Podstawy drukarki Podręcznik Dewalt Dwmt70786l

Podstawą każdej drukarki Dewalt DWMT70786L jest podręcznik użytkownika. Instrukcja ta zawiera informacje na temat bezpiecznego użytkowania drukarki, instrukcje dotyczące konserwacji i eksploatacji, oraz wskazówki dotyczące konfiguracji i dostosowania drukarki do indywidualnych potrzeb użytkownika. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące zarządzania drukarką, takie jak monitorowanie poziomu atramentu i papieru, wybieranie najlepszych ustawień drukowania i wiele innych. Podręcznik jest bardzo przydatny dla każdego użytkownika, który chce w pełni wykorzystać potencjał swojej drukarki.

Ostatnia aktualizacja: Podstawy drukarki Podręcznik Dewalt Dwmt70786l

Przywracanie ustawień fabrycznych

Funkcja przywracania ustawień fabrycznych pozwala zresetować wszystkie ustawienia urządzenia do pierwotnych wartości fabrycznych.

Przed przywróceniem ustawień fabrycznych odłącz wszystkie przewody interfejsu urządzenia.

HL-L3210CW/HL-L3230CDW

 1. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcję [Wstępne ustaw. ], a następnie naciśnij przycisk OK.

 2. Naciśnij przycisk lub , aby wybrać opcję [Reset], a następnie naciśnij przycisk OK.

 3. Naciśnij lub , aby wybrać opcję [Reset urządz. ], a następnie naciśnij OK.

 4. Naciśnij , aby wybrać opcję [Reset].

 5. Naciśnij , aby zrestartować urządzenie.

HL-L3270CDW

 1. Naciśnij .

 2. Wyświetlona zostanie prośba o ponowne uruchomienie urządzenia. Naciśnij opcję w tabeli, aby ponownie uruchomić urządzenie lub zakończyć proces.

  Opcja

  Opis

  Naciśnij Tak i przytrzymaj przez 2 sekundy

  Uruchom ponownie urządzenie. Urządzenie rozpocznie resetowanie.

  Nie

  Urządzenie zamknie proces bez ponownego uruchomienia.

  Jeżeli urządzenie nie zostanie uruchomione ponownie, reset nie zostanie zakończony, a ustawienia pozostaną niezmienione.

 3. Naciśnij

Powiązane modele

HL-L3210CW, HL-L3270CDW

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Dokument dotyczy drukarek HP DeskJet 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, DeskJet Ink Advantage 3635, 3636, 3638 oraz Deskjet Ink Advantage Ultra 4729 All-in-One.

Aby przygotować drukarkę do pracy po raz pierwszy, usuń wszystkie materiały zabezpieczające, podłącz przewód zasilający, zainstaluj wkłady atramentowe, a następnie włóż papier do zasobnika wejściowego.

Uwaga:

Jeżeli szukasz oprogramowania drukarki, przejdź na stronę:

Krok 1: Rozpakuj drukarkę

Wyjmij drukarkę z pudełka, a następnie usuń wszystkie taśmy, naklejki i materiały zabezpieczające z drukarki.

 1. Wyjmij drukarkę z pudełka.

 2. Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające z zewnątrz drukarki, a następnie otwórz pokrywę zewnętrzną.

  Rys. : Usuń taśmę, a następnie otwórz pokrywę zewnętrzną

  Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające znajdujące się poniżej pokrywy dostępu do wkładów atramentowych. : Usuń wszystkie taśmy i materiały zabezpieczające znajdujące się poniżej pokrywy dostępu do wkładów atramentowych

  Otwórz pokrywę dostępu do wkładów atramentowych, a następnie usuń taśmę i materiały zabezpieczające z wnętrza drukarki.

  Nie wyrzucaj pudełka. : Usuń taśmy i materiały zabezpieczające z wnętrza drukarki

  Otwórz pudełko, a następnie wyjmij wkłady drukujące, przewód zasilający oraz kabel USB. : Wyjmij zawartość pudełka

  Zawartość opakowania może się różnić w zależności od kraju/regionu. Lista elementów dostarczonych wraz z urządzeniem znajduje się w opakowaniu.

  Podłącz przewód zasilający do tylnej części drukarki, a następnie podłącz drugi koniec przewodu do gniazda elektrycznego. : Podłącz kabel zasilający

  Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. : Naciśnij przycisk zasilania

Krok 2: Zainstaluj wkłady atramentowe

Zainstaluj wkłady atramentowe HP dostarczone w pudełku z drukarką.

Drukarka zakończy proces uruchamiania, a następnie karetka przesunie się na środek drukarki.

Przed wykonaniem następnych czynności zaczekaj, aż drukarka przejdzie w stan bezczynności i nie będzie wydawała żadnych dźwięków. : Karetka drukarki zostanie przesunięta na środek drukarki

Wyjmij jeden z wkładów atramentowych z opakowania. Dotykaj wyłącznie elementów wkładu atramentowego wykonanych z czarnego tworzywa. : Wyjmij wkład atramentowy z opakowania

Ciągnąc za pomarańczową wypustkę, zdejmij taśmę ochronną.

Przestroga:

Nie dotykaj styków w kolorze miedzi ani dysz atramentowych. Nie przyklejaj z powrotem taśmy zabezpieczającej styków. Dotknięcie tych elementów może spowodować zatkanie dysz, problemy z tuszem lub wadliwe połączenie elektryczne. : Usuń taśmę i nie dotykaj styków wkładu atramentowego ani dysz atramentowych

Trzymając nowy wkład atramentowy pionowo pod niewielkim kątem, wsuń go do pustego gniazda, a następnie delikatnie dociśnij, aż zatrzaśnie się na miejscu.

  Umieść trójkolorowy wkład atramentowy w lewym gnieździe.

  Umieść czarny wkład atramentowy w prawym gnieździe.

Rys. : Włóż nowy wkład atramentowy

Powtórz te czynności, aby zainstalować pozostałe wkłady atramentowe.

Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych. : Zamknij pokrywę dostępu do wkładów atramentowych

Zamknij pokrywę zewnętrzną. : Zamknij pokrywę zewnętrzną

Krok 3: Załaduj papier do zasobnika wejściowego

Po rozpakowaniu drukarki włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego.

Podnieś podajnik. : Podnieś podajnik

Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo do końca. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w lewo

Włóż zwykły biały papier do zasobnika wejściowego, a następnie przesuwaj stos papieru w dół, aż zatrzyma się na ograniczniku. : Włóż zwykły biały papier

Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo do stosu, aż oprze się o krawędź papieru. : Przesuń prowadnicę szerokości papieru w prawo

Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie. : Wyciągnij zasobnik wyjściowy, a następnie unieś jego przedłużenie

Krok 4: Zainstaluj oprogramowanie drukarki

Konfiguracja sprzętu drukarki HP jest zakończona i można zainstalować oprogramowanie drukarki. Nie podłączaj drukarki do komputera, aż w oprogramowaniu drukarki zostanie wyświetlona odpowiednia instrukcja.

Najnowszą wersję oprogramowania drukarki można pobrać z następujących stron w witrynie HP:

Aby zapewnić wysoką jakość wydruków, po wydrukowaniu pięciu stron zostanie wydrukowana strona wyrównywania. Postępuj zgodnie z instrukcjami na stronie wyrównywania, aby przeprowadzić procedurę wyrównywania wkładu atramentowego.

Podręcznik do historii dla liceum ogólnokształcącego i technikum.

Nr dopuszczenia:1150/1/2022
Autorzy:Pawlak Marcin, Szweda Adam

Nowa podstawa programowa 2022

„Poznać przeszłość 1” to podręcznik do historii dla klas 1 liceum ogólnokształcącego i technikum do zakresu podstawowego, który obejmuje treści ze starożytności i średniowiecza. Przyjazny i czytelny układ treści, przystępny język oraz atrakcyjna szata graficzna pozwalają na efektywną naukę przedmiotu.

 • Pozwala na przybliżanie wydarzeń i procesów historycznych poprzez atrakcyjne wizualnie infografiki.
 • Ułatwia nauczanie historii i realizację podstawy programowej za pomocą chronologicznego przedstawienia materiału.
 • Kształci umiejętności historyczne, takie jak praca z tekstem, mapą czy danymi statystycznymi, dzięki wykorzystaniu wielu rodzajów źródeł opatrzonych zadaniami.
 • Rozbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą takich elementów, jak Symbole epoki oraz To budzi kontrowersje, a także propozycji dodatkowych publikacji książkowych.
 • Ułatwia przygotowanie do sprawdzianów poprzez wykorzystanie przejrzystych Podsumowań obudowanych czytelnymi osiami czasu

Podstawy drukarki Podręcznik Dewalt Dwmt70786l

Bezpośredni link do pobrania Podstawy drukarki Podręcznik Dewalt Dwmt70786l

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podstawy drukarki Podręcznik Dewalt Dwmt70786l