Specyfikacja formularza skróconego Caliber Hpg 319dab

Specyfikacja formularza skróconego Caliber Hpg 319dab jest idealnym narzędziem do profilowania i monitorowania wydajności wszystkich produktów Caliber. Specyfikacja ta jest uniwersalna i może być stosowana do wszystkich produktów Caliber, w tym HD, SD, DSLR i kamery filmowe. Oferuje ona szeroki zakres funkcji, w tym łatwe do zrozumienia wskaźniki wydajności, wyraźnie wskazujące, jakim poziomem wydajności można się spodziewać po danym produkcie. Oprócz tego, specjalny kreator formularzy ułatwia tworzenie różnych schematów formularzy, dzięki czemu można dostosować odpowiedni wzór do różnych potrzeb i wymagań. Specyfikacja ta jest idealnym narzędziem do optymalizacji wydajności wszystkich produktów Caliber i jest kluczowa dla zapewnienia zgodności z przepisami branżowymi.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja formularza skróconego Caliber Hpg 319dab

IK. 0630. 1. 2022 Sporządzenie,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki. "
Lp Nazwa Opis i załączniki Ilość
/ Jm Cena netto / Jm Vat Cena brutto / Jm Waluta Adres dostawy Dołącz
Plik
1 Sporządzenie dokumentacjiiny Komorniki" Sporządzenie,, Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Komorniki" 1 szt. 0%23% 5% 7% 8%Różna stawka VATnie podlega zw. PLNEUR Urząd Gminy Komorniki
Stawna 1
62-052, Komorniki

Dokument nr: ID 559090, IK. 2022

Składanie ofert:
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa. pl/transakcja/559090
Składania: 12-01-2022 09:50:00
Otwarcia: 12-01-2022 09:55:00

Wymagania:
Wymagania i specyfikacja
Szanowni Państwo,
informujemy o postępowaniu prowadzonym przez Zamawiającego w trybie zgodnym z regulaminem wewnętrznym organizacji.
Zapraszamy do złożenia ofert poprzez poniższy formularz elektroniczny.
Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty w przypadku: - niewystarczających środków na realizację zamówienia, - zmianę zapotrzebowania Zamawiającego.
W przypadku pytań:
- merytorycznych, proszę o kontakt poprzez przycisk "Wyślij wiadomość do zamawiającego" lub pod nr tel. 61 8100673
- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus czynnym od poniedziałku do piątku w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 17:00.
tel. 22 101 02 02
e-mail: cwk@platformazakupowa. pl
Zaznaczamy, że oficjalnym potwierdzeniem chęci realizacji zamówienia przez Zamawiającego jest wysłanie zamówienia lub podpisanie umowy.
Wiadomości z platformy zakupowej mają charakter informacyjny.
Komunikaty
Osoba wystawiająca postępowanie nie zamieściła dodatkowych komunikatów
Wyślij wiadomość do zamawiającego
Kryteria i warunki formalne
Lp Nazwa Waga kryterium Opis i załączniki Twoja propozycja lub komentarz Dołącz Plik
1 Cena 100% Wartość oferty 0, 00 PLN netto
0, 00 PLN brutto
2 Warunki płatności - Przelew 14 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
3 Termin realizacji - 30. 07. 2022 Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
4 Dodatkowe koszty - Wszelkie dodatkowe koszty po stronie wykonawcy. Proszę potwierdzić wpisując "Akceptuję"
5 Formularz ofertowy oraz formularz skróconego obowiązku informacyjnego. - Należy załączyć wypełniony formularz ofertowy oraz formularz skróconego obowiązku informacyjnego. (Zamawiający wymaga załączenia pliku)

Uwagi:
Opis dodatkowy
1) Zakupy w naszej firmie realizowane są przez platformę zakupową Open Nexus. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie https://platformazakupowa. pl/
2) Oferty można składać wyłącznie za pomocą formularza dostępnego na stronie zapytania za pośrednictwem Platformy Open Nexus.
3) Pełna specyfikacja oraz ewentualne załączniki są widoczne na stronie postępowania na Platformie Open Nexus.
4) Aby móc składać oferty w postępowaniach publicznych nie jest wymagana rejestracja i logowanie, a jedynym wymogiem jest wpisanie oferty w szablonie.
5) Składanie ofert jest zawsze bezpłatne.

Kontakt:
Urząd Gminy Komorniki Oddział: Wydział Infrastruktury Komunalnej, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
ul. Stawna 1
62-052 Komorniki
Kontakt za pomocą platformy zakupowej
https://platformazakupowa. pl/all? limit=100&tab=active&year=2022

Tworzenie i edytowanie formularzy skróconych aplikacji opartej na modelu w Power Apps - Power Apps | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

W tym artykule opisano sposób tworzenia skrócony formularz widoku i sposób dodawania formantu widoku do formularza głównego.

Skrócony formularz można dodać do innego formularza jako formant formularza skróconego. Zapewnia on szablon do wyświetlania informacji dotyczących pokrewnego wiersza tabeli wewnątrz innego wiersza tabeli. Oznacza to, że użytkownicy aplikacji nie muszą przechodzić do innego wiersza, aby zobaczyć informacje potrzebne im do wykonania zadań.

Należy zauważyć, skrócony formularz może być wyświetlany nad widokiem lub formularzem, ale jest ono autorem formularza, a nie widoku.

W przykładzie poniżej zwróć uwagę na moduł związany z danym lekcją w skrócony formularz. Między dwiema tabelami istnieje relacja jeden-do-wielu, aby można było to zrobić. Można zobaczyć dodatkowe kolumny metadanych, w tym obraz skojarzony z modułem. Formularz będzie nadal zawierał metadane skojarzone z rekordem tabeli lekcji.

Formanty Quick view są związane z kolumną, który znajduje się w formularzu. Jeśli nie ustawiono wartości kolumny, formant skróconego formularza nie będzie widoczny.

Uwaga

 • Danych w kontrolkach Quick view nie można edytować i nie obsługują one skryptów formularzy.
 • Ponieważ skrócone formularze są wyświetlane przy użyciu formantu Quick view, nie obejmują one obszaru nagłówka, stopki lub nawigacji. Do kontrolek Quick view nie można przypisać ról zabezpieczeń i nie można tych ról aktywować ani dezaktywować.
 • Kontrolki niestandardowe nie są obsługiwane w formularzach szybkiego widoku i w przypadku złożonych formantów, takich jak podsiatki, obsługa dostosowywania jest ograniczona. Jeśli jest to wymagane, należy rozważyć użycie formantu składnika Formularz
 • Tworzenie skróconego formularza

  Skrócone formularze są tworzone przy użyciu edytora formularzy w sposób podobny do sposobu tworzenia innych formularzy. Skrócone formularze są formularzami tylko do odczytu. Należy ich używać do tworzenia formularzy przeznaczonych tylko do odczytu.

  1. Zaloguj się do usługi Power Apps.

  2. Rozwiń Dane, wybierz Tabele, wybierz żądaną tabelę, a następnie wybierz obszar Formularze.

  3. Na pasku narzędzi wybierz Dodaj formularz > Formularz skrócony.

  4. W panelu Formularz wprowadź wyświetlaną nazwę i opis, aby skrócony formularz od innych.

  5. W projektancie formularzy przeciągnij odpowiednie kolumny z Eksploratora kolumn do sekcji w formularzu.

   Ważne

   Wymaganych kolumn nie można usunąć z formularza. Jeśli w formularzu jest dodawania wymaganej kolumny, która ma być usuwana, należy usunąć formularz i ponownie go utworzyć. W przypadku ustawienia wymaganej właściwości kolumny nie można zapisać wiersza bez danych w kolumnie.

  6. Wybierz Zapisz, aby zapisać formularz.

  7. Wybierz Opublikuj, aby zobaczyć nowy formularz w aplikacji.

  Edytowanie skróconego formularza

  Skrócone formularze mają uproszczony układ, ponieważ są przeznaczone do wyświetlania w sekcji formularza. Dostępna jest tylko jedna karta pojedynczej kolumny. Można dodać tylko sekcje, kolumny, podsiatki i rozdzielacze dodatkowych pojedynczych kolumn.

 • Zaloguj się do usługi Power Apps

 • Otwórz rozwiązanie odpowiednie dla tabeli lub uzyskaj dostęp do tabeli bezpośrednio z opcji danych na pasku bocznym.

 • Otwórz Tabele, którą chcesz otworzyć, a następnie wybierz obszar Formularze.

 • Wybierz opcję skrócony formularz lub ... obok formularza, a następnie wybierz opcję Edytuj formularz na nowej karcie.

 • Dodaj lub usuń kolumny tabel, z których chcesz chcieć zrobić.

  Nie można usunąć wymaganych kolumn. W przypadku dodania do formularza wymaganej kolumny nie można jej usunąć. Jeśli nie chcesz kolumny w formularzu, musisz usunąć formularz, a następnie ponownie go utworzyć.

  Podczas edytowania szybkiego formularza, należy opublikować zmiany, zanim będą one widoczne w aplikacji.

  Dodawanie formantu skróconego formularza do formularza głównego

  Skrócone formularze mogą być dodawane tylko do formularza głównego, w którym istnieje kolumna odnośnika adresowane do tabeli skróconego formularza.

 • Wybierz formularz, którego Typ to Główny

 • W projektant formularzy, z okienka składniki wybierz pozycję Szybki podgląd.

 • W oknie dialogowym Wybierz formularze szybkiego podglądu wybierz kolumnę Odnośnika, a następnie wybierz wartość kolumny wyszukiwania. Więcej informacji: Właściwości formantu skróconego formularza.

 • Wybierz Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Wybieranie formularzy szybkiego podglądu. Formularz szybkiego podglądu zostanie wyświetlony w formularzu.

  Należy wziąć pod uwagę zachowanie występujące podczas tworzenia relacji nadrzędnej z tą samą tabelą. Na przykład, jeśli Konto ma relację z Kontem i zostanie utworzone wyszukiwanie używane przez formularz szybkiego tworzenia, który tworzy wiersz nadrzędny, pierwszy wiersz nie zostanie zapisany z wyszukiwaniem, które ma wartość wiersza nadrzędnego. Dzieje się tak dlatego, że odwołanie cykliczne jest wprowadzane za pomocą tej samej tabeli. W przypadku wystąpienia tego problemu można go rozwiązać, usuwając Identyfikator wiersza nadrzędnego w formularzu szybkiego tworzenia przed zapisaniem wiersza.

  Szybki podgląd właściwości formularza

  Jeśli wartość skrócony formularz głównego z poniższych właściwości, można ustawić lub zaktualizować.

  PropertyOpis
  Imię i nazwisko/nazwaWymagane: Unikatowa nazwa dla skróconego formularza, która jest używana przy odwoływaniu się do niej w skryptach. EtykietaWymagane: Etykieta wyświetlana dla skróconego formularza. Wyświetl etykietę w formularzuWyświetla etykietę w formularzu. Kolumna wyszukiwaniaWybierz jedno z kolumn odnośników zawartych w formularzu. Powiązana tabelaWartość ta jest zależna od wybranej wartości Kolumna odnośnika. Jest to zazwyczaj podstawowa tabela relacji 1:N dla wyszukiwania.

  Jeśli tabela zawiera pole odnośnika Potencjalny klient, który może akceptować nazwę klienta lub kontaktu, w kolumnie Skrócony formularz można wybrać skrócony formularz dla klienta i kontaktu, zmieniając tę wartość, a następnie wybierając inny skrócony formularz.

  Szybkie wyświetlanie formularzaJeśli wartość Tabela pokrewna ma jakiekolwiek skrócone formularze, można je tutaj wybrać. W przeciwnym razie kliknij wybierz Nowy i utwórz taki formularz.

  Następne kroki

  Tworzenie i edytowanie formularza karty

Opinia

Prześlij i wyświetl opinię dla

Dodatkowe zasoby