Procedura wymiany Frigidaire Fgbd2431kq1

Proces wymiany Frigidaire FGBD2431KQ1 jest dość prosty, ale jeśli nie jesteś pewien, jak przeprowadzić procedurę, możesz skorzystać z instrukcji serwisowych dołączonych do twojego modelu. Przed rozpoczęciem wymiany upewnij się, że odłączyłeś zasilanie lodówki od gniazdka. Następnie zdejmij boczną obudowę lodówki i zlokalizuj część, którą chcesz wymienić. Wyjmij ją i zamontuj nową część. Zainstaluj ponownie boczną obudowę lodówki, a następnie podłącz ją do prądu. Po zakończeniu wymiany zalecamy wykonanie testu napełniania, aby upewnić się, że lodówka jest działa poprawnie.

Ostatnia aktualizacja: Procedura wymiany Frigidaire Fgbd2431kq1

W przypadku pojawiania się ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów zostanie wyświetlony komunikat na ekranie LCD w celu poinformowania o błędzie. Podejmij odpowiednie czynności stosownie do treści komunikatu.

 • W przypadku pojawienia się komunikatu

Uwaga

 • Jeśli mimo wystarczającej ilości atramentu wydruk jest blady lub widać na nim białe smugi, zapoznaj się z informacjami podanymi w części Procedura konserwacji.
 • Informacje o środkach ostrożności związanych z obsługą zbiorników z atramentem można znaleźć w części Uwagi o zbiornikach z atramentem.
 • Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany zbiornika z atramentem należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

  2. Otwórz pokrywę przednią.

   Otwórz kolejno panel operacyjny (A) i tacę wyprowadzania papieru (B).

   Otwórz panel operacyjny (A) aż do zatrzymania.

   Uchwyt głowicy drukującej (C) zostanie przesunięty w położenie umożliwiające wymianę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink020. jpg" alt=""/>

   Przestroga

  3. Nie należy zatrzymywać uchwytu głowicy drukującej ręcznie ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu głowicy drukującej nie należy dotykać do momentu jego zatrzymania.
  4. Ważne

  5. Podczas otwierania i zamykania panelu operacyjnego nie należy dotykać przycisków ani ekranu wyświetlacza LCD na panelu operacyjnym. Mogłoby to spowodować niezamierzone działanie urządzenia.
  6. Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia.
  7. Jeśli panel operacyjny był otwarty przez dłużej niż 10 minut, uchwyt głowicy drukującej przesunie się na prawo. W takim przypadku należy zamknąć panel operacyjny i ponownie go otworzyć.
  8. Wyjmij zbiornik z atramentem, którego kontrolka szybko miga.

   Naciśnij zaczep (D) i podnieś zbiornik z atramentem, aby go wymienić. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

  9. Nie wolno dotykać żadnych elementów wewnętrznych oprócz zbiorników z atramentem.
  10. Ze zbiornikami z atramentem należy obchodzić się ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
  11. Puste zbiorniki z atramentem należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  12. Nie należy wyjmować równocześnie dwóch ani większej liczby zbiorników z atramentem. Podczas wymiany więcej niż jednego zbiornika z atramentem należy wymieniać zbiorniki z atramentem pojedynczo.
  13. Szczegółowe informacje na temat tempa mignięć lampki atramentu można znaleźć w części Sprawdzanie stanu atramentu za pomocą lampek atramentu.
  14. Wyjmij nowy zbiornik z atramentem z opakowania, usuń całkowicie pomarańczową taśmę (E), a następnie zdejmij folię ochronną (F). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink010. jpg" alt=""/>

  15. Ze zbiornikiem z atramentem należy obchodzić się bardzo ostrożnie. Nie należy go upuszczać ani mocno ściskać.
  16. W przypadku zablokowania pomarańczową taśmą otworu w kształcie litery Y (G) atrament może wyciekać lub urządzenie może drukować nieprawidłowo.
  17. Chwyć zbiornik z atramentem, tak aby pomarańczowa nasadka ochronna (H) była skierowana do góry. Uważaj przy tym, aby nie zablokować otworu w kształcie litery Y (G). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink020. jpg" alt=""/>

   Chwyć za nalepkę na pomarańczowej nasadce ochronnej (H) i DELIKATNIE ją zdejmij. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink030. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/o_ink040. jpg" alt=""/>

  18. Nie naciskaj ścianek zbiornika z atramentem. Jeśli naciśniesz ścianki zbiornika z atramentem przy zamkniętym otworze w kształcie litery Y (G), atrament może wycieknąć.
  19. Nie dotykaj wewnętrznej strony pomarańczowej nasadki ochronnej (H) ani otwartego portu atramentu (I). Atrament może spowodować zabrudzenie rąk.
  20. Zdjętej nasadki ochronnej (H) nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
  21. Zainstaluj przedni koniec zbiornika z atramentem w głowicy drukującej, pod kątem.

   Upewnij się, że położenie zbiornika z atramentem jest zgodne z informacjami podanymi na etykiecie. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink050. jpg" alt=""/>

   Naciskaj na górną ściankę zbiornika z atramentem, aż do zatrzaśnięcia się zbiornika z atramentem w odpowiednim miejscu.

   Sprawdź, czy świeci się lampka atramentu. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink060. jpg" alt=""/>

  22. Jeśli zbiornik z atramentem został zainstalowany w niewłaściwym miejscu, nie jest możliwe drukowanie. Zbiorniki z atramentem należy załadować w prawidłowej kolejności, pokazanej na etykiecie uchwytu głowicy drukującej.
  23. Nie można drukować, dopóki nie zostaną zainstalowane wszystkie zbiorniki z atramentem. Upewnij się, że zainstalowano wszystkie zbiorniki z atramentem.
  24. Delikatnie zamknij panel operacyjny.

   Jeśli na ekranie wyświetlany jest komunikat, naciśnij przycisk OK. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG5700%20series/PL/BG/screens/t_ink070. jpg" alt=""/>

  25. Przy zamykaniu panelu operacyjnego uważaj, aby nie przyciąć sobie palców.
  26. Jeśli po zamknięciu panelu operacyjnego pojawia się komunikat o błędzie, podejmij odpowiednie czynności.

  27. W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie zbiornika z atramentem urządzenie automatycznie przeprowadza czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
  28. Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, wyrównaj głowicę drukującą.

  Uwagi o zbiornikach z atramentem

 • Po wymontowaniu zbiornika z atramentem natychmiast wymień go na nowy. Nie należy zostawiać urządzenia bez zbiornika z atramentem.
 • Zbiorniki z atramentem należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych zbiorników z atramentem może spowodować zatkanie się dysz. Dodatkowo po zamontowaniu takiego zbiornika z atramentem urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany zbiornika z atramentem.
 • Zainstalowanego zbiornika z atramentem nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie zbiornika z atramentem i urządzenie mogłoby nie drukować poprawnie po ponownym zainstalowaniu zbiornika. Aby zachować optymalną jakość drukowania, zbiornik z atramentem należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od jego pierwszego użycia.
 • Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy. Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania urządzenia, wiążą się ze zużyciem atramentu.

  Gdy atrament w zbiorniku z atramentem wyczerpie się, należy wymienić go na nowy.

 • Porady dotyczące atramentu
 • W przypadku wyświetlania ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów kontrolki atramentu i kontrolka Alarm zaczną migać na pomarańczowo w celu poinformowania o błędzie. Policz liczbę mignięć i podejmij odpowiednie czynności.

  W przypadku błędu:

   Uwaga

   Szczegółowe informacje na temat zgodnych kaset FINE można znaleźć w drukowanym podręczniku: Informacje o bezpieczeństwie i ważne uwagi.

  Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany kasety FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/UF/movie_faq. html" title="">Obejrzyj film

   Ważne

  Obsługa kaset FINE

   Nie wolno dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez urządzenie.

   W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy zostawiać urządzenia bez kaset FINE. gif" alt=""/> Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować zatkanie się dysz.

  Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset FINE urządzenie nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany kaset FINE. gif" alt=""/> Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z urządzenia i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE i urządzenie mogłoby drukować nieprawidłowo po ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od jej pierwszego użycia. gif" alt=""/> Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, można kontynuować drukowanie przy użyciu pozostałej kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości druku zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

  Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety FINE w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z czarnym atramentem lub kasety FINE z kolorowym atramentem urządzenie zgłasza błąd i nie jest w stanie kontynuować drukowania.

  Informacje na temat konfigurowania tych ustawień można znaleźć w części Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania. gif" alt=""/> Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

  Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności urządzenia, wiążą się ze zużywaniem czarnego i kolorowego atramentu. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/common/i_red_arrow_b. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/bg-tips1000. html" title="">Przydatne informacje na temat atramentu

  1. Upewnij się, że zasilanie jest włączone i otwórz pokrywę przednią (C), a następnie otwórz tacę wyprowadzania papieru (D).

 • Otwórz pokrywę wyprowadzania papieru (E).

  Po przemieszczeniu się uchwytu kaset FINE w położenie wymiany nastąpi AUTOMATYCZNE OTWARCIE pokrywy głowicy (F).

   Przestroga

   Nie należy zatrzymywać ręką uchwytu kaset FINE ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu kaset FINE nie należy dotykać do chwili jego zatrzymania się. gif" alt=""/> Pokrywa głowicy otworzy się automatycznie po otwarciu pokrywy wyprowadzania papieru.

  Jeśli pokrywa głowicy została przypadkowo zamknięta podczas wymiany kasety FINE, zamknij pokrywę wyprowadzania papieru, a następnie otwórz ją ponownie.

  Próba ręcznego otwarcia pokrywy głowicy z użyciem siły może spowodować wadliwe działanie urządzenia. gif" alt=""/> Nie należy dotykać elementów metalowych ani innych elementów wewnątrz urządzenia. gif" alt=""/> Jeśli pokrywa wyprowadzania papieru pozostawała otwarta dłużej niż 10 minut, uchwyt kaset FINE przemieści się do końca w prawo, a kontrolka Alarm zgaśnie. W takim przypadku zamknij pokrywę wyprowadzania papieru, a następnie otwórz ją ponownie.

 • Wyjmij pustą kasetę FINE.

  (1) Naciskaj dźwignię blokady kasety z atramentem, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

  (2) Wyjmij kasetę FINE. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/t_ink040. gif" alt=""/> Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia. gif" alt=""/> Pustą kasetę FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.

 • Przygotuj nową kasetę FINE.

  (1) Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij z niej taśmę ochronną (G). canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/o_ink030. gif" alt=""/> Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie. gif" alt=""/> Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej. gif" alt=""/> Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych. gif" alt=""/> Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE.

 • Zainstaluj kasetę FINE.

  (1) Włóż nową kasetę FINE pionowo w uchwyt kaset FINE, aż dotknie jego dolnej ścianki.

  Kasetę FINE z kolorowym atramentem należy zainstalować w lewym gnieździe, a kasetę FINE z czarnym atramentem — w prawym. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/t_ink050. gif" alt=""/> Delikatnie wkładaj nową kasetę FINE, aby nie uderzać jej stykami elektrycznymi o uchwyt kaset FINE. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/o_ink040. jpg" alt=""/>

  (2) Pociągnij w górę za dźwignię blokady kasety z atramentem, aby zablokować kasetę FINE na jej miejscu.

  Kaseta FINE zostaje zablokowana na swoim miejscu, gdy dźwignia blokady kasety z atramentem zatrzaśnie się. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/t_ink060. gif" alt=""/> Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/o_ink060. gif" alt=""/> Urządzenie nie może drukować, dopóki nie zostanie zainstalowana kaseta FINE z czarnym atramentem i kaseta FINE z kolorowym atramentem. Upewnij się, że zainstalowano obie kasety.

 • Zamknij pokrywę wyprowadzania papieru (H). canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/screens/t_ink070. gif" alt=""/> Jeśli po zamknięciu pokrywy wyprowadzania papieru kontrolka Alarm nadal świeci lub miga na pomarańczowo, podejmij odpowiednie czynności. html" title="">W przypadku błędu:

   W przypadku rozpoczęcia drukowania po wymianie kasety FINE urządzenie automatycznie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej urządzenia nie należy wykonywać żadnych innych czynności. gif" alt=""/> Jeśli głowica drukująca nie jest wyrównana, co widać po krzywo drukowanych liniach prostych lub podobnych objawach, dostosuj ustawienie głowicy drukującej. canon/ij/webmanual/Manual/W/MG3500%20series/PL/BG/bg-maintenance1600. html" title="">Wyrównywanie głowicy drukującej

   Pracujące urządzenie może powodować hałas.

  W przypadku wyświetlania ostrzeżeń dotyczących pozostałego atramentu lub występowania innych błędów kontrolki atramentu i kontrolka Alarm zaczną migać w celu zasygnalizowania błędu. W tym stanie drukarka nie może drukować ani skanować. Policz liczbę mignięć i podejmij odpowiednie czynności.

  • W przypadku wystąpienia błędu

  Procedura wymiany

  W przypadku konieczności wymiany kasety FINE należy postępować zgodnie z poniższą procedurą.

  Ważne

 • Nie wolno dotykać styków elektrycznych (A) ani dysz głowicy drukującej (B) kasety FINE. Mogłoby to spowodować nieprawidłowe drukowanie przez drukarkę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink005. jpg" alt=""/>

 • W przypadku wyjęcia kasety FINE należy ją natychmiast włożyć ponownie. Nie należy pozostawiać drukarki bez kasety FINE.
 • Kasety FINE należy wymieniać na nowe. Instalacja używanych kaset FINE może spowodować zatkanie się dysz.

  Dodatkowo po zamontowaniu takich kaset FINE drukarka nie będzie w stanie podawać prawidłowych informacji o konieczności wymiany kaset FINE.

 • Zainstalowanej kasety FINE nie należy wyjmować z drukarki i pozostawiać na zewnątrz. Spowodowałoby to wyschnięcie kasety FINE, a drukarka mogłaby drukować nieprawidłowo po ponownym zainstalowaniu kasety. Aby zachować optymalną jakość drukowania, kasetę FINE należy zużyć w ciągu sześciu miesięcy od jej pierwszego użycia.
 • Uwaga

  Jeśli wyczerpaniu ulegnie jedna z kaset FINE, można kontynuować drukowanie przy użyciu pozostałej kasety FINE z czarnym lub kolorowym atramentem, lecz jest to rozwiązanie wyłącznie tymczasowe. Jednak w takim przypadku jakość wydruku może ulec pogorszeniu. W celu zachowania optymalnej jakości druku zaleca się zainstalowanie nowej kasety FINE.

  Nawet w przypadku drukowania przy użyciu tylko jednej kasety zaleca się pozostawienie pustej kasety FINE w urządzeniu. W przypadku braku kasety FINE z kolorowym atramentem lub kasety FINE z czarnym atramentem drukarka zgłasza błąd i nie może kontynuować drukowania.

  Informacje na temat konfiguracji tych ustawień można znaleźć poniżej.

  W przypadku systemu Windows:

 • Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania
 • W przypadku systemu Mac OS:

 • Ustawianie kasety z atramentem do wykorzystania
 • Nawet w przypadku drukowania czarno-białego dokumentu lub wybrania druku w czerni i bieli urządzenie może zużywać atrament kolorowy.

  Procedury czyszczenia i dokładnego czyszczenia głowicy drukującej, których przeprowadzanie może być konieczne w celu zapewnienia odpowiedniej jakości działania drukarki, wiążą się ze zużywaniem czarnego i kolorowego atramentu. W przypadku wyczerpania atramentu należy natychmiast wymienić odpowiednią kasetę FINE na nową.

 • Porady dotyczące atramentu
  1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone.

   Schowaj tacę wyprowadzania papieru i przedłużenie tacy wyjściowej.

   Otwórz pokrywę.

   Uchwyt kaset FINE zostanie przesunięty w położenie umożliwiające ich wymianę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink020. jpg" alt=""/>

   Przestroga

  2. Nie należy zatrzymywać ręką uchwytu kaset FINE ani przesuwać go z użyciem siły. Uchwytu kaset FINE nie należy dotykać do chwili jego zatrzymania się.
  3. Wnętrze drukarki może zostać zabrudzone atramentem. Podczas wymiany kasety FINE należy uważać, aby nie pobrudzić dłoni i ubrania. Atrament z wnętrza drukarki można z łatwością usunąć przy użyciu papierowej chusteczki lub podobnego przedmiotu.
  4. Nie należy dotykać elementów metalowych lub innych elementów wewnątrz drukarki.
  5. Jeśli pokrywa była otwarta przez dłużej niż 10 minut, uchwyt kaset FINE może się przemieścić, a kontrolka Alarm zaświecić. W takim przypadku zamknij pokrywę, a następnie otwórz ją ponownie.
  6. Wyjmij pustą kasetę FINE.

   Naciskaj kasetę FINE, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink030. jpg" alt=""/>

   Wyjmij kasetę FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink040. jpg" alt=""/>

 • Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie, aby uniknąć poplamienia odzieży i otoczenia.
 • Pustą kasetę FINE należy wyrzucać zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
 • Przygotuj nową kasetę FINE.

  Wyjmij nową kasetę FINE z opakowania i delikatnie zdejmij z niej taśmę ochronną (C). canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink010. jpg" alt=""/>

 • Potrząsanie kasetą FINE może spowodować rozlanie atramentu i zabrudzenie rąk lub przedmiotów w pobliżu. Z kasetą FINE należy obchodzić się bardzo ostrożnie.
 • Należy uważać, aby nie pobrudzić rąk i przedmiotów w pobliżu atramentem pozostałym na zdjętej taśmie ochronnej.
 • Zdjętej taśmy ochronnej nie można założyć ponownie. Należy ją wyrzucić zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji materiałów eksploatacyjnych.
 • Nie należy dotykać styków elektrycznych ani dysz głowicy drukującej kasety FINE.
 • Zainstaluj kasetę FINE.

  Włóż nową kasetę FINE pod kątem do uchwytu kaset FINE.

  Kasetę FINE z kolorowym atramentem należy zainstalować w lewym gnieździe, a kasetę FINE z czarnym atramentem — w prawym. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink050. jpg" alt=""/>

  Delikatnie wkładaj nową kasetę FINE, aby nie uderzać jej stykami elektrycznymi o uchwyt kaset FINE. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink050. jpg" alt=""/>

  Dociśnij kasetę FINE, aż zatrzaśnie się w odpowiednim położeniu. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink060. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink065. jpg" alt=""/>

  Sprawdź, czy kasety FINE zostały zainstalowane prawidłowo. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/o_ink060. jpg" alt=""/>

 • Drukarka nie może drukować, dopóki nie zostanie zainstalowana kaseta FINE z kolorowym atramentem i kaseta FINE z czarnym atramentem. Upewnij się, że zainstalowano obie kasety.
 • Zamknij pokrywę. canon/ij/webmanual/Manual/All/MG3000%20series/PL/UG/screens/t_ink070. jpg" alt=""/>

  Jeśli po zamknięciu pokrywy kontrolka Alarm nadal świeci się lub miga, podejmij odpowiednie czynności.

 • Podczas działania drukarka może powodować hałas.
 • Wyrównaj pozycję głowicy drukującej.

  Po wymianie kasety FINE przeprowadź wyrównywanie głowicy drukującej.

 • Przy przeprowadzaniu wyrównywania głowicy drukującej drukarka automatycznie rozpoczyna czyszczenie głowicy drukującej przed wydrukowaniem arkusza wyrównywania głowicy drukującej. Przed zakończeniem procedury czyszczenia głowicy drukującej drukarki nie należy wykonywać żadnych innych czynności.
 • Procedura wymiany Frigidaire Fgbd2431kq1

  Bezpośredni link do pobrania Procedura wymiany Frigidaire Fgbd2431kq1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura wymiany Frigidaire Fgbd2431kq1