Podręcznik szybkiego startu i instalacji Fujitsu Ab F18lat

Fujitsu Ab F18lat to podręcznik szybkiego startu i instalacji, który pomaga użytkownikom w instalacji i konfiguracji systemu Fujitsu Ab F18lat. Podręcznik zawiera wszystkie niezbędne informacje i instrukcje, aby pomóc użytkownikom rozpocząć pracę z systemem. Podręcznik zawiera informacje dotyczące systemu, instalacji i konfiguracji, środowiska wykonawczego, narzędzi, oprogramowania i składników systemu. Dodatkowo, użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych materiałów, takich jak instrukcje dotyczące przywracania systemu, narzędzia diagnostyczne i instrukcje dotyczące aktualizacji. Podręcznik szybkiego startu i instalacji Fujitsu Ab F18lat jest idealny dla użytkowników, którzy chcą szybko nauczyć się korzystać z systemu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik szybkiego startu i instalacji Fujitsu Ab F18lat

Identyfikator artykułu: 00107053 / Ostatnia modyfikacja: 05. 05. 2017

Drukowanie

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?


Odpowiedzi

Gdzie znajdę części stojaka i śruby?

 • Są w opakowaniu, w wypełniaczach zabezpieczających. W sekcji „Zawartość opakowania” w Podręczniku szybkiego startu zamieszczono listę części, które powinny znajdować się w kartonie.

Uwaga: Podręcznik szybkiego startu jest dostarczany z produktem; można go też pobrać ze strony pomocy technicznej Sony.
Jak trzymać, przenosić i ustawiać telewizor podczas montażu?

 • Zalecamy zabezpieczyć telewizor przed zarysowaniami i uszkodzeniami za pomocą miękkiego materiału, np. ręcznika lub koca. Można też przeprowadzić montaż na miękkim dywanie.
 • Ważne: Nie należy używać worka ochronnego, w który telewizor jest zapakowany na czas transportu.

  • Społeczność Sony

   Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

  Przedmiot został zarezerwowany, sprzedany lub Sprzedający zakończył publikację ogłoszenia.

  O przedmiocie

  Książka raz przeczytana i sprzedaje.

  • Stan: Bardzo dobry
  • Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 1 kg

  Inne ogłoszenia sprzedającego

  Zobacz wszystkie

  Chcesz kupić więcej z jedną dostawą? WybierzKUP TERAZi w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.
  • DOCKIN D FINE 50W

   Kup teraz

   299, 97 zł

  • Często sprzedaje

   Bydgoszcz

   OBUDŹ W SOBIE OLBRZYMA TONY ROBINS

   24

   JAK MIEĆ PIENIĄDZE

    Waga produktu z opakowaniem jednostkowym: 1 kg
  Inne ogłoszenia sprzedającegoChcesz kupić więcej z jedną dostawą?Wybierz kup teraz i w kolejnym kroku dodasz więcej przedmiotów od tego sprzedającego.Oferty sponsorowane
   Kultura i rozrywkaKsiążki i KomiksyPoradniki i albumyMotywacja, rozwój osobisty

   Dołączam do tematu instrukcje:1. Instrukcje instalacji i szybkiego programowania2. Użytkownika

   Centrala
   ATS2000/3000/4000/4500
   Instrukcja instalacji
   i szybkiego programowania
   Wersja 1. 0, Czerwiec 2002

   1

   Centrala ATS2000/3000/4000/4500 Instrukcja Instalacji i Szybkiego Programowania

   Aritech jest częścią firmy Interlogix Company
   (C) 2002 Interlogix B. V.. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być reprodukowana,
   transmitowana, przechowywana w systemie wyszukiwawczym ani przesyłane w jakiejkolwiek formie i jakimikolwiek
   środkami - elektronicznymi, fotokopiującymi, rejestracyjnymi lub innymi - bez uprzedniego pisemnego pozwolenia
   firmy Interlogix B. V. Firma Interlogix B. zastrzega sobie prawo zmiany informacji bez powiadomienia.

   SPIS TREŚCI
   Ogólne wskazówki do Instalacji systemu...................................................................................................... 2
   1
   2
   3
   4
   5
   6
   7
   8
   9
   10
   11
   12

   Podłączenie zasilania sieciowego.................................................................................................. 2
   Montaż............................................................................................................................................ 2
   Przywracanie ustawień domyślnych.............................................................................................. 2
   Ogólne zalecenia odnośnie instalacji............................................................................................. 2
   Instalacja Central Alarmowych ATS2000/3000.............................................................................. 4
   Schematy połączeń (ATS2000/3000)............................................................................................ 5
   Instalacja Central Alarmowych ATS4000/4500.............................................................................. 6
   Schematy połączeń (ATS4000/4500)............................................................................................ 7
   Okablowanie (ATS2000/3000)....................................................................................................... 8
   Okablowanie (ATS4000/4500)....................................................................................................... 9
   Podłączenie magistrali systemowej............................................................................................. 10
   Podłączenie do sieci energetycznej............................................................................................. 10
   Uziemienie.................................................................................................................................... 10
   Montaż sprzętu - adresowanie.................................................................................................... 11
   Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach (ATS 1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220,
   ATS1221, ATS1250).................................................................................................................... 11
   Wyjścia......................................................................................................................................... 11
   Wyjścia syreny............................................................................................................................. 12
   Grupy sterowania wyjść............................................................................................................... 12
   Numerowanie drzwi i wind........................................................................................................... 12
   Wartości rezystorów zakończenia linii......................................................................................... 12

   Podręcznik Szybkiego Programowania........................................................................................................ 14
   8

   Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali (przy pomocy zworki 'Kill')............. 14
   Włączanie zasilania centrali......................................................................................................... 14
   Rozbrajanie systemu.................................................................................................................... 14
   Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych w centrali (przy pomocy Menu 14)................. 14
   Uzyskiwanie dostępu do menu ATS............................................................................................ 14
   Uzyskiwanie dostępu do menu programowania w celu zaprogramowania systemu................... 15
   Zmiana parametrów w programowaniu (przykłady)..................................................................... 15
   Programowanie linii...................................................................................................................... 15
   Zmiana kodu menedżera............................................................................................................. 15
   Kolejność programowania............................................................................................................ 15

   Dane Techniczne............................................................................................................................................ 16
   1. Zasilanie z sieci energetycznej................................................................................................ 16
   2. Dane techniczne zasilacza....................................................................................................... 16
   3. Ogólne dane techniczne.......................................................................................................... 16
   4. Bezpieczniki............................................................................................................................. 16
   Mapa Programowania..................................................................................................................................... 17

   OGÓLNE WSKAZÓWKI DO INSTALACJI SYSTEMU
   1. Podłączenie zasilania sieciowego
   Sieć elektryczną należy podłączyć do złącza sieciowego.
   Można w tym celu wykorzystać przewód montowany na
   stałe lub elastyczny przewód sieciowy przeprowadzony
   do uziemionego gniazda sieciowego. W wypadku
   zastosowania okablowania stałego, w tym obwodzie
   należy zainstalować dedykowany rozłącznik obwodu. W
   każdym przypadku podłączenie zasilania sieciowego
   musi spełniać wymagania lokalnych przepisów.
   WAŻNE: Przed otwarciem obudowy należy odłączyć
   napięcie sieciowe! W tym celu należy:
   o

   !

   Wyciągnąć wtyczkę sieciową ze
   ściennego gniazda sieciowego
   lub

   o
   odłączyć napięcie za pomocą
   dedykowanego rozłącznika obwodu

   WAŻNE: To urządzenie może być wyposażone w
   baterię akumulatorową, pozbywając się której należy
   zastosować się do przepisów dotyczących wyrzucania i
   składowania chemikaliów.

   4. Ogólne zalecenia odnośnie
   instalacji
   Centrale alarmowe ATS2000/3000/4000/4500 zostały
   zaprojektowane, wyprodukowane i przetestowane tak,
   aby spełnić wymagania dotyczące bezpieczeństwa,
   emitowania i odporności na zakłócenia elektryczne i
   elektromagnetyczne, określone przez obowiązujące
   normy.
   Jeśli zalecenia przedstawione w tym roszdziale będą
   przestrzegane, system Advisor MASTER będzie służył
   przez wiele lat zapewniając ochronę na stałym, wysokim
   poziomie.
   Poza poniższymi zaleceniami, w trakcie instalacji
   systemu
   opartego
   na
   centralach
   alarmowych
   ATS2000/3000/4000/4500 należy się bezwzględnie
   zastosować do wszystkich wymagań określonych w
   lokalnych normach zależnych od kraju. Tylko osoba
   posiadająca niezbędzne kwalifikacje powinna połączać
   system do sieci energetycznej i telefonicznej PSTN.
   Sprawdź czy system alarmowy jest dobrze
   uziemiony.

   2. Montaż

   1.

   Zapewnij fizyczne rozdzielenie przewodów
   podłączonych do sieci elektrycznej i nisko
   napięciowych. Powinny one wchodzić do
   odbudowy centrali alarmowej różnymi
   otworami.

   3.

   Jeśli do wyprowadzenia przewodów z
   obudowy wykorzystywane są otwory na
   górze lub u dołu obudowy to należy zadbać
   oto aby akcesoria użyte do okablowania
   (rynienki, puszki połączeniowe itd. ) były
   odpowiedniej jakości. Należy zwrócić
   szczególną uwagę na klasę odporności
   pożarowej.

   Sieć elektryczną należy podłączyć do
   złącza sieciowego, używając przewodu
   montowanego na stałe lub przewodu
   sieciowego
   przeprowadzony
   do
   uziemionego gniazda sieciowego. Zawsze
   umocuj do obudowy przewód sieciowy w
   pobliżu złącza sieciowego.

   Urządzenie jest montowane za pomocą wkrętów
   lub kołków z wykorzystaniem czterech otworów
   montażowych w podstawie.
   Należy zadbać, aby urządzenie było zamontowane na
   płaskiej, solidnej, pionowej powierzchni, tak, aby przy
   dociąganiu wkrętów lub kołków podstawa urządzenia
   nie była narażona na zginanie lub skręcanie.
   Między obudowami kilku urządzeń montowanych obok
   siebie należy pozostawić odstęp 50 mm, a między
   obudową i ścianą należy pozostawić odstęp 25 mm.
   Mocowanie baterii akumulatorowej wewnątrz obudowy
   jest efektywne tylko w przypadku kiedy centrala
   zamontowana jest na stałe. W razie konieczności
   przetransportowania centrali alarmowej należy więc
   wyjąć baterie akumulatorowe na czas transportu
   centrali.
   Należy zwrócić również uwagę na zamocowanie
   przewodów tak, aby w razie przerwania nie
   doprowadziły do przypadkowego zetknięcia z innymi
   przewodami lub obwodem elektronicznym.

   a.

   WAŻNE: Przed rozpoczęciem instalowania i
   programowania systemu, należy przywrócić
   ustawienia domyślne centrali alarmowej. Ma
   to na celu zapewnienie odpowiednich
   ustawień regionalnych oraz znany punkt wyjściowy do
   programowania.

   !

   5.

   2

   W razie użycia przewodu stałego
   należy zainstalować w łatwo
   dostępnym miejscu dodatkowy
   rozłącznik obwodu.

   b. Przywracanie ustawień domyślnych

   Nigdy nie zabielaj cyną końcówek
   przewodów sieciowych, które mają
   być podłączone do skręcanego
   złącza sieciowego.

   Przewody
   alarmowej

   wewnątrz obudowy
   nie
   powinny

   centrali
   tworzyć

   dodatkowych pętli i powinny być ułożone
   tak, aby nie przechodziły nad ani pod
   układem drukowanym centrali. Zaleca się
   użycie opasek mocujących przewody do
   obudowy
   co
   zwiększa
   estetykę
   okablowania.
   6.

   Bateria akumulatorowa używana z tym
   systemem musi spełniać wymagania
   odporności pożarowej (klasa HB lub
   lepsza).

   7.

   Jakikolwiek
   układ
   podłączony
   bądź
   bezpośrednio do styków przekaźnika na
   płycie centrali, bądź do zewnętrznego
   przekaźnika poprzez wyjście elektroniczne
   na płycie centrali powinien posiadać
   odpowiednie
   zabezpieczenia
   przeciw
   przepięciowe oraz spełniać następujące
   warunki:
   Stycznik przełączający zasilenie z
   sieci
   energetycznej
   powinien
   znajdować się na zewnątrz
   obudowy centrali alarmowej.

   Zawsze
   podłączaj
   diodę
   zabezpieczającą
   (np. 1N4001)
   równolegle do cewki przekaźnika

   c.

   Używaj jedynie przekaźników o
   dobrej izolacji pomiędzy stykami i
   cewką.

   8.
   Ze względu na właściwą wentylację
   minimalny odstęp zachowany pomiędzy
   obudowami powinien wynosić 50mm.
   9.
   Stosować tylko w sprzyjających
   warunkach środowiskowych i nieagresywnej
   atmosferze.
   .

   3

   5. Instalacja Central Alarmowych ATS2000/3000

   (1)

   (2)
   (3)
   (4)
   (5)
   (6)

   J5-J6
   J7
   J8

   4

   Podłączenie uziemienia do ekranów kabla
   danych, zacisku uziemienia obudowy i
   łącznika śrubowego.
   Pamięć Eprom (instalowana fabrycznie)
   Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna,
   tylko ATS3000)
   TST1 - przywracanie głównego kodu
   użytkownika
   TST 2 - tylko do użytku fabrycznego
   Pierścień ferrytowy do przewodów
   telefonicznych PSTN. Każdy z przewodów
   telefonicznych (wejściowy i wyjściowy)
   powinien być nawinięty (po jednym zwoju
   każdy) przez pierścień ferrytowy i
   wyprowadzony na zewnątrz obudowy poprzez
   najbliższy otwór.
   Linie
   Interfejs ekspanderów wejść ATS1202 (tylko
   ATS3000)
   Interfejs wyjścia zegarowego do podłączenia
   ekspandera wyjść albo karty z 4
   przekaźnikami bez zegara.

   J9

   Wbudowane wyjście przekaźnikowe.

   J10

   Magistrala systemowa RS485 i połączenia
   antysabotażowe obudowy
   J11
   Złącze interfejsu drukarki lub drukarka/PC
   (ATS1801)(tylko ATS3000)
   J13
   Złącza syreny i lampy
   J14
   Pomocnicze wyjście zasilania
   (SW+ i SW- tylko ATS3000)
   J16
   Złącze linii telefonicznej PSTN
   J17
   Złącza zasilania
   J18
   Złącze szeregowe (RS232)
   J20
   Złącze ISDN/Audio
   J2, J3, J4, J15, J19
   Nie zainstalowane
   Więcej informacji na temat obwodu drukowanego, patrz
   rysunek przedstawiający schemat połączeń na stronie
   Schematy połączeń (ATS2000/3000)
   (1)
   (6)
   (7)
   (8)
   (9)
   (10)
   (11)
   (12)
   (13)
   (14)
   (15)
   (16)
   (17)
   (18)
   (19)
   (20)
   (21)
   (22)

   Dodatkowy pierścień ferrytowy (gdy wymagany). Przewody
   telefoniczne (wejściowy i wyjściowy) powinny być nawinięte na
   pierścień ferrytowy (po jednym zwoju każdy).
   Podłączenie zasilania sieciowego
   z transformatora
   Uziemienie systemu (szczegóły na str. 10
   Akumulator 12 V
   Przełączane wyjście dodatkowe
   (tylko ATS3000)
   Zewnętrzna syrena lub głośnik 8 omów
   Jeśli nie jest podłączona zewn. syrena,
   należy podłączyć rezystor 1K
   Wewnętrzna syrena lub głośnik 8 omów
   Lampa 12 V
   Magistrala systemowa
   Styk antysabotażowy panelu przedniego,
   normalnie zamknięty
   Styk antysabotażowy panelu tylnego,
   Styk alarmowy, normalnie zamknięty
   Styk antysabotażowy, normalnie zamknięty
   Płyta wyjść +12V
   Pamięć RAM lub IUM (tylko ATS3000, opcjonalna)
   Pamięć Eprom (instalowana w fabryce)
   Styki KILL - ich zwarcie przywraca ustawienia fabryczne w centrali
   Zwora linii 9-16. Należy zewrzeć, jeśli ATS1202 jest podłączony do
   J7 (tylko ATS3000).
   Test 2 - tylko do użytku fabrycznego
   Test 1 - do resetowania głównego kodu
   instalatora
   Złącze programowania obwodu ISP,
   do programowania CPL. (fabryczne)

   J7

   Interfejs ekspanderów wejść ATS1202
   (tylko ATS3000).
   J8
   Interfejs wyjścia zegarowego do podłączenia ekspandera wyjść
   lub karty z 4 przekaźnikami bez zegara.
   J9
   Wbudowane wyjście przekaźnikowe
   J10
   Magistrala systemowa RS485 i połączenia antysabotażowe obudowy
   Złącze interfejsu do drukarki lub drukarki/PC (ATS1801)(tylko ATS3000)
   Pomocnicze wyjście zasilania (+, -, SW+ i SW- tylko ATS3000)
   Złącze komutowanej linii telefonicznej PSTN
   Złącze szeregowe do PC (RS 232)
   Nie zainstalowane

   Tymczasowe złącze serwisowe
   - port szeregowy (J18)
   Używać przewodu do programowania ATS1630.

   5

   6. Instalacja Central Alarmowych ATS4000/4500

   danych (zacisk uziemienia i łącznik śrubowy)
   Flash (instalowana fabrycznie)
   TST 2 - tylko do użytku fabrycznego

   J2-J6
   J19
   J20

   (tylko ATS4000/4500))
   (+, -, SW+ i SW-)
   RJ11 Złącze linii telefonicznej
   Złącze ISDN/Audio

   J11

   antysabotażowe obudowy

   6

   Schematy połączeń (ATS4000/4500)
   Dodatkowy pierścień ferrytowy (gdy
   wymagany) Przewody telefoniczne
   (wejściowy i wyjściowy) powinny być
   nawinięte na pierścień ferrytowy (po jednym
   zwoju każdy).
   Uziemienie systemu (szczegóły na str. 10)
   Sterowane wyście zasilacza
   Złącze wyjścia +12V
   Pamięć RAM lub IUM (opcjonalna)
   Styki KILL - ich zwarcie przywraca
   ustawienia fabryczne w centrali
   Pamięć Flash (nie używana)
   J2-J6 Linie
   ekspandera wyjść lub karty z 4 przekaźnikami bez
   zegara.
   Złącze do interejsu drukarki lub drukarki/PC
   Pomocnicze wyjście zasilania (+, -, SW+ i SW-)
   J15
   Złącze komunikacyjne RJ45 (nie montowane)
   Złącze komunikacyjne RJ11 (nie montowane)
   Używać przewodu do programowania ATS1630

   7

   7. Okablowanie (ATS2000/3000)
   Schemat zalecanego okablowania magistrali
   systemowej
   Złącze,, TERM" znajduje się na pierwszym
   i na ostatnim urządzeniu magistrali systemowej. Jeśli
   stosowane jest okablowanie typu
   ,, gwiazda", złącze,, TERM" jest podłączone tylko
   w urządzeniach na końcach dwóch najdłuższych gałęzi
   magistrali systemowej.
   (1) Podłączone złącze TERM (pierwsze urządzenie na
   lokalnej magistrali systemowej)
   (2) Centrala ATS2000/3000
   (3) Stacja ZAZ z wyświetlaczem LCD
   - ATS1105 (złącze TERM nie ustawione
   na ON)
   (4) Oddzielny zasilacz 12 V. Wymagany,
   jeśli odległość stacji ZAZ od najbliższej
   centrali lub modułu MZD jest większa
   niż 100 m. Przewód oznaczony znakiem,, -"
   należy połączyć z przewodem,, -" magistrali
   (5) Preferowanym typem przewodów danych jest WCAT
   52 (2 pary skręcone)
   (6) Złącze TERM podłączone (ostatnie urządzenie na
   lokalnej magistrali)
   (7) Złącze uziemienia do podłączenia ekranu
   (8) Dowolny moduł zbierania danych,
   np. ATS1201, ATS1210, ATS1220, ATS1250
   Zobacz: Podłączenie magistrali systemowej i Uziemienie -
   szczegóły na stronie 10

   Diody LED
   L1:

   Błyska powoli, kiedy centrala pracuje (działa
   mikroprocesor).

   Komunikacja Szeregowa
   Rx:

   Żółta dioda LED błyska, kiedy urządzenia
   wyniesione (ZAZ i MZD) odpowiadają na
   odpytywanie.

   Tx:

   Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala
   odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione. Ta
   dioda musi być zawsze aktywna.

   Komunikacja Modemowa
   Rx1:

   Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane dane z
   urządzenia podłączonego do linii telefonicznej
   (J15/J16/J19) (stacja monitorowania alarmów lub
   modem komunikatora telefonicznego) albo do
   złącza J18 (port szeregowy RS232 PC).

   Tx1:

   Czerwona dioda LED błyska, kiedy są nadawane
   dane z centrali do urządzenia podłączonego do linii
   telefonicznej (J15/J16) albo do złącza J18 (port
   szeregowy).

   8. Okablowanie (ATS4000/4500)
   Schemat zalecanego okablowania magistrali systemowej
   i na ostatnim urządzeniu magistrali systemowej. Jeśli stosowane jest okablowanie typu
   ,, gwiazda", złącze,, TERM" jest podłączone tylko
   w urządzeniach na końcach dwóch najdłuższych gałęzi magistrali systemowej.
   (1) Podłączone złącze TERM
   (pierwsze urządzenie na lokalnej
   magistrali systemowej)
   (2) Centrala ATS4000/4500
   - ATS1105 (złącze TERM nie
   ustawione
   (4) Oddzielny zasilacz 12 V.
   Wymagany,
   jeśli odległość stacji ZAZ od
   najbliższej
   centrali lub modułu MZD jest
   większa
   niż 100 m. Przewód oznaczony
   znakiem,, -"
   należy połączyć z przewodem,, -"
   magistrali
   (5) Preferowanym typem przewodów
   danych jest WCAT 52 (2 pary
   skręcone)
   (6) Złącze TERM podłączone (ostatnie
   urządzenie na lokalnej magistrali)
   (7) Złącze uziemienia do podłączenia
   ekranu
   np. ATS1201, ATS1210, ATS1220,
   ATS1250
   Zobacz: Podłączenie magistrali
   systemowej i Uziemienie - szczegóły
   na stronie 10
   Ekran przewodu powinien być
   podłączony do jednego urządzenia.

   Błyska powoli, kiedy centrala
   pracuje (działa mikroprocesor).

   Żółta dioda LED błyska, kiedy
   urządzenia wyniesione (ZAZ i
   MZD) odpowiadają na
   Czerwona dioda LED błyska, kiedy centrala odpytuje urządzenie (urządzenia) wyniesione. Ta dioda musi być
   zawsze aktywna.

   Żółta dioda LED błyska, kiedy są odbierane dane z urządzenia podłączonego do linii telefonicznej (J15/J16/J19)
   (stacja monitorowania alarmów lub modem komunikatora telefonicznego) albo do złącza J18 (port szeregowy
   RS232 PC).

   Tx1:
   Czerwona dioda LED błyska, kiedy są nadawane dane z centrali do urządzenia podłączonego do linii
   telefonicznej (J15/J16) albo do złącza J18 (port szeregowy).
   9

   9. Podłączenie magistrali systemowej

   11. Uziemienie

   Magistrala systemowa łączy moduły zbierania danych
   MZD (przeznaczone do uzyskania dodatkowych linii) i
   stacje zazbrajania ZAZ z centralą ATS. Urządzenia
   wyniesione mogą być oddalone od central ATS nawet o
   1, 5 km.

   o

   OSTRZEŻENIE! Należy przestrzegać
   poprawnej procedury uziemiania.
   Uziemianie obudowy zawierającej kilka
   urządzeń

   !

   Wszystkie urządzenia zaprojektowane do pracy
   w systemie mają połączenia uziemiające przez
   metalowe kołki do metalowej obudowy.

   Stacje zazbrajania i moduły zbierania danych muszą
   być połączone z magistralą systemową za pomocą
   ekranowanych przewodów typu 2 pary skręcone
   (zalecane są przewody Belden 8723).

   Należy zwrócić uwagę, aby te metalowe kołki miały
   dobry kontakt z obudową (należy się wystrzegać farby).

   Ekran przewodu danych powinien być połączony
   z ziemią w centrali ATS, a na drugim końcu powinien
   być pozostawiony nie podłączony.

   Połączenia uziemienia w każdym elemencie sprzętu
   mogą być wykorzystywane do podłączenia ekranów
   przewodów ekranowanych.

   W wypadkach, kiedy odległość między stacją
   zazbrajania i najbliższym urządzeniem jest większa niż
   100 metrów konieczne jest stosowanie oddzielnego
   zasilacza do zasilania stacji zazbrajania.

   Jeśli urządzenie jest umieszczone w obudowie
   plastikowej, zacisk uziemiający tego urządzenia nie
   musi być podłączony.

   Aby zasilać stację zazbrajania, nie należy podłączać
   przewodu,, +" z magistrali systemowej. Biegun,, +"
   lokalnego zasilacza należy podłączyć do zacisku,, +" w
   stacji zazbrajania, a następnie podłączyć przewód 0
   wolt z zasilacza i 0 wolt z magistrali systemowej do
   zacisku stacji zazbrajania oznaczonego,, -".

   Uziemianie central w pojedynczym
   budynku

   W pojedynczym budynku obudowy lub urządzenia są
   uziemiane do uziemienia bezpieczeństwa.

   Zobacz: Okablowanie na stronie 8, 9

   Uziemienie bezpieczeństwa w tym budynku powinno
   być sprawdzone przez licencjonowanego specjalistę.

   10. Podłączenie do sieci energetycznej

   Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że sieć
   energetyczna jest odłączona (patrz strona 2)

   Uziemianie central rozmieszczonych
   w kilku budynkach

   Jeśli okablowanie obejmuje kilka oddzielnych
   budynków, będzie używanych kilka systemów
   uziemienia. Do odizolowania magistrali systemowej
   należy stosować izolatory/repetytory ATS1740. W ten
   sposób system jest zabezpieczany przed wahaniami
   potencjału ziemi.

   W trakcie podłączania centrali do sieci energetycznej
   należy używać opasek mocujących w celu poprawnego
   umocowania przewodów.

   .

   Ekranowanie
   Ekrany wszystkich używanych w systemie
   ekranowanych przewodów powinny być podłączone
   tylko na JEDNYM z końców do jednego wspólnego

   (5)

   10

   Zasilanie sieciowe z lokalnym uziemieniem
   Złącze zasilania sieciowego
   Systemowa magistrala danych
   Złącze uziemienia
   Budynek 1

   (9)

   Budynek 2
   Urządzenie w obudowie metalowej
   Urządzenie w obudowie plastikowej
   Centrale alarmowe ATS serii
   ATS2000/3000/4000/4500.

   punktu uziemienia w budynku (zobacz rysunek). Jeśli
   ekranowany przewód magistrali systemowej jest

   prowadzony przez kilka urządzeń w obudowach
   plastikowych, należy połączyć ze sobą ekrany
   przewodu przychodzącego i przewodu wychodzącego.

   12. Montaż sprzętu - adresowanie
   Wszystkie moduły zbierania danych (MZD), linie oraz
   wyjścia są numerowane zgodnie z ogólną zasadą.
   Jest to wykorzystywane przy ustalaniu fizycznych
   numerów/lokalizacji modułów MZD, wyjść itp. podczas
   programowania.
   Tabela 1: Linie i wyjścia przydzielone do każdego
   modułu MZD
   Centrala
   MZD 1
   MZD 2
   MZD 3
   MZD 4
   MZD 5
   MZD 6
   MZD 7

   1-16
   17-32
   33-48
   49-64
   65-80
   81-96
   97-112
   113-128

   MZD 8
   MZD 9
   MZD 10
   MZD 11
   MZD 12
   MZD 13
   MZD 14
   MZD 15

   129-144
   145-160
   161-176
   177-192
   193-208
   209-224
   225-240
   241-256

   Linie ATS2000/3000/4000/4500
   Do centrali ATS może być podłączonych nie więcej niż 8
   linii, które są numerowane od 1 do 8. Do centrali
   alarmowej ATS4000/4500 można podłączyć do 16-stu
   linii o numerach od 1 do 16. Moduły MZD od 1 do 15
   mają numery linii przedstawione w tabeli 1. Centrala
   może być rozszerzona do 24 lub 32 linii (przy użyciu
   urządzenia ATS 1202). Centrala alarmowa
   ATS4000/4500 może zostać rozszerzona maksymalnie
   do 32 linii przy użyciu modułu ATS1202.
   Centrala ATS2000 i ATS3000 pozwala na podłączenie
   tylko 32 (ATS2000) lub 64 linii (ATS3000), które mogą
   być programowane jako linie typu innego niż 0.
   Centrale alarmowe ATS4000 oraz ATS4500 pozwalają
   na pełne rozszerzenie systemu do 255 linii innego typu
   niż 0.
   Do standardowego modułu MZD można podłączyć
   osiem linii. Niektóre z nich mogą być rozszerzane
   w krokach co 8, aż do 32 linii, a więc moduł MZD
   może mieć 8, 16, 24 lub 32 linie.
   Rozszerzenie liczby linii podłączonych do centrali lub
   do modułu MZD do liczby większej niż 16 za pomocą
   urządzenia ATS 1202 jest równoważne skojarzeniu
   dwóch adresów MZD. Dodatkowe linie są brane
   z następnego modułu MZD. Następnego modułu
   MZD nie wolno umieszczać na liście urządzeń
   do odpytywania. Ten sposób pracy jest stosowany
   w celu zachowania spójnej numeracji.
   Przykład: Moduł MZD1 ma 32 linie (W konsekwencji
   moduł MZD2 nie może istnieć, ponieważ
   moduł MZD1 wykorzystał linie przydzielone
   do jego adresu. Zatem modułu MZD2 nie
   wolno używać)
   Moduł MZD3 jest zatem drugim urządzeniem
   fizycznym. Jeśli moduł ten ma 24 lub 32 linie,
   moduł MZD4 nie może istnieć itd.
   Urządzenia ATS1250 i ATS1260 to także moduły MZD,
   a ich linie są zgodne ze standardową numeracją linii.

   Przykład: Urządzenie ATS1250 1 jest modułem MZD1 i
   ma 16 linii, które centrala ATS rozpoznaje
   jako linie od 17 do 32.

   Programowanie modułu MZD o 8 - 32 liniach
   (ATS 1201, ATS1210, ATS1211, ATS1220,
   ATS1221, ATS1250)
   Każdy moduł MZD zaprogramowany do odpytywania
   powinien być widziany przez centralę ATS jako 16 lub
   32 linie, zależnie od ustawienia przełącznika DIP 5.
   Jeśli do modułu MZD jest podłączonych tylko 8 lub
   24 linie, nieużywane w systemie numery linii muszą być
   zaprogramowane w bazie danych linii jako typ 0 (linia
   wyłączona). Ta sama zasada dotyczy centrali, jeśli tylko
   podłączonych jest więcej niż 8 linii.
   Przykład: Moduł MZD1 ma 24 linie (zainstalowane
   2 ekspandery linii i przełącznik DIP 5 w pozycji on).
   Dlatego linie o numerach od 41 do 48 muszą być
   zaprogramowane jako typ 0.

   Wyjścia
   Do rozszerzania liczby wyjść w module MZD lub
   w centrali używane są kontrolery wyjść. Każdy kontroler
   wyjść zwiększa liczbę wyjść o osiem.
   Do modułu MZD można podłączyć dwa kontrolery wyjść,
   co zwiększa liczbę wyjść o maksymalną liczbę 16 na
   jeden moduł MZD.
   Do centrali ATS można podłączyć do 32 kontrolerów
   wyjść, co zwiększa liczbę wyjść do maksymalnej
   liczby 255.
   Jeśli do głównej centrali ATS jest
   podłączonych więcej niż 16 wyjść, wyjścia
   o numerach od 17 w górę są duplikowane
   w module MZD. W takim wypadku można
   użyć jednej z dwóch opcji:
   -- nie używać wyjść w module MZD lub
   -- oba wyjścia będą aktywowane razem.
   Przykład: Centrala ATS ma dostępne 24 wyjścia,
   a moduł MZD 1 ma dostępnych 8 wyjść
   kontrolera. Kiedy jest aktywne wyjście 17,
   pierwsze wyjście w trzecim kontrolerze wyjść
   podłączonym do centrali ATS i pierwsze
   wyjście w kontrolerze wyjść, który jest
   podłączony do modułu MZD1, zostaną
   równocześnie uaktywnione.
   Numery wyjść i linii są zawsze takie same, jak numery
   pierwszych 16 linii modułu MZD, do którego są
   podłączone. Jeśli moduł MZD nie istnieje, ponieważ
   poprzedni moduł MZD ma rozszerzoną liczbę linii,
   numery wyjść tego adresu modułu MZD nie mogą być
   używane.
   Numery wyjść mogą być używane, jeśli kontrolery wyjść
   są podłączone do centrali ATS, która odpowiada tym
   numerom wyjść.
   Przykład:
   MZD1 ma 32 linie:

   17 - 48

   11

   Wyjścia MZD1 (maks. 16):
   17 - 32
   (Wyjścia 33 - 48 MZD2 nie są używane)
   MZD3 ma 32 linie:
   49 - 80
   Wyjścia MZD3:
   49 - 64
   (Wyjścia 65 - 80 MZD4 nie są używane)

   systemowej ATS lub do lokalnej magistrali modułu MZD
   dla 4 drzwi i przez adres modułu MZD dla 4 drzwi, jeśli
   ma zastosowanie.

   Wyjścia modułu MZD istnieją tylko wtedy, kiedy istnieje
   moduł MZD.

   Wyjścia syreny
   Wyjście zewnętrznej syreny w centrali ATS jest zawsze
   traktowane jako wyjście 16.
   W modułach MZD z wyjściami syren, ostatnie spośród
   16 numerów wyjść skojarzonych z tym adresem MZD
   jest wyjściem syreny. Na przykład w module MZD3
   wyjściem syreny jest wyjście 64 (zobacz tabela 2).

   Drzwi o numerach od 1 do 16 są zarezerwowane dla
   stacji zazbrajania od 1 do 16, które są podłączone do
   magistrali systemowej ATS i są używane do funkcji
   sterowania drzwi.
   Drzwi o numerach od 17 do 64 są używane jako numery
   drzwi lub wind, które są sterowane przez moduł MZD
   dla 4 drzwi/4 wind (ATS1250 lub ATS1260). Zobacz
   tabela 3.
   Tabela 3: Numery drzwi/wind przydzielone do każdego
   Numer drzwi

   ZAZ 1 do 16

   Tabela 2: Numery wyjść syren

   Jednostka

   1 do 16 (tylko drzwi)

   21

   22

   23

   24

   25

   26

   27

   28

   29

   30

   31

   32

   33

   34

   35

   36

   37

   38

   39

   40

   41

   42

   43

   44

   45

   46

   47

   48

   MZD9

   49

   50

   51

   52

   MZD10

   53

   54

   55

   56

   MZD11

   57

   58

   59

   60

   MZD12

   Aby włączyć wyjście syreny, numer wyjścia, które
   reprezentuje wyjście syreny musi być przypisany
   do wymaganego,, Numeru flagi zdarzenia syreny".
   ,, Numery flag zdarzeń syreny" są programowane
   w menu programowania 2 - Baza danych obszarów.

   20

   MZD8

   160
   176
   192
   208
   224
   240
   -

   19

   MZD7

   12
   13
   14
   15

   18

   MZD6

   32
   48
   64
   80
   96
   112
   128
   144

   17

   MZD5

   MZD1

   Wyjście
   syreny nr

   MZD4

   MZD nr

   MZD3

   MZD2

   Drzwi lub winda 1.

   61

   62

   63

   64

   Grupy sterowania wyjść

   Wartości rezystorów zakończenia linii.

   Numery grup sterowania wyjść są sposobem
   identyfikacji grupy ośmiu wyjść sterowanych przez
   centralę, moduł MZD lub stację zazbrajania.

   Na poniższej liście przedstawiono wartości rezystorów
   zakończenia linii. Podana jest zarówno rezystancja, jak i
   napięcie na linii. Napięcie może być różne zależnie od
   używanych zasilaczy.

   Kiedy grupa sterowania wyjść jest przypisana do stacji
   zazbrajania, zacisk wyjścia typu OC (lub złącze,, OUT")
   naśladuje PIERWSZE wyjście z grupy sterowania wyjść.
   Więcej informacji można znaleźć w menu
   programowania 3 - Baza danych ZAZ.

   Aby zmierzyć rzeczywiste napięcie na linii, należy je
   zmierzyć, kiedy linia jest otwarta. Wartość używanego
   rezystora zakończenia linii jest oparta na kodzie
   rezystora zakończenia linii zaprogramowanym w opcjach
   systemu (zobacz podręcznik programowania
   ATS2000/3000/4000/4500).

   Numerowanie drzwi i wind
   Numery drzwi są określone przez adres stacji
   zazbrajania lub czytnika podłączonego do magistrali
   EOL 0 (rezystory 10 kOhm)
   Stan
   Rezystancja linii (kOhm)
   Obwód zwarty
   Linia aktywna
   Linia normalna
   Obwód otwarty

   & lt; 2
   2, 7 - 6, 4
   7, 1 - 14, 2
   18, 1 - 70
   & gt; 170

   Napięcie linii (V)
   & lt; 4, 14
   5, 07 - 8, 01
   8, 34 - 10, 42
   11, 01 - 13, 01
   & gt; 13, 01

   EOL 1 (rezystory 4, 7 kOhm)
   Linia normalna

   & lt; 0, 6
   1, 02 - 2, 4
   3, 3 - 5, 2

   & lt; 1, 8
   2, 47 - 4, 69
   5, 72 - 7, 28

   Linia aktywna
   7, 2 - 15
   & gt; 25

   8, 34 - 10, 56
   & gt; 11, 71

   EOL 2 (rezystory 2. 2 kOhm)

   13

   PODRĘCZNIK SZYBKIEGO PROGRAMOWANIA
   Po zakończeniu instalacji systemu ATS można przywrócić ustawienia fabryczne w centrali, włączyć zasilanie i rozpocząć
   programowanie.

   1. Przywracanie domyślnych ustawień
   fabrycznych w centrali (przy
   pomocy zworki 'Kill')
   Po zainstalowaniu centrala wymaga przywrócenia
   domyślnych ustawień fabrycznych. Ta opcja powoduje
   zresetowanie całego programowania do domyślnych
   ustawień fabrycznych. Całe programowanie zostanie
   skasowane, a wszystkie opcje będą miały wartości
   standardowe. (zegar czasu rzeczywistego zostanie
   skasowany). W tym celu należy wykonać następujące
   czynności:
   Odłączyć wszystkie źródła zasilania od centrali
   (sieć elektryczna i akumulator)

   Zewrzeć styki,, KILL"

   Zaczekać 30 sekund

   Rozewrzeć styki,, KILL"

   W centrali zostały już przywrócone domyślne
   ustawienia fabryczne. Włączanie zasilania centrali
   Po pierwszym włączeniu zasilania:
   Diody LED centrali powinny wskazywać:
   L1 -
   Błyska powoli
   Comms Tx1 -
   Błyska szybko
   Comms Rx1 -
   Błyska szybko (jeśli jest
   podłączona i działa stacja ZAZ1)

   W głównej stacji zazbrajania z wyświetlaczem LCD
   (ZAZ1) wszystkie diody LED obszarów powinny
   być zapalone, a na wyświetlaczu LCD powinna być
   widoczna nazwa,, Aritech System" oraz szczegóły
   dotyczące wersji oprogramowania stacji
   zazbrajania.

   Na stacji zazbrajania z wyświetlaczem LCD będzie
   także widoczny monit o naciśnięcie klawisza [MENU*].
   Naciśnij klawisz [MENU*], a po nim [ENTER]. Pojawi
   się normalny komunikat LCD przedstawiony poniżej:
   Nie ma alarmów w tym obszarze Kod:

   Jeśli występuje jakiś warunek systemowy, jest
   wyświetlany w górnym wierszu.
   Jeśli po włączeniu zasilania, na głównej stacji ZAZ nie
   świecą żadne diody LED, a na wyświetlaczu LCD brak
   jest wyświetlania, oznacza to, że do stacji ZAZ nie jest
   doprowadzone zasilanie. Jeśli po włączeniu zasilania,
   w głównej stacji ZAZ wszystkie diody LED błyskają,
   na wyświetlaczu LCD jest widoczny komunikat,, Błąd
   systemowy", a opisane powyżej warunki centrali
   są poprawne, oznacza to, że:
   14

   Okablowanie magistrali systemowej jest wadliwe lub

   Został błędnie ustawiony adres stacji zazbrajania
   (ZAZ1 = wszystkie przełączniki DIP w pozycji OFF). Rozbrajanie systemu
   Przed użyciem menu instalatora należy najpierw
   rozbroić system.

   Aby rozbroić system
   Naciśnij klawisze 1 1 2 2 (kod PIN menedżera), [OFF],
   a po nim 0 (wybór wszystkie obszary), a następnie
   [ENTER].
   Jeśli za pomocą kodu PIN menedżera i klawisza
   [OFF] rozbrojenie systemu jest niemożliwe, może
   być konieczne przywrócenie w centrali domyślnych
   ustawień fabrycznych. Zobacz paragraf
   Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych
   w centrali

   4. Przywracanie domyślnych ustawień
   pomocy Menu 14)
   99-Wszystko - Ta opcja powoduje zresetowanie
   całego programowania do domyślnych ustawień
   fabrycznych. Całe programowanie zostanie skasowane,
   a wszystkie opcje będą miały wartości standardowe.
   (zegar czasu rzeczywistego zostanie skasowany).
   Informacje na temat innych opcji można znaleźć
   w podręczniku programowania
   Aby przywrócić domyślne ustawienia
   programowania centrali
   1. Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie
   klawisz [ENTER], aby wejść do menu ATS.
   2. Naciśnij klawisze 19 [ENTER], aby wejść do menu
   Menu Uproszczone / Zaawansowane
   * - Zaawansowane
   3. Naciśnij [*] aby wejść do Menu Zaawansowane
   4. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść do menu
   Ustawienia domyślne.
   5. Naciśnij klawisze 99 [ENTER]. W ten sposób
   zostały przywrócone ustawienia domyślne centrali

   5. Uzyskiwanie dostępu do menu ATS
   Naciśnij klawisze [Menu*] 1 2 7 8, a następnie klawisz
   [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się następujący
   komunikat:
   0-Zakończ
   0-Zak., Menu

   ENTER-W dół

   *-W górę

   W tym momencie można podać numer żądanego
   menu.
   Zobacz podręcznik programowania i podręcznik
   menedżera

   Uwagi: Centrala ATS2000 pozwala na:
   - 32 linie nie programowane jako linie typu 0
   (nie używane).
   - przydzielanie obszarów 1-4 do linii.
   Centrala ATS3000 pozwala na:
   - 64 linie nie programowane jako linie typu 0
   - przydzielanie obszarów 1-8 do linii.

   6. Uzyskiwanie dostępu do menu
   programowania w celu
   zaprogramowania systemu

   Centrala ATS4000 pozwala na:
   256 linie nie programowane jako linie
   typu 0
   przydzielanie obszarów 1-16 do linii.

   Aby wejść do menu programowania
   1. Aby wejść do menu ATS, naciśnij klawisze [MENU*]
   1 2 7 8, a następnie [ENTER]. Aby wejść do menu programowania, naciśnij
   klawisze 19 i [ENTER]. Na wyświetlaczu pojawi się
   następujący komunikat:
   Naciśnij [ENTER] aby wejść do Menu
   Uproszczone menu (lub naciśnij * aby wejść do
   Menu Zaawansowane):
   Programowanie
   0-Zak., Menu:

   Przed programowaniem systemu po raz pierwszy,
   należy przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.
   W tym momencie można wybrać opcję przewidzianą
   do programowania. Zmiana parametrów
   w programowaniu (przykłady)
   Programowanie linii
   Ta funkcja jest używana do programowania informacji
   dotyczących pojedynczej linii.
   Ten krok określa sposób funkcjonowania linii
   w określonych okolicznościach.
   Jest ponad 50 typów linii. Dalsze informacje można
   znaleźć w części 1 podręcznika programowania.

   Aby zaprogramować linie
   1. Naciśnij klawisz [Menu*], a następnie podaj główny
   kod instalatora. Naciśnij klawisz [ENTER].
   3. Naciśnij klawisze 1 [ENTER], aby wejść do menu
   Baza danych linii.
   4. Naciśnij numer linii i klawisz [ENTER], aby uzyskać
   dostęp do szczegółów linii, które mają być
   zaprogramowane, a następnie ponownie naciśnij
   klawisz [ENTER], aby przejść do wyświetlania
   następnego ekranu bazy danych linii lub
   Naciśnij klawisz [ENTER], aby wrócić do menu
   programowania.

   Zmiana kodu menedżera
   Naciśnij klawisz [Menu*] i podaj kod PIN
   menedżera (1122).
   1. Naciśnij klawisze 14 [ENTER], aby wejść
   do programowania użytkowników. Naciśnij klawisze 3 [ENTER] (Tworzenie użytkownika). Naciśnij klawisze 1 [ENTER] (Tworzenie
   użytkownika1). Naciśnij klawisz [ENTER] trzy razy, a następnie
   naciśnij klawisz [MENU*], aby zachować tę samą
   nazwę. Podaj nowy kod (o długości do 10 cyfr) i naciśnij
   klawisz [ENTER]. Naciśnij klawisz Clear, aby zakończyć. Kod
   menedżera jest już zmieniony. Kolejność programowania
   Poniższe wykresy można wykorzystywać jako
   przewodnik kolejności programowania rekordów
   w czasie ustawiania podstawowego systemu.
   Narysuj plan piętra i oznacz wszystkie linie,
   urządzenia, obszary itp. Skorzystaj z arkuszy
   programowania do zanotowania wszystkich informacji. Przywróć domyślne ustawienia fabryczne w centrali,
   zmień główny kod instalatora oraz ustaw godzinę
   i datę. Zaprogramuj specjalne słowa, których brak
   w bibliotece. Zaprogramuj okna czasowe. Zaprogramuj obszary. Zaprogramuj grupy alarmowe.
   7. Zaprogramuj stacje ZAZ i moduły MZD.
   8. Zaprogramuj linie. Zaprogramuj komunikator telefoniczny.
   10. Zaprogramuj użytkowników.
   11. Zaprogramuj wyjścia.

   DANE TECHNICZNE
   1. Zasilanie z sieci energetycznej
   Napięcie sieci energetycznej

   230 VAC? 10% - 50Hz? 10% - 58 VA

   Pobór prądu przy napięciu 230V~

   250 mA (ATS2000/3000/4000/4500)

   Napięcie zasilania płyty głównej
   (J17)

   23 VAC typowe

   2. Dane techniczne zasilacza
   Napięcie wyjściowe zasilacza

   13. 8 VDC? 0. 2 V

   Wydajność prądowa zasilacza

   2. 0 A max. przy 13. 2 V

   Pomocnicze wyjście zasilacza

   13. 2 V 500 mA max.

   (J14)

   Uwaga: maksymalny całkowity pobór prądu przez urządzenia zewnętrzne
   przy braku zdarzeń alarmowych.

   Wyjście baterii akumulatorowej
   (BAT:J17)

   13. 2 V 1300 mA max.

   Typ i pojemność baterii
   akumulatorowej

   żelowe, bezobsługowe

   Pobór prądu płyty głównej

   200 mA przy 13. 2 V

   18Ah 12V nominalnie. (BS131)1

   3. Ogólne dane techniczne
   Ilość kombinacji kodów PIN

   od 10, 000 (4-ro cyfrowe) do 1 bilion (9-cio cyfrowe)

   Rezystor końca linii

   4. 7 kOhm, 5% 0. 25 W (standardowy), 10 kOhm, 2, 2 kOhm

   Wyjścia na płycie głównej
   (standardowy)

   Programowalne wyjście
   przekaźnikowe (J9)

   Przekaźnik
   NC/NO

   Obciąż. : 2A przy
   13. 8VDC

   Uwaga: Patrz ogólne zalecenia do
   instalacji

   Zewn. syrena i lampa

   wyj. elektroniczne

   Obciąż. : 1A przy 13. 8VDC

   Wewn. syrena

   Sterowane wyjście zasilacza
   flaga zdarzenia 251

   SW+/SW-: J14)

   wyj.
   elektroniczne

   Obciąż. : 1A przy
   * niedostępne w ATS2000
   Obudowa

   Wymiary:

   Kolor

   ATS2000/3000:
   ATS4000:
   Środowisko pracy

   315x445x88 mm

   ATS4500:

   Beżowy

   360x260x82 mm
   475x460x160 mm

   Temperatura pracy

   0° to + 50 °C

   Wilgotność powietrza

   95% nie skraplająca

   stopień odporności IP

   IP30

   4. Bezpieczniki
   F1

   1 A, szybki 20x5

   F4

   Pomocnicze wyjście
   zasilacza

   2 A, szybki 20x5

   F2

   ATS2000/3000

   Brak

   F5

   Bateria akumulatorowa

   ATS4000/4500

   Sterowane wyjście
   zasilacza (1A,
   szybki 20x5)

   3. 15 A, szybki
   20x5

   Systemowa szyna danych

   Bezpiecznik Sieciowy *

   630 mA, szybki
   F3
   o

   !
   S
   +
   T
   X
   R
   V
   J
   J

   0
   J

   )
   d
   e

   P
   I
   I

   C
   M
   O
   E

   H
   L
   F
   U
   /
   A
   R

   T

   s
   u
   y
   r
   t
   c
   a
   f
   (

   1

   .
   D
   e
   h
   m
   a

   G
   E
   N

   n
   e
   .
   c

   t

   d
   )

   )
   i
   g
   p
   w
   l
   K

   )
   p

   x
   k
   k

   l

   n

   8
   )
   (
   o
   )
   2

   )
   u
   ,
   lC
   A

   B
   B

   b
   i

   f

   w

   Z

   I
   )
   K
   UWAGA! Przed wyjęciem bezpiecznika sieciowego urządzenie należy odłączyć od sieci energetycznej
   (patrz strona 2)!
   Dane te zależą od pojemności zastosowanej baterii akumulatorowej. Powyższe dane stanowią przykład przy
   zastosowaniu baterii akumulatorowej BS131.

   1
   .
   r

   Z
   N
   C
   .
   S

   C

   v
   B

   .
   1

   .

   T
   .

   3

   .
   T

   .

   G
   .
   +

   Bezpiecznik Sieciowy jest umieszczony w kostce połączeniowej do sieci energetycznej.

   16

   MAPA PROGRAMOWANIA
   Menu 19

   Menu Uproszczone

   Menu Podstawowe/Zaawansowane
   * - Zawansowane

   1. Baza danych linii

   1. Numer linii

   Menu Zaawansowane
   1. Nazwa linii
   2. Typ linii
   3. Raportowanie o stanie linii
   4. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS1
   5. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS2
   6. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS3
   7. Raportowanie alarmu do stacji monitorowania alarmów CS4
   8. Włączanie odsłuchu obiektu dla tej linii
   9. Włączanie resetu instalatora dla alarmów
   10. Włączanie resetu instalatora dla sabotażu
   11. Blokowanie zawieszania linii
   12. Włączanie soak testu
   13. Przydzielanie obszaru/grupy alarmowej
   14. Opcje testowania
   15. Flaga zdarzenia linii
   16. Flaga wewnętrznej syreny
   17. Flaga zewnętrznej syreny
   18. Brzęczyk klawiatury
   19. Wszystkie zdarzenia całodobowe
   20. Wyzwalanie flagi zdarzenia 2, alarm zazbrojony
   21. Wyzwalanie flagi zdarzenia 3, alarm zazbrojony
   22. Wyzwalanie flagi zdarzenia 4, alarm zazbrojony
   23. Wyzwalanie flagi zdarzenia 5, alarm rozbrojony
   24. Wyzwalanie flagi zdarzenia 6, alarm rozbrojony
   25. Wyzwalanie flagi zdarzenia 7, alarm 24-godz.
   26. Wyzwalanie flagi zdarzenia 8, alarm zazbrojony
   27. Wyzwalanie flagi zdarzenia 9, alarm zazbrojony
   28. Wyzwalanie flagi zdarzenia 10, alarm zazbrojony
   29. Wyzwalanie flagi zdarzenia 11, alarm rozbrojony
   30. Wyzwalanie flagi zdarzenia linii, gdy aktywna
   31. Wyzwalanie zdarzenia kamery w bazie danych obszarów
   32. Drukowanie linii, gdy aktywna

   Typ linii
   0. Typ nie jest zaprogramowany
   1. Alarm rozbrojony
   2. Alarm zazbrojony
   3. Alarm wejścia/wyjścia
   4. Linia typu dostęp
   5. Alarm 24-godz. Stacja zazbrajania chwilowa
   7. Linia obserwacji kamery
   8. Rozbrojony alarm - opóźniony raport/
   zazbrojony alarm ogólny
   9. Reset linii opóźnionych
   10. Nie używać!
   11. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
   12. Uruchom ponownie zegar wyjścia
   13. We/wy bez kontroli zazbrojenia
   14. Dostęp bez kontroli zazbrojenia
   15. Drzwi pożarowe
   16. 24-godz. uszkodzenie zasilania AC
   17. Nie używać!
   18. uszkodzenie danych lokalnych
   19. Dioda LED uszkodzenie danych
   20. flaga zdarzeń linii
   21. Drzwi pożarowe z kodem użytkownika
   22. Rozbrojony alarm - opóźniony raport
   z resetem / zazbrojony alarm ogólny
   23. Kamera 1 licznik
   24. Kamera 2 licznik

   25. Kamera 3 licznik
   46. Alarm rozbrojony/zazbrojony alarm ogólny
   26. Kamera 4 licznik
   47. Rozbrojony alarm + obserwacja /
   27. Techniczny z raportem
   28. Alarm zazbrojony z resetem
   48. Kamera 1 koniec filmu
   29. z resetem
   49. Kamera 2 koniec filmu
   30. Drzwi pożarowe z resetem
   50. Kamera 3 koniec filmu
   31. Klucz z zatrzaskiem
   51. Kamera 4 koniec filmu
   32. Linia zazbrojona do flagi zdarzenia
   52. Kamera 5 koniec filmu
   33. i zawieszenie
   53. Kamera 6 koniec filmu
   34. Obszar rozbrojony / restrykcja
   54. Kamera 7 koniec filmu
   zazbrojenia grupy alarmowej
   55. Kamera 8 koniec filmu
   35. Restrykcja grupy alarmowej
   56. Drzwi pożarowe, jeśli nie TZ41
   tylko zazbrojenie obszaru
   57. Raport techniczny i ekran
   36. Kamera 5 licznik
   58. Ekran techniczny
   37. Kamera 6 licznik
   59. Alarm 24-godz., jeśli nie TZ41
   38. Kamera 7 licznik
   60. Przycisk końca wyjścia
   39. Kamera 8 licznik
   61. Wstrzymanie raportowania wejścia/wyjścia
   40. Rozbrojony alarm - opóźniony raport 62. Wstrzymanie raportowania dostępu
   + obserwacja / zazbrojony alarm ogólny63. Zazbrojony alarm Wej/Wyj: wstrzymanie
   41. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
   raportowania bez sprawdzania zazbrojenia
   42. Drzwi pożarowe wejścia/wyjścia
   64. Zazbrojony alarm dostępu: wstrzymanie
   z kodem
   43. Linia rozbrojona do flagi zdarzenia
   65. Linia resetu instalatora
   44. Drzwi pożarowe z restrykcjami
   66. Ostatnie drzwi
   grupy alarmowej
   67. Linia z zatrzaskiem
   45. (Flaga zdarzenia/Alarm zazbrojony)
   68. Czujka z antymasking
   restrykcje grupy alarmowej

   2. Baza danych obszarów

   1. Wybierz obszar do programowania

   1. Nazwa obszaru
   2. Czas wyjścia
   3. Czas wejścia
   4. Flaga zewnętrznej syreny
   5. Flaga wewnętrznej syreny
   6. Flaga zdarzenia obszar rozbrojony
   7. Flaga zdarzenia obszar aktywny
   8. Flaga zdarzenia zawieszona
   9. Flaga zdarzenia alarm zazbrojony
   10. Flaga zdarzenia alarm rozbrojony
   11. Rozbrajanie automatyczne karta
   12. Flaga zdarzenia zegar wyjścia
   13. Flaga zdarzenia zegar wejścia
   14. Flaga zdarzenia zegar ostrzeżenia
   15. Flaga zdarzenia kamera
   16. Flaga zdarzenia zegar pre-alarmu
   17. Flaga anty-maskowania
   18. Flaga kasowania zatrzasku
   19. Flaga zdarzenia alarmu A
   20. Flaga zdarzenia alarmu B
   21. Okno czasowe poza godzinami
   22. Czas rozbrojenia obszaru
   23. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS1
   24. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS2
   25. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS3
   26. Raportowanie do stacji monitorowania alarmów CS4
   27. Włączanie odsłuchu obiektu
   28. Włączanie raportowania błędów wyjścia
   29. Raportowanie alarmu A i B (tylko ACPO)

   3. Stacje zazbrajania

   1. Stacja ZAZ do odpytywania

   30. Zapobieganie zazbrajaniu, jeśli wszystkie wejścia
   zawieszone

   2. Szczegóły stacji ZAZ
   1. Grupa alarmowa obszaru
   2. Grupa alarmowa menu
   3. Flaga zdarzenia drzwi
   4. Kontroler wyjść
   5. Stacja zazbrajania LCD
   6. Kod Enter zmienia stan obszaru
   7. Klawisz ENTER tylko otwiera drzwi
   8. Flaga zdarzenia otwarcia drzwi dla kodów alarmowych
   9. Wyświetlanie zablokowanej linii na wyświetlaczu LCD
   10. Zazbrajanie/rozbrajanie jednym klawiszem
   11. Rozbrajanie automatyczne kart
   12. Karta zawsze zazbraja/rozbraja
   13. Resetowanie z ZAZ bez kodu
   14. Restrykcje grupy alarmowej tylko do rozbrajania
   15. Włączanie brzęczykow wejścia/wyjścia
   16. Czasowa blokada klawiatury
   17. Karta zazbraja po trzecim użyciu
   4. Moduły danych

   1. MZD do odpytywania

   1. Typ MZD

   0. Standardowy
   1. MZD dla 4 drzwi
   2. MZD dla 4 wind

   5. Grupa alarmowa

   1. Numer

   1. Nazwa
   2. Obszary
   3. Grupa alarmowa użytkowników
   4. Sterowanie systemem alarmowym
   5. Monitowanie o listę obszarów
   6. Użytkownicy mogą aktywować przymus
   z klawiatury
   Jeśli " POMIŃ "

   7. Resetowanie alarmów systemowych
   8. Zablokowanie automatycznego blokowania
   9. Zazstrz. do zazbrajania i resetowania
   10. Zastrz. tylko do rozbrajania
   11. tylko do resetowania

   Opcje menu użytkownika
   1. Status centrali
   2. Linie aktywne
   3. Linie w alarmie
   4. Linie zawieszone
   5. Historia
   6. Raport z testowania
   7. Menu serwisowania
   8. Liczniki filmu
   9. Lista nazw linii
   10. Zawieszanie linii
   11. Odwieszanie linii
   12. Test linii

   13. Rozpocznij autom. test rozbrajania
   14. Programuj użytkowników
   15. Czas i data
   16. Zawieszanie/odwieszanie ZAZ/MZD
   17. Włącz/wyłącz serwis techniczny
   18. Resetuj kamery
   19. Tryb programowania
   20. Grupy drzwi i pięter
   21. Święta
   22. Otwórz drzwi
   23. Otw. zamek, zamkn. zamek, wyłącz i włącz
   24. Drukuj historię

   12. Automatyczne zawieszanie linii aktywnych
   13. Wymuszone zazbrojenie, gdy linie aktywne
   14. Zapobieganie wymuszonemu rozbrojeniu
   15. Czy użytk. ma dostęp modemowy
   16. Restrykcja 1 dla grupy alarmowej
   17. Restrykcja 2 dla grupy alarmowej
   18. Restrykcja 3 dla grupy alarmowej
   19. Restrykcja 4 dla grupy alarmowej
   20. Restrykcja 5 dla grupy alarmowej
   21. Restrykcja 6 dla grupy alarmowej
   22. Restrykcja 7 dla grupy alarmowej - awaria
   23. Restrykcja 8 dla grupy alarmowej - licznik
   24. Brak zazbrojenia, jeśli nie czas restrykcji
   dla grup alarmowych

   25. Okna czasowe
   26. Alternatywna grupa alarmowa

   6. Zegary

   1. Grp. Alarm. Restrykcja 1 Czas rozbrojenia
   2. Restrykcja 2 Czas rozbrojenia
   3. Restrykcja 3 Czas rozbrojenia
   4. Restrykcja 4 Czas rozbrojenia
   5. Restrykcja 5 Czas rozbrojenia
   6. Restrykcja 6 Czas rozbrojenia
   7. Restrykcja 7 Czas rozbrojenia
   8. Restrykcja 8 Czas rozbrojenia
   9. Test rozbrojenia ustawiony na (min)
   10. Test zazbrojenia ustawiony na (min)
   11. Czas ostrzegania
   12. Czas opóźnienia rozbrojenia alarmu
   13. Czas obserwacji
   14. Czas serwisowania
   15. Czas przypomnienia o lokalnym alarmie
   16. Czas testowania pojedynczej linii
   17. Czas otwarcia drzwi
   18. Czas flagi zdarzenia testowanie
   19. Syrena zewnętrzna ustawiona na
   20. Syrena wewnętrzna ustawiona na
   21. Opóźnienie syren ustawione na
   22. Czas opóźnienia uszkodzenia zasilania
   23. Opóźnienie raportowania alarmów wejścia/wyjścia
   24. Opóźnienie między alarmami A i B (ACPO)

   7. Opcje systemowe

   1. Obszary wybrane do całkowitego rozbrojenia
   2. Ustawienie licznika końca filmu
   3. Ustawienie licznika braku filmu
   4. Tryb testowy

   24. Syreny tylko po błędzie raportu

   5. Kontrolery wyjść

   25. Opcje bankowe

   6. Tekst zdarzenia typu linia

   26. Wyświetlanie flag użytkownika

   7. Prefiks kodu alarmowego
   8. Czas przed rozpoczęciem rotacji tekstu LCD

   27. Blokowanie klawiatury opóźnionego rozbrojonego
   alarmu

   9. Szybkość rotacji tekstu LCD

   28. Zamontowany ekspander linii

   10. Linia dualna włączona

   29. Zawieszanie linii włącznie z sabotażem

   11. Automatyczne odwieszanie

   30. Raportowanie wielu alarmów na linii

   12. Wyświetlanie jednej linii naraz

   31. Raport każdy reset alarmu (wielokrotnie)

   13. Plik nazwy użytkownika

   32. Resetowanie instalatora alarmów systemowych

   14. System aktywuje syrenę i lampę

   33. Reset instalatora sabotażu systemu

   15. Zatrzaskiwanie alarmów systemowych

   34. Zazbrajanie bez akumulatora

   16. Testowanie syreny
   17. Blokada " 0 ENTER " do resetowania kamery
   18. Blokada automatycznego wstawiania restrykcji
   grupy alarmowej

   35. Wykonaj reset instalatora
   36. Ochrona wejścia do programowania
   37. Wyślij zazbrojenie po wyjściu

   19. Blokada diod LED obszarów, które nie raportują

   38. Offset numeru użytkownika

   20. Blokada wyświetlania kodu

   39. Kod rezystora końca linii

   21. Blokada błyskających diod LED obszarów

   40. Tryb przymusu

   22. Dwóch użytkowników przed programowaniem
   użytkowników

   41. Typ syreny

   23. Natychmiastowe wyświetlanie alarmów
   na ekranie LCD

   42. Blokada raportowania alarmów na czas wyjścia
   43. Blokada sabotaży w dostępie
   44. Blokada zewnętrznej syreny i lampy dla sabotaży
   w dostępie
   45. Kod systemowy ATS
   46. Dni dla soak testu

   8. Kasowanie automatyczne

   1. Czas automatycznego kasowania

   9. Komunikacja

   1. Reset-Grp-alm

   1. Numer wyjściowy PABX
   2. Numer MSN
   3. Wykrywanie sygnału telefonicznego

   1. Komunikator telefoniczny Tecom V1
   (używany tylko w Australii)
   2. Contact ID - mały
   3. Contact ID - duży
   4. SIA - mały
   5. SIA - duży
   6. XSIA - mały
   7. XSIA - duży
   8. 200 bodów FSK - 1
   9. 200 bodów FSK - 2
   10. 200 bodów FSK - 3
   11. 200 bodów FSK - 4
   12. X25 Enai
   13. Raportowanie glosowe - z potwierdzeniem
   14. Raportowanie glosowe - bez potwierdzenia

   4. Wybór wybierania tonowego
   5. Włączanie monitora uszkodzenia linii PTSN
   6. Monitorowanie tonów serwisowych
   7. Użycie 3-cyfrowych rozszerzeń SIA

   1. Wybór formatu raportowania

   8. Łącze ISDN point-to-point

   2. Wpisywanie pierwszego numeru telefonu

   9. Monitor uszkodzenia linii ISDN
   10. Odwrotnie 200 bodów, gdy obszar
   rozbrajany/zazbrajany
   11. Wartość TEI dla X25
   12. Czas odscłchiwania (sek)
   13. Długość okna odsłuchiwania (sek)
   14. Wybór stacji monitorowania alarmów
   do programowania

   3. Wpisywanie drugiego numeru telefonu
   4. Wpisywanie numeru konta systemowego
   5. Wpisywanie numeru konta obszaru
   6. Użycie tonów modemu BELL do SIA
   7. Tel. dualny:raportowanie
   8. Włączanie odsłuchu obiektu
   9. Wyłączanie raportowania zawieszeń
   10. Wybierz komunikator ISDN
   11. Maksymalna liczba znaków XSIA
   12. Kod konta X25
   13. Typ linii X25

   10. Programowanie opisów

   1. Programowanie słów z biblioteki

   11. Numer wersji

   1. Wybór urządzenia, o którym są
   potrzebne informacje

   12. Test diod LED
   13. Okna czasowe

   1. Wybór okna czasowego

   14. Reset do ustawień domyślnych

   1. Wybór opcji domyślnych

   1. Programowanie czasu rozpoczęcia, godziny
   2. Programowanie czasu rozpoczęcia, minuty
   3. Programowanie czasu końca, godziny
   4. Programowanie czasu końca, minuty
   5. Dni

   15. Restrykcje dla grup alarmowych

   1. Numer restrykcji dla grup
   alarmowych

   2. Obszary czasowo rozbrojone
   3. Obszary do zazbrojenia/resetowania
   4. Pierwszy alternatywny obszar czasowo
   rozbrojony
   5. Pierwszy alternatywny obszar
   do zazbrojenia/resetowania
   6. Drugi alternatywny obszar czasowo
   7. Drugi alternatywny obszar
   do zazbrojenia/resetowania

   16. Mapowanie zdarzeń do wyjścia

   1. Numer wyjścia

   1. Numer flagi zdarzenia
   2. Okno czasowe do sterowania wyjściem
   3. Aktywne lub nieaktywne w czasie okna
   czasowego
   4. Negacja wyjścia

   17. Automatyczne
   zazbrajanie/rozbrajanie

   1. Programowanie automatycznego
   zazbrajania/rozbrajania

   1. Okno czasowe do zazbrajania/rozbrajania
   2. Grupa alarmowa do automatycznego
   18. Obszary przydzielone do skarbców
   19. Łączenie obszarów
   20. Kody systemowe

   1. Kod systemowy 1
   2. Offset numeru karty 1
   3. Kod systemowy 2
   4. Offset numeru karty 2

   21. Blokowanie linii

   1. Numer zegara blokowania

   1. Numer linii do blokowania
   2. Numer wyjścia do rozpoczęcia blokowania
   3. Czas blokowania
   4. Czas ostrzegania przed blokowaniem
   5. Flaga blokowania
   6. Flaga ostrzeżenia o blokowaniu
   7. Otwarcie drzwi rozpoczyna blokowanie
   8. Blokowanie linii, gdy rozbrojony
   9. Blokowanie linii, gdy zazbrojony
   10. Anuluj flagę zdarzenia otwarcia drzwi
   11. Linia utrzymuje flagę zdarzenia przez
   2 sekundy
   12. Zamknięcie linii wejścia/wyjścia
   13. Rejestruj otwarcie/zamknięcie drzwi

   22. Okno czasowe sterowane
   wyjściem

   23. Błędy odpytywania

   1. Wybór typu urządzenia

   24. Download do
   wyniesionego urządzenia

   1. Przydzielanie wyjścia
   do sterowania

   1. Wybór opcji pobierania

   1. Wyświetlanie stanu
   pobierania
   2. Pobieranie wszystkiego

   25. Wyświetl ostatnią kartę
   26. Menu zarezerwowane
   27. Menu zarezerwowane
   28. Do wyniesionych urządzeń

   1. Wybór typu urządzenia
   2. Wybór urządzenia do programowania

   29. Przyłączenie komputera

   1. Włącz zdalne wysyłanie/pobieranie
   2. Wysyłanie/pobieranie, jeśli jakiś obszar
   zazbrojony
   3. Włącz zdalne sterowanie
   4. Zdalne sterowanie, jeśli jakiś obszar
   5. Stosuj modem zewnętrzny i Init-String

   Jeśli tak

   Kon wprowadz (max. 32 init-string

   6. Raportuj alarmy do komputera
   7. Raportuj zdarzenia dostępu do komputera
   8. Numer telefonu do komputera
   9. Numer telefonu oddzwaniania do U/D
   10. Numer telefonu do serwisu
   11. Adres komputera
   12. Kod bezpieczeństwa
   13. Liczba prób bezpieczeństwa
   14. Liczba dzwonków przed odebraniem
   15. Liczba wywołań przed odpowiedzią
   16. Obejście automatycznej sekretarki
   17. Wybierz komunikator ISDN

   30. Drukarka

   1. Włącz wydruki na bieżąco
   2. Drukuj zdarzenia alarmowe
   3. Drukuj zdarzenia kontroli dostępu
   4. Drukuj dane poza oknem czasowym
   5. Okno czasowe drukarki
   6. Typ drukarki

   31. Testowanie akumulatora

   1. Wybierz program testu akumulatora

   1. Częstotliwość testowania akumulatora
   2. Początek testu akumulatora

   Lub

   3. Uruchom test akumulatora
   1. Wybierz test akumulatora

   1. Ręczny test akumulatora
   2. Raport z testu akumulatora
   3. Wybierz numer MZD do testu akumulatora

   32. Własny komunikat na LCD

   33. Programuj następny serwis

   1. Data serwisowania
   2. Komunikat serwisowy

   34. Flagi zdarzeń systemowych

   1. Flaga zdarzenia uszkodzenie zasilania
   2. Flaga zdarzenia wyładowany akumulator
   3. Flaga zdarzenia uszkodzenie bezpiecznika
   4. Flaga zdarzenia sabotaż
   5. Flaga zdarzenia uszkodzenie syreny
   6. Flaga zdarzenia zawieszone MZD
   7. Flaga zdarzenia MZD offline
   8. Flaga zdarzenia ZAZ offline
   9. Flaga zdarzenia przymus
   10. Flaga zdarzenia brak filmu
   11. Flaga zdarzenia błąd raportu
   12. Flaga zdarzenia tryb testowy
   13. Flaga zdarzenia wszystkie zazbrojone
   14. Flaga zdarzenia brzęczyk konsoli

   35. Programuj logikę makro

   1. Programuj numer

   1. Funkcja wyjścia makro
   2. Czas
   3. Wyjście makro wyzwala flagę zdarzenia
   lub linię
   4. Wejścia makro

   36. Menu zarezerwowane
   5. Równanie makro
   37. Menu zarezerwowane
   38. Menu zarezerwowane
   39. Menu zarezerwowane
   40. Menu zarezerwowane
   41. Menu Linia bezpośrednia (zarezerwowane

   42. Baza danych klas
   raportowania

   1. Wybierz klasę raportu

   43. Połączenia testowe

   1. Rozpocznij połączenie testowe

   1. Wybierz warunek klasy

   2. Częstość połączeń testowych
   3. Przedłuż czas połączenia testowego

   44. Menu zarezerwowane

   45. Menu zarezerwowane

   46. Menu zarezerwowane

   47. Menu zarezerwowane

   48. Menu zarezerwowane

   49. Menu zarezerwowane
   50. Mapowanie zdarzeń
   do kanałów

   52. Raportowanie glosowe

   Grupa obszarów 1 - 8

   3. System

   51. Reset instalatora

   Grupa wejść 1 - 16

   2. Obszary

   15
   16
   17
   18
   19
   20
   21
   22
   1. Wejścia

   Grupa systemowa 1 - 10

   Nazwa zdarzenia
   Próby wpisu kodu ZAZ
   Wejście kuriera
   Brak strażnika
   Zmiana czasu
   Automatyczne połączenie testowe
   Serwis zał. /wył.
   Żądanie serwisu
   Podsumowanie ZAZ offline
   Podsumowanie MZD offline
   Reset MZD
   Podsumowanie MZD uszkodzenie zasilania
   Podsumowanie MZD uszkodzenie akumulatora
   Podsumowanie MZD sabotaż
   Podsumowanie MZD sabotaż syreny
   Podsumowanie sabotaż kodu
   Podsumowanie zdalne zalogowanie
   Podsumowanie brak filmu
   Podsumowanie wejście w programowanie
   Rozbrojenie po alarmie
   Wejście izolowane
   Błąd wejścia
   Test ręczny
   Nie używane

   Kanał (domyślny
   00-99 (90)
   00-99 (Zabl. )
   00-99 (91)
   00-99 (92)
   00-99 (93)
   00-99 (94)
   00-99 (95)
   00-99 (96)
   00-99 (97)
   00-99 (98)
   00-99 (99)
   00-99 (Zabl. )

   Rodzaj zdarzenia
   Alarm wlamaniowy
   Alarm sabotazowy
   Przymus
   Alarm napadowy
   Alarm pozarowy
   Alarm medyczny
   Alarm techniczny
   Uszkodznie zasilania
   MZD Offline
   Obszar rozbrojony
   Obszar zazbrojony
   130 BA Alarm wlam
   131 BA Obwodowy
   132 BA Wewnetrzny
   133 BA 24 godz
   134 BA Wej/Wyj
   135 BA Dzien/Noc
   136 BA Zewnetrzny
   137 BA Sabotaz
   138 BA Alarm sasiedni
   140 UA Alarm ogólny

   Typ kanału
   A, R
   Komunikat
   0

   Centrala ATS2000/3000/4000/4500 Instrukcja Instalacji i Szybkiego Programowania

   26

   1038655

Podręcznik szybkiego startu i instalacji Fujitsu Ab F18lat

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik szybkiego startu i instalacji Fujitsu Ab F18lat

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik szybkiego startu i instalacji Fujitsu Ab F18lat