działania urządzenia, okresu gwarancji, przeznaczenia, czynności konserwacyjnych oraz wytycznych dotyczących wymiany części. Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in zawiera również szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania i napraw pralki. Dokument jest dostępny za pośrednictwem strony internetowej Bosch oraz może być dostarczony z pralką lub bezpośrednio od producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in

Produkty firmy Robert Bosch Power Tools GmbH są rozwijane i produkowane w oparciu o wysokie standardy jakości oraz zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami techniki. Parametry techniczne i funkcje naszych produktów są regularnie kontrolowane na etapie rozwoju i produkcji seryjnej z zastosowaniem metod statystycznych. Możemy dzięki temu zapewnić, że produkty w jak najlepszym stopniu spełniają nasze normy jakościowe oraz oczekiwania użytkowników.

Rzeczywista wydajność elektronarzędzia może różnić się w zależności od urządzenia i jest to zjawisko normalne. Znaczący wpływ na to mają warunki otoczenia oraz konkretne zastosowanie elektronarzędzia. Odpowiednie informacje techniczne, zamieszczone np. na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi, odnoszą się do wartości średnich i dotyczą produktów oraz osprzętu w stanie nowym. Poniżej przedstawiamy przykładowe zestawienie najważniejszych czynników mających wpływ na rzeczywistą wydajność elektronarzędzia w odniesieniu do jego zastosowania i warunków otoczenia.

Ostrzeżenie
TYPOWE IKONY I WARTOŚCI

mogą różnić się w zależności od modelu

Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas pracy akumulatora naszych elektronarzędzi bezprzewodowych zależy od wielu czynników, takich jak...

 • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od
  • właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wysokości i gęstości trawy, gęstości drewna, …)
  • wymiary obrabianego elementu (np. pojemność opon, średnica i długość wkrętów, …)
  • techniki pracy i prędkość pracy (np. siła wywierana przez użytkownika lub prędkość poruszania się i nakładanie się pasów podczas koszenia trawnika lub cięcia żywopłotu)

Najdłuższy czas pracy uzyskuje się zazwyczaj w warunkach bez obciążenia.

 • temperatura otoczenia – optymalną wydajność akumulator można osiągnąć przy temperaturze od 15 do 25°C. Przy niższych temperaturach czas pracy oraz wydajność akumulatora ulega skróceniu.
 • stan akumulatora: pojemność akumulatora w dużym stopniu zależy od historii jego użytkowania, np. wieku, liczby cykli ładowania, trybu ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwy energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora).
Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

Czas ładowania naszych akumulatorów zależy od wielu czynników, takich jak...

 • stan naładowania akumulatora przed rozpoczęciem ładowania
 • temperatura otoczenia
 • stan akumulatora: pojemność (maleje w miarę eksploatacji akumulatora), a także historia jego użytkowania, np. liczba cykli ładowania, tryb ładowania (szybkie/wolne ładowanie), rezerwa energii (rozładowywanie akumulatora „do zera” lub doprowadzanie go do stanu głębokiego rozładowania może z czasem spowodować trwałe obniżenie pojemności akumulatora). com/images/drilling_performance_wac_hg_2021_web--0f87663d4948413da0304107338f4bdf. jpg? imgWidth=4608&imgHeight=2592&scale=1 4x" alt="Wydajność wiercenia" title="Wydajność wiercenia" role="img" aria-label="Wydajność wiercenia"/>
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność wiercenia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & typ, jakość i stan wiertła (dopasowany do danego zastosowania)

  • średnica wiertła w zależności od rodzaju materiału

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy także od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), średnicy wiercenia, głębokości wiercenia itp.

  • prędkość obrotowa: należy wybrać 2. bieg i zwiększyć tempo aż do osiągnięcia prędkości maksymalnej; nie zalecamy pracy ciągłej przy obniżonej prędkości – pozwoli to wydłużyć żywotność elektronarzędzia

  • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika

  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Wydajność wkręcania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów wkrętów itp.

  • typ, jakość i stan &

   • końcówek wkręcających (dopasowany do danego zastosowania)

   • wkręty (gwint pełny/niepełny, typ łba, powłoka, jakość itp. )

  • prędkość obrotowa (należy wybrać 1. bieg, który zapewnia wyższy miękki moment obrotowy)

  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  • techniki pracy i prędkości pracy, np. siła wywierana przez użytkownika

  Wydajność piłowania, frezowania i cięcia

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność piłowania, frezowania i cięcia naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & typ, jakość i stan osprzętu (wybór odpowiedniego brzeszczotu, frezu, …)
  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardości i gęstości), wymiarów osprzętu, głębokości cięcia itp.
  • dobre zamocowanie obrabianego elementu / urządzenia – np. brak drgań podczas pracy wyrzynarką
  • smarowanie konieczne przy niektórych zastosowaniach
  • techniki pracy, np.
   • siła wywierana przez użytkownika
   • kierunek włókien w drewnie względem kierunku cięcia
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Wydajność szlifowania i strugania

  Wydajność szlifowania i strugania naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak...

  • & Typ, jakość i stan osprzętu (typ papieru ściernego, wielkość ziarna, typ noża, typ osprzętu, …)
  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …), wielkość powierzchni roboczej itp.
  • techniki pracy, np.
   • siła wywierana przez użytkownika
   • zamocowanie obrabianego elementu i urządzenia – w celu zapobiegania drganiom
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Liczba udarów, prędkość skokowa, prędkość oscylacyjna, prędkość łańcucha

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Liczba udarów, prędkość skokowa, prędkość oscylacyjna, a także prędkość łańcucha naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. twardość i gęstość), wielkości powierzchni roboczej itp.
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
  • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu

  Prędkość (min–1) – prędkość bez obciążenia

  Prędkość obrotowa naszych elektronarzędzi jest podawana jako wartość maksymalna bez obciążenia, której nie należy przekraczać, aby uniknąć problemów przy zastosowaniu nieodpowiedniego osprzętu. Parametr ten zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan elektronarzędzia, np. dotarcie i temperatura, które mają wpływ na wydajność akumulatora oraz lepkość smaru stosowanego w urządzeniu
  • & nominalne napięcie i natężenie prądu, stan naładowania akumulatora
  • obciążenie spowodowane wymiarami i masą własną osprzętu

  Moment obrotowy (miękki, twardy, maks. )

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Moment obrotowy (miękki, twardy, maks. ) naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • & typ i stan osprzętu
  • techniki pracy użytkownika, np.
   • siła wywierana w celu utrzymania / ustalenia pozycji elektronarzędzia
   • zamocowanie obrabianego elementu / obrabianych elementów
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora
  • temperatura akumulatora i elektronarzędzia
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Energia udaru naszych elektronarzędzi zależy od wielu czynników, takich jak …

  • rozmiar wiertła (duże młoty pracują wydajniej z dużymi wiertłami, a małe z małymi wiertłami).
  • siła wywierana przez użytkownika (młoty: brak siły wywieranej przez użytkownika jest korzystny dla postępu pracy; wiertarki udarowe: dodatkowa siła wywierana przez użytkownika zapewnia szybszy postęp pracy)
  • stan elektronarzędzia i akumulatora (np. temperatura)
  • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wartości emisji drgań i hałasu są oznaczane zgodnie ze standardową procedurą pomiarową, np. EN 62841‑2‑11.

  Oznaczone wartości emisji drgań i hałasu odnoszą się do głównych zastosowań elektronarzędzia. Jeżeli jednak elektronarzędzie jest używane do innych zastosowań wraz z innym lub zużytym osprzętem, albo też elektronarzędzie nie jest we właściwy sposób konserwowane, emisja drgań i hałasu może się różnić od podanych wartości. Czynniki te mogą znacząco zwiększyć emisję drgań i hałasu w całym okresie eksploatacji.

  Ciśnienie i wydajność pompy

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  W przypadku myjek wysokociśnieniowych ciśnienie maksymalne odpowiada wartości początkowego ciśnienia we wnętrzu pompy po włączeniu urządzenia i przed naciśnięciem spustu lancy. Jest to wartość obowiązkowa, którą podaje się ze względów bezpieczeństwa: w danym urządzeniu wolno stosować wyłącznie osprzęt przystosowany do pracy z podaną wartością ciśnienia maksymalnego.

  Wartość ta nie jest odpowiednikiem stałego ciśnienia roboczego, które można zmierzyć u wylotu węża lub lancy podczas pracy.

  Ciśnienie robocze i wydajność pompy naszych myjek wysokociśnieniowych, pistoletów natryskowych, pompek i dmuchaw do liści zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan elektronarzędzia (dobrze oczyszczone filtry, brak ciał obcych utrudniających pracę elektronarzędzia, …)
  • właściwości cieczy (np. temperatura, lepkość, napięcie powierzchniowe, gęstość itp. )
  • ciśnienie atmosferyczne i temperatura otoczenia
  • stan naładowania akumulatora
  • typ osprzętu, np. średnica i długość węża/rury
  • indywidualne ustawienia użytkownika wprowadzone w celu wyregulowania przepływu cieczy i powietrza

  Postęp pracy, wyrażony np. w m²/min w przypadku pistoletów natryskowych do malowania zależy także od prędkości pracy użytkownika oraz od indywidualnych preferencji (np. pokrycie powierzchni 1 warstwą lub 2–3 warstwami farby).

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Moc nominalna naszych elektronarzędzi zależy głównie od napięcia i natężenia prądu w sieci zasilającej. &

  Stopień rozdrabniania naszych elektronarzędzi ogrodowych zależy od wielu czynników, takich jak …

  • zewnętrzny profil obciążenia, który zależy od właściwości materiałowych obrabianego elementu (np. wymiary, twardość, gęstość, wilgotność, kierunek włókien w drewnie, …)
  • stan noży – noże są częścią zużywalną i należy je odpowiednio konserwować lub wymienić, gdy wydajność rozdrabniania maleje.
  • techniki pracy użytkownika

  Natężenie światła naszych lamp zależy od wielu czynników, takich jak …

  • stan naładowania akumulatora
  • stan lampy (dobrze oczyszczone ekrany)
  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Wydajność klejenia naszych pistoletów do klejenia zależy od wielu czynników, takich jak...

  • użycie właściwego wkładu klejącego: właściwości materiałowe i wymiary wkładu klejącego
  • stan dyszy (czysta dysza)
  • siła wywierana przez użytkownika
  • typ akumulatora i stan naładowania akumulatora

  Czas nagrzewania / gotowość do pracy w ciągu x s

  Czas nagrzewania naszych pistoletów do klejenia zależy głównie od temperatury otoczenia oraz temperatury wyjściowej pistoletu do klejenia.

  Temperatura powietrza opalarek

  Temperatura powietrza opalarek zależy głównie od odległości roboczej pomiędzy dyszą a obrabianym elementem. Należy zaczekać do zakończenia cyklu nagrzewania, aby osiągnąć optymalny rezultat pracy. com/images/lawn_size_wac_hg_2021_web--dc341efa6ed44952be1490dd670f2ff7. jpg? imgWidth=4608&imgHeight=2592&scale=1 4x" alt="Wielkość trawnika" title="Wielkość trawnika" role="img" aria-label="Wielkość trawnika"/>

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Zalecana wielkość trawnika jest wartością, która ma pomóc klientom podjąć decyzję o wyborze właściwego modelu kosiarki w zależności od indywidualnych potrzeb. Wielkość trawnika jest zazwyczaj mniejsza niż całkowita powierzchnia ogrodu. Dla różnych kategorii trawników (np. 200 m², 500 m², 700 m² i in. ) oferujemy odpowiednie modele kosiarek. Różnią się one średnicą obudowy noża oraz wielkością noża.

  Szerokość i wysokość cięcia

  Typowe ikony i wartości (mogą różnić się w zależności od modelu)

  Szerokość cięcia zależy od wielkości noża. Praca kosiarką z większym nożem oznacza większą szerokość cięcia i szybszy postęp pracy podczas koszenie trawnika.

  Wysokość cięcia można w większości modeli kosiarek ustawić, wybierając jeden z kilku zdefiniowanych stopni. Ustawienie wysokości cięcia zależy od tolerancji fabrycznych części mechanicznych kosiarki i warunków otoczenia, takich jak płaskość, wilgotność i kondycja trawnika (np. występowanie filcu, infekcji).

  Instrukcje obsługi i przewodniki użytkownika Pralki Bosch

  YMożesz pobrać za darmo instrukcje PDF dla Pralki Bosch.
  Mamy 51 darmowych instrukcji użytkowania PDF dla 47 produktów Bosch w kategorii Pralki.

  • 2
  • 8ablmnw

  Gazowe kotły kondensacyjne

  Condens GC9000iW

  Rewolucyjny design (szklany front z dotykowym i intuicyjnym panelem sterowania)

  • Zakres mocy: 2, 9 - 49, 9 kW
  • Klasa energetyczna A (klasa A+ z regulatorem CW400 lub z zestawem regulatora EasyControl CT200)
  • Wysoka sprawność w trakcie wieloletniej eksploatacji (10 lat gwarancji na nierdzewny wymiennik ciepła)
  • Wiszący

  Rewolucyjny design

  Urządzenia wyróżnia ich niezwykle innowacyjny design, front wykonany ze specjalnie wzmacnianego szkła hartowanego w kolorze białym lub czarnym, zaokrąglone narożniki obudowy.

  Obudowa w kolorze białym lub czarnym

  Gazowe wiszące kotły kondensacyjne Condens GC9000iW to dwa modele o mocach nominalnych 20 i 30 kW dostępne z obudową frontową w kolorze białym i czarnym oraz dwa modele o mocach nominalnych 40 i 50 kW z obudową frontową w kolorze białym.

  Najwyższa jakość marki Bosch

  Urządzenia cechuje najwyższa jakość zastosowanych materiałów, solidna konstrukcja i restrykcyjna kontrola jakości.

  Intuicyjna obsługa

  Niezwykle łatwą i intuicyjną obsługę kotła zapewnia dotykowy panel sterowania wyposażony w czytelny ciekłokrystaliczny wyświetlacz LCD.

  Wysoka efektywność energetyczna

  Pomimo wysokich mocy nominalnych, od 20 do nawet 50 kW, Condens 9000iW mogą komfortowo, efektywnie i oszczędnie zasilać przez cały rok zarówno duże systemy grzewcze, jak i instalacje w niewielkich domach, apartamentach i mieszkaniach.

  Dłuższa żywotność kotła

  Automatyka sterująca, odpowiednia budowa wymiennika ciepła i zwężka Venturiego umożliwiają pracę Condens 9000i w szerokim zakresie modulacji mocy, nawet 1:10, dopasowując się do aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej na ciepło.

  Mobilne sterowanie

  Kotłem można zdalnie sterować przez internet za pomocą smartfona lub tabletu. Urządzenie wyposażone jest w odpowiednie okablowanie i porty do instalacji specjalnie dedykowanego modułu internetowego MB LANi, stanowiącego wyposażenie opcjonalne. Bezpłatna aplikacja EasyRemote do mobilnego zarządzania systemem grzewczym dostępna jest na urządzenia pracujące w systemach Android lub iOS.

  10 lat gwarancji na wymiennik ciepła

  Niezależnie od warunków gwarancji określonych w dokumentach gwarancyjnych, dla urządzeń Condens GC9000iW oraz Condens GC9000iWM firma Robert Bosch Sp. z o. o. udziela 10 letniej gwarancji na aluminiowo-krzemowy blok kotła.

  Łatwa instalacja i konserwacja

  Nowoczesny design. Fronty ze szkła tytanowego w kolorach białym lub czarnym. Dotykowy panel sterowania z wyświetlaczem tekstowym. Intuicyjna obsługa dzięki prostej strukturze menu i komunikatom w języku polskim. Moce od 20 do 50 kW, szeroki zakres modulacji nawet 1:10. Pobór mocy w trybie czuwania poniżej 1, 5 W. Naczynie przeponowe 14 l. Możliwość zabudowy regulatora w kotle.

  Dane techniczne i dokumenty

  Typ produktu

  GC9000iW 20 E 23

  Klasa efektywności energetycznej

  Etykieta efektywności energetycznej

  Pobierz

  Znamionowa moc cieplna

  19 kW

  Sezon. efektywność energ. ogrzew. pomieszczeń

  94%

  A

  Instrukcja montażu

  Instrukcja obsługi

  Prospekty reklamowe

  Prospekty reklamowe (wersja skrócona)

  Numer katalogowy

  7736701278

  Polecane urządzenia współpracujące

  Regulatory pogodowe

  CW400

  Znajdź Autoryzowanego Partnera w Twojej okolicy

  Szukasz urządzenia najlepszego dla siebie? Skontaktuj się ze sprawdzonym profesjonalistą.

Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja techniczna i serwisowa Bosch Wak24168in