Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Canon Imageclass Mf628cw

Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Canon Imageclass Mf628cw to dokumenty używane do wyjaśnienia funkcji i technologii Canon Imageclass Mf628cw, a także do zapewnienia instrukcji do jej obsługi. Specyfikacja techniczna zawiera szczegółowe informacje na temat technologii, rozmiaru, wymiarów, konfiguracji urządzenia, interfejsów, oprogramowania i innych funkcji związanych z produktem. Natomiast podręcznik użytkownika zawiera informacje na temat wszystkich funkcji i instrukcje dotyczące ich używania. Oba te dokumenty są niezbędne, aby użytkownicy mogli w pełni wykorzystać wszystkie możliwości sprzętu Canon Imageclass Mf628cw.

Ostatnia aktualizacja: Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Canon Imageclass Mf628cw

1 Podręcznik użytkownika

2 Spis treści ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 6 WYGLĄD SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROZPOCZYNANIE PRACY Ładowanie akumulatora 13 Zarządzanie energią 14 Ładowanie plików 16 Nawigacja 17 Praca z klawiaturą ekranową 18 Instalowanie dodatkowych słowników 23 HLAVNÉ MENU Ostatnie zdarzenia 26 Biblioteka 26

3 SSSSSSSSSSS 3 Notatki 29 Aplikacje 30 Przeglądarka 33 Pasek stanu 39 CZYTANIE KSIĄŻEK Przewracanie stron 41 Odniesienia 41 Zmienianie rozmiaru tekstu 42 Menu Czytanie 42 Spis treści 43 Przejdź do strony 44 Wyszukiwanie 45 Zakładki 46 Ustawienia 46 Tryb 47 Słownik 48 Obracanie 49

4 SSSSSSSSSSS 4 Tworzenie notatek 49 Zamykanie e-booka 50 KONFIGURACJA Ustawienia osobiste 51 Sieć 53 Języki/Languages 54 Konta i synchronizacja 54 Dodatkowe ustawienia 56 Oszczędzanie akumulatora 61 o Urządzeniu 62 AKTUALIZACJA OPROGRAMOWANIA ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW WSPARCIE DLA KLIENTA ZGODNOŚĆ Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDA- MI... 70

5 Środki ostrożności Przed rozpoczęciem użytkowania Urządzenia należy uważnie przeczytać ten rozdział. Zastosowanie się do tych wskazówek pozwala długo i bezpiecznie korzystać z Urządzenia. Warunki przechowywania, transportu i użytkowania Urządzenie może działać w temperaturze od 0 do 40 C. Nie należy go wystawiać na działanie zbyt wysokich ani niskich temperatur. Nie należy pozostawiać przewodów w pobliżu źródeł ciepła. Ciepło może spowodować deformację lub uszkodzenie przewodów albo ich izolacji, w wyniku czego może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym. Należy unikać wystawienie urządzenia na: bezpośrednie działanie promieni słonecznych bezpośrednie działanie płomieni lub dymu (z papierosa, zapalniczki lub innego źródła ognia itp. )

6 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 6 zetknięcie z płynami i wilgocią (nie używaj Urządzenia w deszczu, na ulicy przy zwiększonej wilgotności powietrza, w pobliżu zbiorników wody itp. ) zalanie urządzenia płynami lub przeniknięcie wilgoci działanie silnych pól elektromagnetycznych, ładunków elektrostatycznych oraz sztucznych źródeł promieniowania UV zbyt silnego nacisku na ekran, złącza i przyciski. Nie pozostawiaj Urządzenia na długi czas w słabo wietrzonych pomieszczeniach, np. w samochodzie albo szczelnie zamkniętych pudełkach lub opakowaniu. Nie upuszczaj Urządzenia i nie próbuj go wyginać. Chroń ekran przed kontaktem z przedmiotami, które mogą go porysować lub uszkodzić. W celu odpowiedniej ochrony ekranu zaleca się przechowywanie Urządzenia w pokrowcu ochronnym. Trzymać poza zasięgiem dzieci.

7 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 7 Konserwacja Nie rozbieraj ani nie modyfikuj czytnika książek. Nie używaj Urządzenia z uszkodzoną baterią, ładowarką (z uszkodzoną obudową, słabymi stykami, przerwanym przewodem) ani kartą SD. Jeśli bateria jest uszkodzona (ma pękniętą obudowę, wycieka elektrolit, jest zniekształcona itp. ), powinna zostać wymieniona przez uprawnioną osobę. Używanie domowej roboty lub zmodyfikowanych baterii może spowodować wybuch i uszkodzenie Urządzenia. Do czyszczenia ekranu i obudowy nie należy używać organicznych ani nieorganicznych rozpuszczalników (np. benzoilu itp. ). Do czyszczenia powierzchni Urządzenia należy używać miękkiej szmatki. Aby usunąć zanieczyszczenia, można użyć niewielkiej ilości wody destylowanej. Na ekranie może znajdować się do pięciu uszkodzonych pikseli, które nie są usterką podlegającą gwarancji.

8 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 8 Pod koniec okresu gwarancyjnego produktu należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym w celu sprawdzenia bezpieczeństwa urządzenia. Szczegółowe informacje na temat punktów serwisowych w swoim regionie możesz znaleźć na oficjalnej stronie Pocket- Book International: Bezpieczeństwo RF To urządzenie wysyła i odbiera fale radiowe i może zakłócać działanie urządzeń radiowych oraz innego sprzętu elektronicznego. Osoby używające osobistych urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca albo aparatu słuchowego) powinny zasięgnąć rady lekarza lub producenta, czy urządzenia te mają zabezpieczenia przed zewnętrznymi sygnałami radiowymi. Nie należy korzystać z urządzeń komunikacji bezprzewodowej w miejscach, w których jest to zabronione, np.

9 ŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚŚ 9 w samolotach i szpitalach, ponieważ mogą one zakłócać pracę sprzętu lotniczego lub medycznego. Utylizacja Niewłaściwa utylizacja tego Urządzenia może mieć negatywny wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Aby uniknąć takich konsekwencji, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji. Recykling tych materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Więcej informacji na temat recyklingu można otrzymać u lokalnych służb komunalnych, w zakładzie utylizacji odpadów, sklepie, w którym zakupiono Urządzenie oraz autoryzowanym punkcie serwisowym. Pozbywanie się odpadów elektrycznych i elektronicznych (dyrektywa ma zastosowanie w krajach UE i innych europejskich krajach, w których istnieją osobne systemy usuwania odpadów). W innych krajach baterie należy utylizować zgodnie z lokalnym prawem. Nie należy palić baterii, ponieważ grozi to wybuchem!

10 Wygląd 1. Wstecz w trybie czytania powoduje przejście do poprzedniej strony. W trybie nawigacji powoduje przejście do poprzedniego menu lub poprzedniej strony listy 2. W lewo 3. W dół 4. OK krótkie naciśnięcie powoduje otwarcie elementu (np. książki albo elementu menu), dłuższe naciśnięcie powoduje otwarcie menu kontekstowego elementu (jeśli jest dostępne) 5. Do góry 6. W prawo 7. Do przodu powoduje przejście do następnej strony 8. Port micro-usb do podłączania urządzenia do komputera lub ładowarki (ładowarka może być opcjonalna) 9. Przycisk Wł. /Wył. (zasilanie) długie naciśnięcie powoduje włączenie lub wyłączenie urządzenia, krótkie zablokowanie klawiatury. UWAGA Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu Ustawienia > Mapowanie przycisków. Działanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron zależy od orientacji ekranu.

11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wyświetlacz 6 E-Ink PearlTM, 166 dpi, B&W Procesor 1 GHz RAM 256MB Pamięć 4/8GB * System operacyjny Linux USB 2. 0 Porty Wi-Fi (b/g/n) Gniazdo pamięc MicroSD (do 32 GB) Bateria Litowo-polimerowa, 1300 mah ** PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM); TXT, FB2, FB2. Formaty książek zip, RTF, HTM, HTML, CHM, DJVU, DOC, DOCX, RTF, TCR, PRC, MOBI, ACSM Formaty obrazów JPEG, BMP, PNG, TIFF Wymiary mm Waga 188 g * Rzeczywista ilość dostępnej pamięci wewnętrznej może zależeć od konfiguracji oprogramowania urządzenia. ** Czas użytkowania baterii i inne wymienione powyżej wartości mogą się różnić od podanych w zależności od sposobu używania urządzenia, łączności i ustawień.

12 Rozpoczynanie pracy W tym rozdziale dowiesz się, jak przygotować Urządzenie do pracy i poznasz jego główne funkcje sterujące. ŁADOWANIE AKUMULATORA Żeby maksymalnie wydłużyć okres eksploatacji akumulatora, zaleca się, aby pierwsze ładowanie trwało od 8 do 12 godzin i zostało przeprowadzone przy wyłączonym Urządzeniu. Akumulator można naładować z komputera PC za pomocą kabla USB lub z gniazda sieciowego przy użyciu ładowarki (opcjonalnie). Aby naładować akumulator po raz pierwszy: Podłącz Urządzenie do komputera lub ładowarki za pomocą kabla USB. Gdy rozpocznie się ładowanie, zacznie migać lampka.

13 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 Gdy akumulator zostanie naładowany, lampka zgaśnie. W tym momencie Urządzenie można odłączyć od źródła prądu i włączyć. Jeśli podczas podłączania do komputera Urządzenie jest włączone, zostanie wyświetlone okno dialogowe, w którym należy wybrać jedną z dwóch opcji: Połączenie z komputerem lub Ładowanie. Ładowanie rozpocznie się tylko wówczas, gdy zostanie wybrany odpowiedni tryb. ZARZĄDZANIE ENERGIĄ Aby włączyć Urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk Wł. /Wył., aż pojawi się logo startowe. Gdy Urządzenie będzie gotowe do działania, na ekranie pojawi się Menu główne albo ostatnio otwarta książka. Zależy to od ustawień (Ustawienia > Otwórz podczas uruchamiania).

14 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 Aby wyłączyć urządzenie, naciśnij przycisk Wł. i przytrzymaj go, aż urządzenie się wyłączy. Jeśli przycisk ten zostanie zwolniony wcześniej, nastąpi zablokowanie klawiatury Urządzenia i w prawym górnym rogu ekranu pojawi się znak kłódki. Aby odblokować klawiaturę, ponownie naciśnij przycisk Wł. Dodatkowo możesz ustawić automatyczne blokowanie klawiszy i wyłączanie urządzenia: przejdź do opcji Ustawienia > Zegar > Zablokuj klawiaturę po lub Wyłącz po i określ po jakim czasie czuwania ma nastąpić odpowiednio zablokowanie klawiatury lub wyłączenie urządzenia. Gdy urządzenie zawiesi się (przestanie reagować na naciskanie przycisków i nie wykona żadnych działań przez 2-3 minuty), można je ponownie uruchomić naciskając cienkim przedmiotem (np. rozgiętym spinaczem do papieru) przycisk Reset, który znajduje się z boku urządzenia.

15 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 OSTRZEŻENIE! Do naciskania przycisku Reset nie używaj ostrych przedmiotów, takich jak igła, ponieważ możesz nimi uszkodzić obudowę! Nie korzystaj z tego przycisku zbyt często, ponieważ każde jego użycie ma wpływ na elektroniczne elementy urządzenia. ŁADOWANIE PLIKÓW Podłącz urządzenie do komputera za pomocą kabla micro-usb. UWAGA Podczas przesyłania plików Urządzenie powinno być włączone. Wyświetli się monit o wybranie trybu USB: Połączenie z komputerem lub Ładowanie. Wybierz Połączenie z komputerem. System operacyjny komputera wykryje pamięć urządzenia jako dysk wymienny (jeśli w urządzeniu będzie karta SD zostaną wykryte dwa dyski wymienne). Teraz możesz skopiować pliki z komputera do pamięci

16 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 urządzenia lub na kartę SD przy użyciu Eksploratora lub innego menedżera plików. OSTRZEŻENIE Po zakończeniu kopiowania najpierw bezpiecznie usuń Urządzenie z sytemu, a dopiero potem je odłącz! NAWIGACJA Do wyboru elementów (np. książek albo pozycji menu) służą przyciski nawigacyjne Do góry, W dół, W lewo oraz W prawo. UWAGA! Jeśli zostanie zmieniona orientacja ekranu, odpowiednio zmieni się także mapowanie przycisków nawigacyjnych i do przewracania stron. Aby otworzyć wybrany element, należy na krótko nacisnąć przycisk OK. Dłuższe naciśnięcie przycisku OK spowoduje otwarcie menu kontekstowego elementu, folderu

17 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 lub aplikacji (jeśli są dostępne). Jeśli element menu jest wielopoziomowy, można się po nim poruszać za pomocą przycisków W lewo/w prawo. Przyciski do przewracania stron Wstecz i Do przodu są używane do przewracania stron list. Długie naciśnięcie przycisków Wstecz/Do przodu powoduje przewrócenie 10 stron na raz w listach i książkach. Krótkie i długie naciśnięcie przycisku Wstecz powoduje przejście do poprzedniego menu (lub strony listy), zamknięcie aplikacji, menu kontekstowego oraz Biblioteki (jeśli otwarta jest pierwsza strona). Przyciski można dostosować do swoich potrzeb w menu Ustawienia > Mapowanie przycisków. PRACA Z KLAWIATURĄ EKRANOWĄ Klawiatura ekranowa pojawia się, gdy trzeba wpisać jakiś tekst, np. frazę do wyszukania.

18 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 Do poruszania się po klawiaturze służą przyciski nawigacyjne i przycisk OK. W celu przyspieszenia pracy z klawiaturą wszystkie symbole są podzielone na pięć sekcji. Pierwsze naciśnięcie przycisku nawigacyjnego powoduje przeniesienie kursora do środka wybranej sekcji, po czym można wybrać dowolny symbol z tego obszaru. Naciśnięcie przycisku OK powoduje wpisanie wybranego symbolu Zmień wielkość liter 2. Skasuj ostatnio wpisany symbol

19 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 11 Zmień język wpisywania. Aby dodać język (do 3 układów) do układu klawiatury ekranowej, przejdź do opcji Ustawienia > Klawiatura. POŁĄCZENIE Z INTERNETEM Można też wcześniej skonfigurować sieć i ustawić automatyczne połączenie. W tym celu należy wykonać następujące czynności: 1. Przejdź do menu Ustawienia > Sieć > Dostęp do sieci 2. Wybierz opcję Wł. dla pola wyboru Dostęp do sieci, aby wyświetlić dodatkowe ustawienia: Automatyczne połączenie, Połączenie z ukrytą siecią oraz lista dostępnych sieci Wi-Fi. UWAGA: jeśli żadna sieć nie jest dostępna lub sygnał jest słaby, zamiast Listy dostępnych sieci wyświetlany jest napis Skanowanie szukanie dostępnych sieci

20 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR Aby skonfigurować połączenie z ukrytą siecią, otwórz połączenie z ukrytą siecią i wprowadź klucz SSID za pomocą klawiatury ekranowej w polu Nazwa sieci (SSID). 4. Wybierz rodzaj zabezpieczeń z listy: Brak dotyczy sieci bez zabezpieczeń. Proste (WEP) po wybraniu tej opcji należy dodatkowo wybrać Typ uwierzytelniania WEP System otwarty lub Klucz dzielony. Urządzenie nie rozpoznaje typu uwierzytelniania automatycznie. WPA/WPA2 Enterprise należy podać nazwę użytkownika, hasło oraz domenę (w razie potrzeby). WPA/WPA2 PSK należy podać klucz sieciowy (do 64 znaków). 5. Otwórz Ustawienia zaawansowane. W odpowiedniej sekcji określ czas bezczynności, po którym ma nastąpić rozłączenie. 6. Jeśli ustawienia sieciowe trzeba skonfigurować ręcznie, przejdź do menu Ustawienia zaawansowane i zmień opcję Konfiguracja adresu IP:

21 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 22 DHCP pobiera adres IP automatycznie (jeżeli serwer DHCP jest skonfigurowany) Ręcznie (dla zaawansowanych użytkowników) wpisz parametry sieci ręcznie za pomocą klawiatury ekranowej 7. Jeśli sieć, z którą chcesz nawiązać połączenie ma serwer proxy, jego parametry możesz określić w sekcji Konfiguracja proxy 8. Aby sprawdzić konfigurację sieci i połączyć się z siecią, wróć do sekcji Połączenie z ukrytą siecią i naciśnij przycisk Połącz. UWAGA Do połączenia z Internetem można użyć połączenia Wi- Fi. Łączem Wi-Fi nie można przesyłać danych. Urządzenie może łączyć się z punktami dostępu Wi-Fi z włączonym filtrowaniem adresów MAC.

22 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 22 INSTALOWANIE DODATKOWYCH SŁOWNIKÓW Istnieje możliwość zainstalowania dodatkowych słowników słowniki można kupić w Sklepie Bookland (www. bookland. com). 9. Skopiuj plik z rozszerzeniem. pbi do pamięci wewnętrznej Urządzenia. 10. Odłącz Urządzenie od komputera. 11. Załadowany plik pojawi się w Ostatnich zdarzeniach. 12. Naciśnij przycisk OK na skopiowanym pliku, aby uruchomić go jako aplikację. 13. Zatwierdź instalację. WKŁADANIE KARTY MICRO SD To urządzenie ma 4/8 GB pamięci wewnętrznej, którą można rozszerzyć za pomocą karty Micro SD. Włóż kartę do gniazda, jak pokazano na rysunku i delikatnie ją popchnij, żeby została zablokowana we właściwym

23 RRRRRRRRRRRRRRRRRRR 22 miejscu. Aby wyjąć kartę, delikatnie naciśnij jej krawędź, aby się odblokowała, a następnie ją wyjmij. Widok z tyłu UWAGA! Jeśli karta SD lub SIM zablokuje się, nie próbuj jej wydobyć samodzielnie, tylko zadzwoń do obsługi klienta.

24 Hlavné menu W tym rozdziale poznasz podstawowe elementy interfejsu użytkownika Urządzenia. Po włączeniu Urządzenia na ekranie pojawia się Menu główne (pod warunkiem, że została wybrana odpowiednia opcja w menu Ustawienia > Ustawienia osobiste > Otwórz podczas uruchamiania). Aby wrócić do Menu głównego z dowolnej aplikacji, należy nacisnąć przycisk Wstecz. Menu główne zawiera sekcję Ostatnie zdarzenia i okienko aplikacji.

25 HHHHHHHHHHH 22 Menu główne Ostatnio otwierane Ostatnie zdarzenia - lista ostatnio otwartych i pobranych książek Ostatnio pobrane Okienko aplikacji

26 HHHHHHHHHHH 22 OSTATNIE ZDARZENIA W tej sekcji wyświetlone są ostatnie zdarzenia, jakie miały miejsce w Urządzeniu, tzn. lista ostatnio otwartych i załadowanych książek. Naciśnięcie przycisku OK na tytule ostatnio otwartej książki spowoduje otwarcie tej pozycji na stronie, na której zakończono czytanie. Naciśnięcie przycisku OK na wiadomości dotyczącej ostatnio dodanych książek spowoduje otwarcie Biblioteki z dodanymi książkami. Książki będą posegregowane wg daty utworzenia. BIBLIOTEKA Biblioteka to menedżer plików książek elektronicznych Aby otworzyć książkę, należy nacisnąć przycisk OK na jej tytule. W menu biblioteki można filtrować, grupować i sortować książki oraz modyfikować wygląd rozdziału, a także korzystać z funkcji wyszukiwania.

27 HHHHHHHHHHH 22 Menu kontekstowe, wyświetlane poprzez długie naciśnięcie przycisku OK, zawiera następujące opcje: Otwórz (jeśli plik można otworzyć w innym czytniku, wyświetlana jest opcja Otwórz za pomocą... ); Plik operacje na pliku Zmień nazwę; Przenieś do folderu; Usuń; Dodaj do/usuń z ulubionych; Oznacz jako przeczytane/nieprzeczytane; Informacje zwięzłe informacje o książce lub folderze;

28 HHHHHHHHHHH 22 Filtruj: Wszystkie książki powoduje wyświetlenie wszystkich książek w wybranej pamięci; Aktualnie czytane książki, które zostały otwarte i w których przeczytano więcej niż jedną stronę; Ulubione. Grupuj wg w zależności od wybranego sposobu grupowania następujące parametry są wyświetlane jako tytuły folderów: Folder rzeczywista nazwa folderu; Autor u góry ekranu dodawany jest alfabet; Seria; Gatunek; Format; Wg daty dodania. Sortuj wykonywane przy użyciu następujących parametrów: Nazwy plików; Tytuły książek; Ostatnio otwierane; Data utworzenia;

29 HHHHHHHHHHH 22 Seria; Autor. Widok lista książek ma trzy tryby widoku: Prosty w tym trybie wyświetlane są następujące informacje: ikona folderu lub formatu pliku; tytuł książki i nazwisko autora (jeśli jest znane); ikona lokalizacji (jeśli plik znajduje się na karcie pamięci); procent przeczytanego tekstu. Szczegółowy w tym trybie wyświetlane są również miniatury książek, informacje na temat formatu oraz rozmiar pliku i ikony statusu: Przeczytane, Ulubione. Szukaj umożliwia szybkie wyszukiwanie książek po nazwie lub nazwisku autora, wszystkie książki autora, wszystkie książki z serii. Wyjście pozwala wyjść z biblioteki. NOTATKI W tej sekcji można przejrzeć notatki poczynione podczas czytania. Po wybraniu książki, w której znajdują się notatki,

30 HHHHHHHHHHH 33 nastąpi wyświetlenie treści tej książki wraz ze wszystkimi notatkami. Wybierz notatkę, a czytnik otworzy książkę w miejscu, w którym ta notatka została utworzona. Notatki są zapisywane w folderze \system\config\active Contents\ w pamięci wewnętrznej urządzenia. APLIKACJE W tej sekcji znajdują się gry i dodatkowe programy. Aby zamknąć aplikację, naciśnij przycisk Wstecz. Kalkulator Kalkulator naukowy pozwala na wykonywanie wielu różnych działań matematycznych przy użyciu różnych systemów liczbowych, np. obliczanie funkcji trygonometrycznych, logarytmów, potęg oraz wykonywanie operacji logicznych.

31 HHHHHHHHHHH 33 Kalendarz i zegar Otwiera kalendarz z bieżącym miesiącem i zegar. Nawigacja / pozwala na zmianę stron kalendarza. Przycisk przenosi z powrotem do bieżącego miesiąca. Informacje na temat ustawiania daty i godziny znajdują się w rozdziale Zegar. Szachy Można grać z drugą osobą lub z Urządzeniem. W grze przeciwko Urządzeniu można wybrać jeden z dziesięciu poziomów trudności. Do poruszania się po szachownicy służą przyciski nawigacyjne, a do wybierania i stawiania figur służy przycisk OK. Słownik Po uruchomieniu aplikacji na ekranie pojawi się klawiatura ekranowa. Wpisz interesujące Cię słowo, a aplikacja znajdzie je w słowniku. Aby zmienić słowniki, naciśnij przycisk Do przodu, wybierz słownik z listy i naciśnij przycisk OK.

32 HHHHHHHHHHH 33 Po zamknięciu klawiatury ekranowej (za pomocą przycisku OK lub Anuluj) słownik można przeglądać strona po stronie. Do przewracania stron służą przyciski W lewo i W prawo. Aby ponownie wyświetlić klawiaturę ekranową, naciśnij przycisk OK. Aby zamknąć słownik, naciśnij przycisk Wstecz. Klondike Klasyczny pasjans. PocketNews PocketNews to aplikacja służąca do dodawania i odczytywania kanałów RSS. Aby dodać kanały RSS, otwórz konfigurację RSS. Wybierz opcję Dodaj kanał RSS. Wpisz adres kanału za pomocą klawiatury ekranowej. Aby zaktualizować kanał, wybierz opcję Aktualizuj w menu aplikacji.

33 HHHHHHHHHHH 33 PRZEGLĄDARKA Do nawigacji można używać następujących przycisków: W górę/w dół/w lewo/w prawo: krótkie naciśnięcie poziome i pionowe przewijanie okna; do przełączania między aktywnymi elementami na stronie (odniesienia, pola tekstowe itp. ); długie naciśnięcie poziome i pionowe przewijanie okna z przyspieszeniem Przyciski Wstecz/Dalej przejście do poprzedniej lub następnej strony; Przycisk OK: krótkie naciśnięcie przechodzenie pod adresy wskazywane przez łącza i aktywowanie pól tekstowych; wyświetlenie menu kontekstowego; wyświetlenie klawiatury ekranowej do wpisania adresu strony internetowej; długie naciśnięcie wyświetlenie paska adresu.

34 HHHHHHHHHHH 33 Przeglądarka ma funkcję pobierania plików z Internetu. Pobrane pliki są zapisywane w folderze głównym w wewnętrznej pamięci Urządzenia. Aby zamknąć przeglądarkę, naciśnij odpowiedniego punktu menu. Zdjęcia Ta sekcja otwiera się w trybie przeglądania zdjęć (wszystkie zdjęcia muszą znajdować się w folderze Zdjęcia). Można przeglądać obrazy w formatach JPG, BMP, PNG oraz TIFF. Wąż Gra. Za pomocą przycisków nawigacyjnych steruje się wężem i zbiera robaki. Uważaj na ściany i drugiego węża! Sudoku Popularna japońska łamigłówka. Naciśnięcie przycisku OK na pustym polu spowoduje wyświetlenie okna wyboru.

35 HHHHHHHHHHH 33 Można w nim wybrać cyfrę, która powinna znaleźć się w danej komórce albo ustawić etykiety cyfry, które Twoim zdaniem mogłyby tu pasować. Send-to-PocketBook Aplikacja ta umożliwia wysyłanie plików na adres urządzenia. Jeśli Wi-Fi jest włączone, wysłane książki zostaną automatycznie pobrane na urządzenie. Jak zacząć korzystać 1. Zarejestruj się w usłudze Send-to-PocketBook. W tym celu wykonaj następujące czynności: Uruchom aplikację: w sekcji Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > Wyślij do PocketBook]; lub w sekcji Settings > Accounts and Synchronization > Send-to-PocketBook [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook].

36 HHHHHHHHHHH 33 UWAGA: Jeśli połączenie Wi-Fi będzie wyłączone, zostanie wyświetlony monit o jego włączenie. W oknie kreatora, które zostanie wyświetlone, wpisz swój adres i hasło. Na podany adres zostanie wysłana wiadomość z łączem aktywacyjnym. Kliknij to łącze, aby otrzymać adres swojego urządzenia (np. nazwaużytkownika@pbsync. UWAGA: Kontaktowy adres jest używany tylko w celu uwierzytelniania w aplikacji, a adres urządzenia nazwaużytkownika@pbsync. com służy do wysyłania na urządzenie wybranych książek 2. Po dokonaniu aktywacji zaktualizuj kreatora rejestracji na urządzeniu. Gdy to zrobisz, wszystkie funkcje aplikacji staną się dostępne i w bibliotece zostanie utworzony folder pobierania na odebrane książki Send to PocketBook [Wyślij do PocketBook].

37 HHHHHHHHHHH 33 Jak pobrać pliki Automatycznie: Pliki wysłane na adres urządzenia zostaną automatycznie pobrane do folderu pobierania w bibliotece urządzenia po włączeniu połączenia internetowego. Folder pobierania staje się dostępny po uwierzytelnieniu z następujących lokalizacji: 1. Applications > Send-to-PocketBook [Aplikacje > Wyślij do PocketBook]; 2. Settings > Accounts and synchronizations > Send- -to-pocketbook > Go to folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Send-to-PocketBook > Przejdź do folderu] menu kontekstowego Folderu pobierania; 3. Library > Send-to-PocketBook [Biblioteka > Wyślij do PocketBook]. Domyślnie folderem pobierania jest Send-to-Pocket- Book, ale można go zmienić podczas rejestracji lub w sekcji Settings > Accounts and synchronization >

38 HHHHHHHHHHH 33 Send-to-PocketBook > Download folder [Ustawienia > Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Folder pobierania]. Ręcznie: Aby zaktualizować zawartość folderu pobierania, w sekcji Settings [Ustawienia] wybierz pozycję Accounts and synchronization > Send-to-PocketBook > Receive files [Konta i synchronizacja > Wyślij do PocketBook > Odbierz pliki] lub w Library [Bibliotece] wybierz pozycję Receive files [Obierz pliki] w menu kontekstowym folderu pobierania. Pobrane pliki będą także dostępne w folderze pobierania w Bibliotece urządzenia. Lista zaufanych nadawców Dokumenty można pobierać na urządzenie, jeśli przychodzą z adresów znajdujących się na białej liście (liście zaufanych nadawców).

39 HHHHHHHHHHH 33 Adres podany przy rejestracji jest dodawany do tej listy automatycznie. Jeśli do urządzenia zostanie wysłana wiadomość z nieznanego adresu, to otrzymasz propozycję dodania tego adresu do białej listy. Po zatwierdzeniu adresu będziesz otrzymywać na urządzenie wysyłane z niego pliki. Jest to sposób na eliminację spamu. PASEK STANU Pasek stanu znajduje się na dole ekranu i wyświetla następujące informacje: Data i godzina; Stan baterii. W trybie czytania dodatkowo wyświetlane są numer bieżącej strony i liczba wszystkich stron.

40 Czytanie książek W tym rozdziale dowiesz się jak czytać książki elektroniczne i nauczysz się dostosowywać oprogramowanie czytnika do swoich potrzeb. Urządzenie obsługuje następujące formaty plików: PDF, EPUB (włącznie z plikami z zabezpieczeniem DRM), FB2, FB2. zip, TXT, RTF, PRC, HTML, HTM, CHM, DJVU, DOC, DOCX, MOBI, ACSM oraz TCR. Aby otworzyć książkę, naciśnij przycisk OK na jej tytule w sekcji Ostatnie zdarzenia lub Biblioteka. Jeśli książka była już wcześniej otwierana, to teraz otworzy się na ostatnio czytanej stronie. W niektórych formatach książek (np. FB2 i epub) po otwarciu książki oprogramowanie czytnika liczy strony wówczas w pasku stanu zamiast liczby stron wyświetlany jest

41 symbol. Podczas liczenia stron niektóre funkcje są niedostępne. PRZEWRACANIE STRON Do przewracania stron służą przyciski Wstecz/Do przodu lub W lewo/w prawo. Długie naciśnięcie przycisków Wstecz/Do przodu powoduje przewrócenie 10 stron na raz. ODNIESIENIA Jeśli na stronie znajdują się odniesienia lub przypisy, można włączyć tryb łączy poprzez długie naciśnięcie przycisku OK (jeśli na stronie nie ma żadnych łączy, zostanie wyświetlony stosowny komunikat). Pojawi się kursor, i będzie można wybrać łącze za pomocą przycisków Do góry/w dół. Następnie aby przejść do wskazywanego przez te łącze miejsca, należy nacisnąć przycisk OK.

42 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 ZMIENIANIE ROZMIARU TEKSTU W formatach tekstowych (epub, FB2 itd. z wyjątkiem PDF i DjVu) rozmiar tekstu można zmieniać za pomocą przycisków Do góry/w dół. Gdy zostanie osiągnięty największy/najmniejszy rozmiar tekstu, nastąpi zmiana odpowiednio na najmniejszy/największy. MENU CZYTANIE Aby przejść do menu programu czytnika, należy nacisnąć przycisk OK. Menu Czytanie dla książek w formatach FB2, TXT, Epub, RTF, HTML, PRC, oraz CHM Menu Czytanie dla książek w formatach PDF i Djvu

43 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 Spis treści Otwiera spis treści książki, jeśli jest dostępny. Jeśli nie jest, zostanie wyświetlona informacja o braku spisu treści. Treść aktywna wyświetla spis treści, zakładki i notatki utworzone podczas czytania. Jeśli spis treści jest wielopoziomowy, pozycje wyższych poziomów są oznaczone znakiem +. Rozwinięte pozycje są oznaczone znakiem -. Do zwijania i rozwijania gałęzi podrozdziałów służą przyciski W lewo/w prawo. Do poruszania się po spisie treści służą przyciski nawigacyjne, przycisk OK otwiera wybrany rozdział, a jeśli zostanie przytrzymany, otwiera menu kontekstowe. Przy użyciu tego menu można otworzyć pozycję spisu treści, edytować lub usunąć notatki (tekstowe i graficzne) i zakładki oraz rozwinąć bądź zwinąć wybraną gałąź podrozdziałów. W sekcji Ustawienia menu kontekstowego można wybierać elementy, które mają być wyświetlane:

44 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 Spis treści Notatki Zakładki. Przejdź do strony Aby wybrać stronę, przesuń suwak w lewo lub prawo za pomocą przycisków W lewo/w prawo. Naciśnij przycisk OK, aby przejść do wybranej strony. Aby otworzyć stronę o wybranym numerze, należy nacisnąć przycisk Wpisz numer strony, wpisać numer strony za pomocą klawiatury ekranowej i nacisnąć przycisk OK. Po ustawieniu suwaka lub wpisaniu numeru strony w tle zostanie otwarty podgląd strony. Po wyjściu z menu poprzez naciśnięcie przycisku Wstecz, na ekranie pozostanie wyświetlona poprzednio oglądana strona. Nazwa rozdziału jest wyświetlana pod paskiem przewijania. UWAGA Na pasku przewijania zaznaczany jest tylko pierwszy poziom rozdziałów.

45 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 W sekcji Ostatnio otwierane wyświetlane są miniatury czterech ostatnio otwartych stron. Wyszukiwanie Tryb wyszukiwania jest dostępny tylko w książkach zawierających warstwę tekstową. Aby wyszukać w książce wybraną frazę, należy ją wpisać przy użyciu klawiatury ekranowej. Znaleziony tekst zostanie wyróżniony i będzie można poruszać się między znalezionymi wystąpieniami szukanej frazy za pomocą przycisków nawigacyjnych W lewo/w prawo. Aby wyłączyć tryb wyszukiwania, należy nacisnąć przycisk OK.

46 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 UWAGA Tryb wyszukiwania jest niedostępny dla książek w formacie DJVU. Zakładki Dodaje bieżącą stronę do zakładek. Po dodaniu strony do zakładek w prawym górnym rogu pojawi się symbol zakładki. Wszystkie zakładki zostaną wyświetlone w treści. Aby usunąć zakładkę, należy ponownie wybrać odpowiedni element menu. Ustawienia Dla książek w formacie FB2, TXT, RTF, HTML, PRC oraz CHM można zdefiniować wygodne dla siebie ustawienia czytania: czcionkę, rozmiar tekstu (rozmiar tekstu można ustawiać za pomocą przycisków nawigacyjnych Do góry/w dół), odstęp między wierszami, szerokość marginesów oraz kodowanie (dla książek w formatach TXT i HTML). Książki w formacie FB2 mają dwa tryby odświeżania: Najwyższa jakość (domyślny) lub Maksymalna prędkość. Można wybrać kierunek tekstu od lewej (domyślny) lub od prawej (np. dla języka arabskiego lub hebrajskiego).

47 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 Tryb Książki w formatach PDF i DjVu mają w menu pozycję Tryb zamiast Ustawienia. Tryb przeglądania można wybrać za pomocą przycisków W lewo/w prawo. Dostępne są następujące tryby: Obcinanie marginesów można zmniejszyć wysokość i szerokość marginesów. Za pomocą dżojstika określ obszar, który chcesz obciąć i naciśnij przycisk OK. Ustaw szerokość i wysokość marginesów poruszając przyciskami strzałek za pomocą dżojstika. Po wybraniu obszaru obcięcia wybierz pozycję Zaakceptuj. Następnie zdefiniuj ustawienia obcinania: cały dokument, nieparzyste strony, parzyste strony lub tylko bieżąca strona. Potwierdź swój wybór klikając przycisk Zaakceptuj. Dopasuj szerokość dopasowuje stronę do szerokości ekranu Cała strona wyświetla jedną stronę Powiększenie można ustawić skalę 50% do 400% Kolumny do czytania książek z kolumnami. Do nawigacji po stronach należy używać przycisków

48 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 nawigacyjnych. Po dojściu do dolnej krawędzi strony następuje przejście na następną stronę Zmień układ w tym trybie tekst jest formatowany tak, aby był w całości widoczny na stronie. Można zmienić rozmiar tekstu za pomocą przycisków Do góry i W dół. W trybie tym niektóre obrazy i tabele mogą się nie wyświetlać. Tryb zmiany układu jest dostępny tylko dla książek w formacie PDF. W trybie Reflow niektóre obrazki i tabele mogą zostać nieprawidłowo wyświetlone. Słownik Tłumaczenie jednego słowa. Domyślnie kursor wyróżnia słowo do przetłumaczenia, a słownik automatycznie wyszukuje odpowiednika. Naciśnięcie przycisku OK powoduje przejście do paska narzędzi. Przełączanie na tekst, aby można było wybrać słowo Klawiatura ekranowa do wpisywania słów do przetłumaczenia Zmiana słownika

49 CCCCCCCCCCCCCCCC 44 Obracanie Określa orientację ekranu, którą można wybrać za pomocą przycisków nawigacyjnych. Tworzenie notatek Tryb tworzenia notatek można włączyć naciskając i przytrzymując przycisk W dół lub za pomocą odpowiedniej opcji menu. W górnej części wyświetlacza pojawi się wydzielony obszar. Za pomocą przycisków Do góry i W dół wybierz miejsce, w którym ma zaczynać się notatka i naciśnij przycisk OK, aby ustawić górny margines notatki. Za pomocą przycisków nawigacyjnych zaznacz fragment tekstu i naciśnij przycisk OK, aby ustawić dolny margines notatki. W menu, które

50 CCCCCCCCCCCCCCCC 55 się pojawi, będzie się znajdowała propozycja zapisania wybranego fragmentu jako obrazu lub tekstu (jeśli to możliwe) lub anulowania operacji tworzenia notatki. Notatki można przejrzeć wybierając sekcję Notatki w menu głównym. Naciśnięcie przycisku OK na notatce powoduje przejście do strony, na której notatka ta została sporządzona. Zamykanie e-booka Aby zamknąć książkę naciśnij lewy górny róg ekranu.

51 KONFIGURACJA W tym rozdziale nauczysz się dostosowywać interfejs i funkcje oprogramowania Urządzenia do swoich potrzeb. Aby skonfigurować Urządzenie, wybierz sekcję Ustawienia w menu głównym. Wszystkie zmiany zostaną zastosowane po wyjściu z tej sekcji. Jeśli po zdefiniowaniu nowych ustawień wystąpią jakiekolwiek problemy, będzie można uruchomić Urządzenie w trybie bezpiecznym z ustawieniami fabrycznymi. Aby uruchomić urządzenie w trybie bezpiecznym, należy podczas jego uruchamiania nacisnąć i przytrzymać przycisk Wstecz. USTAWIENIA OSOBISTE Otwórz podczas uruchamiania ostatnio czytanej książki lub menu głównego.

52 KKKKKKKKKKKK 55 Logo wyłączania obraz ten będzie wyświetlany po wyłączeniu Urządzenia. Można ustawić okładkę ostatnio otwartej książki ustawiając okładka książki. UWAGA Jako logo można także ustawić własny obraz z aplikacji Zdjęcia. Więcej informacji na ten temat znajduje się w sekcji Zdjęcia. Czcionka. Aby użyć własnej czcionki, należy skopiować jej plik do folderu system/fonts w pamięci wewnętrznej. UWAGA! Folder system jest domyślnie ukryty. Aby stał się widoczny, trzeba zmienić odpowiednie ustawienia w komputerze. Temat. jest ustawiony domyślnie. Jeśli chcesz zmienić motyw, pobierz plik w formacie. pbt do folderu system/ themes. Mapowanie przycisków. W tej sekcji można zmienić mapowanie przycisków sprzętowych. Aby zmienić działanie przycisku, zaznacz go na liście i wybierz funkcję z listy.

53 KKKKKKKKKKKK 55 SIEĆ W tej sekcji można ustawić parametry połączeń sieciowych: Dostęp do sieci wł. lub wył. Po włączeniu dostępu do sieci pojawiają się następujące ustawienia: Automatyczne połączenie wł. Łączenie z ukrytymi sieciami więcej informacji na ten temat znajduje się w części POŁĄCZENIE Z INTERNETEM Dostępne sieci lista dostępnych sieci. Wybierz jedną z nich, aby wyświetlić listę parametrów tego połączenia: nazwa sieci (SSID), siła sygnału, typ zabezpieczeń, adres IP, maska sieciowa, brama główna oraz DNS. UWAGA: jeśli zamiast Dostępnych sieci wyświetlony jest napis Skanowanie, oznacza to, że urządzenie szuka dostępnych sieci. Zegar W tej sekcji można ustawić datę, godzinę, strefę czasową i format godziny.

54 KKKKKKKKKKKK 55 JĘZYKI/LANGUAGES Język/Language Umożliwia wybranie języka interfejsu Urządzenia. Układy klawiatury W tej sekcji można wybrać do trzech układów klawiatury. Konfiguracja słowników W tej sekcji można usunąć słowniki z listy używanej podczas tłumaczenia lub w aplikacji Słownik. KONTA I SYNCHRONIZACJA Księgarnia W tym rozdziale, można ustawić Księgarnia: Logowanie - zarejestrowany adres; Hasło. Send-to-PocketBook Dostępne są następujące opcje:

55 KKKKKKKKKKKK 55 PocketBook konta: konto. Zaloguj/Wyloguj: jeśli nie masz uprawnień do korzystania z aplikacji, wpisz swój adres i hasło, aby się uwierzytelnić. Jeśli masz uprawnienia, to możesz się wylogować z usługi Wyślij do PocketBook. Odbierz pliki teraz: Nastąpi aktualizacja zawartości Folderu pobierania. Przed aktualizacją sprawdź, czy urządzenie jest podłączone do Internetu. Odbierz pliki automatycznie: Wł. lub Wył. Pliki wysyłane na adres urządzenia, nazwaużytkownika@ pbsync. com, zostaną automatycznie zaktualizowane w folderze pobierania, jeśli będzie włączone połączenie Wi- Fi. Można wyłączyć automatyczne odbieranie plików, aby zoptymalizować wydajność urządzenia. Folder pobierania: lokalizacja odbieranych plików. Folder Wyślij do PocketBook jest ustawiany domyślnie. Można wybrać inny folder, albo utworzyć nowy w wewnętrznej pamięci urządzenia lub na zewnętrznej karcie SD. O usłudze szczegółowe informacje o usłudze.

56 KKKKKKKKKKKK 55 Adobe DRM Usuń autoryzację Adobe DRM. Po jej usunięciu wszystkie dokumenty z zabezpieczeniem DRM staną się niedostępne. DODATKOWE USTAWIENIA Profile użytkowników Tutaj można skonfigurować do 6 profili użytkownika (pięć można zapisać w wewnętrznej pamięci i jeden na karcie microsd). Każdy profil zawiera indywidualne statusy książek, informacje o ostatnio otwieranych książkach, zakładki, notatki, ulubione i wstępnie zdefiniowane ustawienia sieciowe. Aby dodać nowy profil, otwórz odpowiedni element. Wyświetli się monit o określenie miejsca zapisu (pamięć lokalna lub karta SD) oraz wpisanie nazwy za pomocą klawiatury ekranowej. Gdy to zrobisz, w profilu zostaną zapisane bieżące wymienione powyżej parametry.

57 KKKKKKKKKKKK 55 Aby aktywować profil, należy go otworzyć. W menu kontekstowym profilu można zmienić awatar, skopiować profil do nowego profilu (na karcie SD lub w pamięci wewnętrznej), zmienić nazwę profilu oraz usunąć profil. System Formatowanie pamięci wewnętrznej ta funkcja usuwa wszystkie dane oprócz plików systemowych; OSTRZEŻENIE! Aby usunąć wszystkie dane z Urządzenia, należy używać wyłącznie tej opcji. Nie należy formatować pamięci wewnętrznej Urządzenia z poziomu komputera. Formatowanie karty SD to działanie kasuje wszystkie dane z zewnętrznej karty microsd; Kopia zapasowa i odzyskiwanie Ustawienia fabryczne powoduje przywrócenie ustawień fabrycznych i usunięcie ustawień użytkownika. Inne dane (np. książki i zdjęcia) nie zostaną utracone;

58 KKKKKKKKKKKK 55 Kopia zapasowa konfiguracji na SD powoduje utworzenie folderu backup na zewnętrznej karcie microsd i zapisanie w nim ustawień systemowych. Urządzenie wyświetli monit o wpisanie nazwy pliku za pomocą klawiatury ekranowej; Przywróć konfigurację umożliwia wybranie pliku konfiguracyjnego do przywrócenia z listy; Biblioteka Ta sekcja jest przeznaczona do optymalizacji bazy danych Biblioteki. Aktualizacja danych Biblioteki ustawienia parametrów aktualizacji bazy danych Biblioteki: Wył. baza danych nie będzie aktualizowana; Raz baza danych będzie aktualizowana po zamknięciu sekcji Konfiguracja, a po dokonaniu aktualizacji parametr zostanie ustawiony na Wył. ; Automatycznie baza danych będzie aktualizowana po każdym otwarciu Biblioteki i skopiowaniu lub usunięciu książki (dotyczy także zmian na karcie microsd).

59 KKKKKKKKKKKK 55 Optymalizuj bazę danych usuwa stare wpisy z bazy danych. Aby wykonać optymalizację, ustaw ten parametr na Raz i zamknij Ustawienia. Po dokonaniu optymalizacji parametr zostanie ustawiony na Wył. Usuwanie pakietów usuwa słowniki. Zaznacz elementy do odinstalowania, naciśnij przycisk Wstecz, aby wyjść z sekcji i potwierdź chęć usunięcia w oknie dialogowym. Tryb USB set how the Device handles USB connection by default: PC link, charge or ask user. Prywatność Zabezpieczanie konfiguracji hasłem w tej sekcji można ustawić hasło do zabezpieczenia swoich ustawień. Wybierz sekcję Ustaw hasło i wpisz hasło za pomocą klawiatury ekranowej. Od tej pory, aby zmienić cokolwiek w sekcji Ustawień, trzeba będzie podać hasło. Hasło można usunąć lub zmienić za pomocą odpowiedniego elementu menu. Aby to zrobić, trzeba będzie podać aktualne hasło.

60 KKKKKKKKKKKK 66 Diagnostyka i użytkowanie Oprogramowanie to dostarcza firmie PocketBook informacji o niektórych czynnościach wykonywanych przez użytkownika na Urządzeniu, dzięki którym firma może dalej doskonalić Urządzenie i świadczone usługi. Numer seryjny i inne dane pozwalające zidentyfikować użytkownika nie są zapisywane. Opcję gromadzenia statystyk można wyłączyć w sekcji Diagnostyka i użytkowanie. Renderowanie tekstu dobra jakość albo wysoka prędkość; Całkowite odświeżanie strony pozwala wybrać jaka część strony ma zostać zaktualizowana, zanim nastąpi aktualizacja całego ekranu. Zawsze daje najlepszą jakość, ale zużywa najwięcej energii. Mniejsza częstotliwość może spowodować, że na ekranie pozostaną artefakty z poprzednich stron. Wyświetlaj ostrzeżenie, jeśli plik jest za duży gdy to ustawienie jest włączone, Urządzenie wyświetla

61 KKKKKKKKKKKK 66 powiadomienia o próbach otwarcia plików większych niż 25 MB. Tryb demonstracyjny Włącza tryb demonstracyjny w urządzeniu. Aby włączyć tryb demonstracyjny, zaznacz opcję Wł. w elemencie Tryb demonstracyjny. OSZCZĘDZANIE AKUMULATORA Tutaj można ustawić parametry, które pomagają zaoszczędzić naładowania akumulatora: Poziom naładowania baterii; Wskaźnik LED wskaźnik LED można wyłączyć wybierając opcję Wył. w tej sekcji; Zablokuj urządzenie po ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać zablokowane: wył., 5 min, 10 min;

62 KKKKKKKKKKKK 66 Wyłącz urządzenie po ustaw czas bezczynności, po upływie którego urządzenie ma zostać wyłączone: 10, 20, 30 lub 60 min. O URZĄDZENIU Wyświetlą się następujące informacje o urządzeniu: Model Urządzenia (model, numer seryjny, platforma sprzętowa, adres MAC Wi-Fi); Pamięć (pamięć operacyjna, ilość ogółem i dostępna ilość pamięci wewnętrznej oraz na karcie MicroSD); Oprogramowanie: Wersja oprogramowania; Aktualizacja oprogramowania Urządzenie będzie szukać aktualizacji w następującej kolejności: karta microsd (jeśli dostępna), pamięć wewnętrzna oraz Internet; Automatyczna aktualizacja włączyć/wyłączyć automatyczne sprawdzenie aktualizacji; Informacje prawne licencji i informacje o aplikacji innych firm, używane urządzenie.

63 Aktualizacja oprogramowania UWAGA! Aktualizacja oprogramowania to poważna operacja, podczas której na urządzeniu jest instalowana najnowsza wersja systemu. W przypadku, nieprawidłowego wykonania operacji, urządzenie może ulec uszkodzeniu I wymagać naprawy w autoryzowanym centrum serwisowym. Aby poprawnie wykonać aktualizację zastosuj się do instrukcji poniżej. Istnieją 2 sposoby aktualizacji oprogramowania urządzenia: Aktualizacja automatyczna Aby rozpocząć automatyczną aktualizację oprogramowania wybierz Ustawienia > O urządzeniu > Oprogramowanie > Aktualizacja oprogramowania. Urządzenie rozpocznie sprawdzanie dostępnych źródeł aktualizacji w następującej kolejności:

64 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Karta MicroSD 2. Pamięć wewnętrzna 3. Internet. W przypadku połączenia internetowego, urządzenie poprosi o połączenie z dostępnymi sieciami bezprzewodowymi. UWAGA: Wersję oprogramowania sprzętowego można sprawdzić w Menu główne > Konfiguracja > O urządzeniu Aktualizacja ręczna 1. Wejdź na stronę Wybierz swój kraj 2. Kliknij przycisk Support w menu na górze strony. Wybierz swój model urządzenia. 3. Pobierz najnowszą wersję Firmware na swój komputer. Rozpakuj zawartość archiwum, plik: SWUPDA- TE. BIN należy skopiować do folderu głównego pamięci wewnętrznej.

65 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA Wyłącz PocketBooka poprzez dłuższe naciśnięcie klawisza Włącz/Wyłącz. przytrzymaj jednocześnie klawisze W przód i W tył, i włącz Pocketbooka z oprogramowaniem aż na ekranie nie pojawi się komunikat Firmware update 7. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Podczas aktualizacji urządzenie zostanie parokrotnie zrestartowane. 8. Wykonaj instrukcjami w formie zdjęć: podłącz zasilanie do urządzenia za pomocą kabla USB, Naciśnij OK klawisz. UWAGA: Jeśli plik oprogramowania sprzętowego znajduje się na karcie SD podczas procedury aktualizacji ma wyższy priorytet niż plik, który znajduje się w katalogu głównymurządzenia.

66 AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 66 Rozwiązywanie problemów Komunikat błędu Powód Rozwiązanie Sformatuj kartę Micro SD (przed formatowaniem Nie można znaleźć wykonaj kopię pliku SWUPDATE. BIN zapasową wszystkich Nie znaleziono obrazu na karcie microsd. znajdujących się na niej aktualizacji Sprawdź czy plik ten danych) i skopiuj plik znajduje się w folderze do folderu głównego głównym karty. pustej karty. Jeśli błąd się powtarza, użyj innej karty. Obraz aktualizacji jest uszkodzony lub pusty Błąd odczytu pliku Błąd. W urządzeniu zainstalowana jest inna wersja oprogramowania sprzętowego. Plik SWUPDATE. BIN jest uszkodzony lub na karcie microsd brak miejsca. Błąd karty MicroSD W pamięci wewnętrznej urządzenia przechowywany jest plik starszej wersji oprogramowania sprzętowego. Usuń pliki na karcie i skopiuj na nią plik SWUPDATE. BIN jeden lub kilka razy. Powtórnie pobierz plik ze strony www. pocketbook-int. com. Użyj innej karty MicroSD Usuń stary plik oprogramowania sprzętowego z głównego folderu pamięci wewnętrznej Urządzenia

67 Rozwiązywanie problemów Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się lub włącza się, ale cały czas widać tylko logo Książka nie otwiera się pojawia się napis Książka jest prawdopodobnie uszkodzona lub chroniona lub nic się nie dzieje Książka w formacie HTML otwiera się, ale wyświetla się niepoprawnie. Na przykład strony są puste, brakuje fragmentów tekstu itd. Książka otwiera się, ale zamiast liter widoczne są różne symbole, takie jak znaki zapytania itp Brak reakcji na naciskanie przycisków Niski poziom naładowania baterii Książka jest uszkodzona Pliki HTML mogą zawierać elementy nietekstowe (ramki, skrypty JAVA, elementy Flash) Nieprawidłowe kodowanie Czasami (np. podczas pobierania uszkodzonych lub zbyt dużych książek) Urządzenie może się zawiesić Naładuj baterię Jeśli książka została pobrana ze sklepu internetowego, spróbuj pobrać ją jeszcze raz. Jeśli plik da się otworzyć na komputerze, a nie da się otworzyć w Urządzeniu, zapisz książkę w innym formacie (TXT, DOC, PDF). Zapisz stronę w formacie TXT Przełącz na tryb czytania, wybierz Ustawienia i zmień kodowanie Zamknij zawieszoną aplikację naciskając i przytrzymując przez około dwie sekundy przycisk Return. Jeśli to nie pomoże, zresetuj urządzenie za pomocą znajdującego się z tyłu przycisku Reset.

68 RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR 66 Usterka Możliwa przyczyna Rozwiązanie Sprawdź tryb USB w pozycji Ustawienia Menu Urządzenie jest w trybie głównego. Ustaw opcję ładowania baterii. Połączenie z komputerem lub Pytaj podczas łączenia Po podłączeniu urządzenia do komputera w Eksploratorze nie są wyświetlane dyski Nie można zapisać zakładek, ustawień i bieżącej pozycji w pliku Bateria zbyt szybko się rozładowuje Brak sygnału w kablu łączącym Uszkodzony system plików Pamięć wewnętrzna jest pełna Funkcja automatycznego wyłączania jest nieaktywna Sprawdź czy kabel USB nie jest uszkodzony i czy jest prawidłowo podłączony. Spróbuj podłączyć kabel USB do innego wejścia Podłącz urządzenie do komputera i sprawdź dyski. Otwórz Mój komputer, kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany dysk i wybierz opcję Właściwości > Narzędzia > Sprawdź Usuń niepotrzebne książki i/lub pliki muzyczne Ustawienia > Oszczędzanie akumulatora w Menu głównym. Zdefiniuj czas automatycznego wyłączania w opcji Automatycznie wyłączaj po

69 Wsparcie dla klienta Szczegółowe informacje o serwisie w twoim kraju znajdziesz na: Czech Republic France Germany Italy Poland Switzerland Россия Україна Казахстан help@pocketbook-int. com

70 Zgodność z międzynarodowymi standardami Nazwa producenta: PocketBook Basic 2 Nazwa modelu: PocketBook 614W Urządzenie do testów powinno być zasilane poprzez port USB zgodnego ograniczonego źródła zasilania, takiego jak komputer osobisty lub notebook. Urządzenie powinno być zasilane poprzez zasilacz ze zgodnego ograniczonego źródła zasilania. Nominalne napięcie wyjściowe: DC 5V 1ANiniejsze urządzenie ma oznaczenie 0984 i może być używane w krajach Unii Europejskiej. Oznacza to zgodność z dyrektywą 1999/5/WE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych:

71 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 77 Francja 2, 4 GHz dla obszarów miejskich. We wszystkich obszarach miejskich, częstotliwości sieci bezprzewodowych LAN mogą być używane do celów prywatnych i publicznych pod następującymi warunkami: W budynkach: moc maksymalna (EIRP*) 100 mw w całym paśmie częstotliwości, 5 MHz Na zewnątrz: moc maksymalna (EIRP*) 100 mw w całym paśmie częstotliwości MHz i moc maksymalna (EIRP*) 10 mw w paśmie MHz. WAŻNE: Nieautoryzowane modyfikacje tego produktu mogą spowodować brak zgodności z normami EMC i dot. sieci bezprzewodowych oraz skutkować utratą prawa do używania tego produktu. Niniejszy produkt wykazał zgodność z normą EMC po podłączeniu do niego zgodnych urządzeń peryferyjnych przy użyciu ekranowanych przewodów. Należy używać tylko zgodnych urządzeń peryferyjnych i ekranowanych przewodów, aby zredukować ryzyko wystąpienia zakłóceń sygnału radiowego, telewizyjnego i pracy innych urządzeń elektronicznych.

72 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 77 Informacje o certyfikatach (SAR) To urządzenie spełnia wymogi w zakresie urządzeń emitujących fale radiowe. Urządzenie to jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Jest tak zaprojektowane, aby nie zostały przekroczone granice energii fal radiowych zalecane przez wytyczne międzynarodowe. Wytyczne te zostały opracowane przez niezależną międzynarodową organizację naukową ICNIRP. Określają one dopuszczalną moc fal radiowych oddziałujących na człowieka w każdym wieku i bez względu na stan zdrowia. W odniesieniu do urządzeń za jednostkę miary oddziaływania fal radiowych przyjęto tzw. SAR (Specific Absorption Rate). Graniczna wartość SAR ustalona przez organizację ICNIRP wynosi 2, 0 W/kg. Wartość uśredniona w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Pomiary wartości SAR prowadzone są w normalnych warunkach pracy urządzenia, przy maksymalnej mocy sygnału i wszystkich częstotliwościach.

73 ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 77 W praktyce wartość SAR jest znacznie niższa od maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało zaprojektowane tak, żeby mogło korzystać z mocy minimalnej, która wystarcza do łączności z siecią. Niniejsze urządzenie spełnia wymagania Rekomendacji Rady Europy z dnia 12 lipca 1999 r. dotyczące ograniczenia narażeń osób na promieniowanie pól elektromagnetycznych [1999/519/EC]. Pocketbook International SA Crocicchio Cortogna, 6, 6900, Lugano, Switzerland Made in China. Zawiera technologię Reader Mobile firmy Adobe Systems Incorporated

Wielofunkcyjna drukarka kolorowa Canon imageRUNNER C3226i – dane techniczne - Canon Poland

Szczegółowe dane techniczne

Moduł główny

 • Typ urządzenia

  Laserowe urządzenie wielofunkcyjne kolorowe A3

 • Główne funkcje

  Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, wysyłanie i opcjonalnie faks

 • Szybkość procesora

  Dwurdzeniowy procesor o częstotliwości 1 GHz

 • Panel sterowania

  Kolorowy panel dotykowy LCD TFT WVGA o przekątnej 17, 8 cm (7 cali)

 • Pamięć

  Standardowo: 2, 0 GB pamięci RAM

 • Pamięć masowa

  Standardowo: eMMC 64 GB (dostępne miejsce: 30 GB)

 • Interfejsy podłączeniowe

  SIEĆ
  Standardowo: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802. 11 b/g/n)

  INNE
  Standardowo: 2 porty USB 2. 0 (host), 1 port USB 2. 0 (urządzenie)

 • Pojemność podajników papieru (arkusze A4, 80 g/m²)

  Standardowo: 1200 arkuszy
  Maksymalnie: 2300 arkuszy (z opcjonalnym modułem kasety papieru AW1)

 • Pojemność tacy odbiorczej (arkusze A4, 80 g/m²)

  Standardowo: 250 arkuszy
  Maksymalnie: 650 arkuszy (z opcjonalnym wewnętrznym modułem wykańczania L1 i tacą na kopie T1)

 • Funkcje wykańczania

  Sortowanie, grupowanie, przesunięcie, zszywanie, dziurkowanie, zszywanie w trybie Eco, zszywanie na żądanie

  * Możliwości wykańczania zależą od zakresu wybranych modułów.

 • Typy obsługiwanych nośników

  Podajnik uniwersalny:
  cienki, zwykły, o dużej gramaturze*, z makulatury, powlekany, kolorowy, kalka, dokumentowy, folie, etykiety, perforowany, firmowy, koperty
  * Format SRA3 nie jest obsługiwany w przypadku papieru powlekanego (257–300 g/m²) i o dużej gramaturze (257–300 g/m²).

  Kaseta górna:
  cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, folia, perforowany, firmowy, koperty*
  * Wymagany jest podajnik kopert B (standardowy). Kaseta dolna: cienki, zwykły, o dużej gramaturze, z makulatury, kolorowy, dokumentowy, folia, perforowany, firmowy, koperty*
  * Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).

  Kaseta dolna:
  cienki, zwykły, o dużej gramaturze, z makulatury, kolorowy, dokumentowy, folia, perforowany, firmowy, koperty*

  * Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).

 • Obsługiwane formaty nośników

  Taca wielofunkcyjna:
  Rozmiar standardowy: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
  Rozmiar niestandardowy: od 98, 4 × 139, 7 mm do 320, 0 × 457, 2 mm
  Koperty: COM10 No. 10, Monarch, ISO-C5, DL
  Niestandardowy rozmiar koperty: od 98, 0 × 98, 0 mm do 320, 0 × 457, 2 mm

  Kaseta górna:
  Rozmiar standardowy: A4, A5, A5R, A6R, B5
  Rozmiar niestandardowy: od 105, 0 × 148, 0 mm do 297, 0 × 215, 9 mm
  Koperta: ISO-C5
  * Wymagany jest podajnik kopert B (standardowy).

  Kaseta dolna:
  Rozmiar standardowy: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
  Rozmiar niestandardowy: od 105, 0 × 148, 0 mm do 304, 8 × 457, 2 mm
  Koperty*: COM10 No. 10, Monarch, DL
  * Wymagany jest podajnik kopert A (standardowy).

 • Obsługiwana gramatura nośników

  Podajnik uniwersalny: 52–300 g/m²
  Kaseta górna/dolna: 52–256 g/m²
  Druk dwustronny: 52–220 g/m²

 • Czas rozgrzewania

  4 s lub mniej* 
  * Czas od włączenia zasilania urządzenia do pojawienia się ikony kopiowania i uaktywnienia się jej na wyświetlaczu panelu dotykowego.

  Od wyjścia z trybu uśpienia: maks. 10 s 

  10 s lub mniej* 
  * Czas od włączenia zasilania urządzenia do momentu, gdy urządzenie jest gotowe do kopiowania (bez rezerwacji drukowania)

 • Wymiary (szer. × dł. × wys. )

 • Miejsce na instalację (szer. )

 • Masa

Dane techniczne wydruku

 • Szybkość drukowania

  Jednostronne (cz. -b. /kol. ):
  do 26/26 str. /min (A4, A5, A5R, A6R), do 20/20 str. /min (A4R),
  do 15/15 str. /min (A3)

  Dwustronne (cz. ):
  do 13/13 str. /min (A4, A5R), do 10/10 str. /min (A4R), do 7/7 str. /min (A3)

 • Rozdzielczość drukowania (dpi)

 • Języki opisu strony

  Standardowo: UFRII, PCL6
  Opcjonalnie: Adobe® PostScript®3TM

 • Drukowanie bezpośrednie

  Obsługiwane typy plików:
  Zdalny interfejs użytkownika: PDF, EPS, TIFF/JPEG, XPS
  Pamięć USB: PDF, TIFF/JPEG, XPS
  Miejsce sieciowe: PDF, TIFF/JPEG, XPS

 • Drukowanie z urządzeń przenośnych / usług w chmurze

  AirPrint, Mopria, Canon PRINT Business, uniFLOW Online i Microsoft Universal Print

  Oferujemy całą gamę dopasowanego do wymagań użytkowników oprogramowania do obsługi drukowania z urządzeń mobilnych i usług opartych na chmurze. W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym.

 • System operacyjny, drukowanie standardowe

  Android / Windows® 10 / Chrome OS / macOS (11. 2. 2) / iOS / iPadOS

  Stan na marzec 2021 r.

 • Czcionki

  Czcionki PS: 136 romańskich
  Czcionki PCL: 93 czcionki romańskie, 10 czcionek bitmapowych, 2 czcionki OCR, Andalé Mono WT
  J/K/S/T*1 (japoński, koreański, chiński uproszczony i chiński tradycyjny), czcionki kodów kreskowych*2

  *1 Wymagany jest opcjonalny ZESTAW MIĘDZYNARODOWYCH CZCIONEK PCL A1.
  *2 Wymagany jest opcjonalny ZESTAW DO DRUKU KODÓW KRESKOWYCH D1.

 • Funkcje drukowania

  Zabezpieczenia druku, zabezpieczający znak wodny, nagłówek/stopka, układ strony, drukowanie dwustronne, mieszane rozmiary/orientacje papieru, redukcja tonera, drukowanie plakatu, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, data wydruku, zaplanowany wydruk, drukowanie z wykorzystaniem drukarki wirtualnej

 • Systemy operacyjne

  UFRII: Windows® 8. 1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10. 11 lub nowszy)

  PCL: Windows® 8. 1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

  PS: Windows® 8. 1 / 10 / Server 2012 / Server 2012 R2 / Server 2016 / Server 2019, MAC OS X (10. 11 lub nowszy)

  PPD: Windows® 8. 1/10, MAC OS X (10. 11 lub nowszy)

  Stan na marzec 2021 r.

Dane techniczne kopiowania

 • Szybkość kopiowania

  Jednostronne (cz. /min (A3)

 • Czas uzyskania pierwszej kopii

  (A4, cz. ): około 7, 0/8, 7 s lub mniej

 • Rozdzielczość kopiowania (dpi)

 • Kopiowanie wielokrotne

 • Gęstość kopii

  Automatyczne lub ręczne (9 poziomów)

 • Powiększenie

  Od 25% do 400% (przyrost co 1%)

 • Zaprogramowane opcje zmniejszania

  25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

 • Zaprogramowane opcje powiększania

  25%, 50%, 70%, 100%, 141%, 200%, 400%

 • Podstawowe funkcje kopiowania

  Zaprogramowane współczynniki zmn. /pow. wg obszaru, tryb dwustronny, regulacji gęstości, wybór typu oryginału, tryb przerwania bieżącego zadania, kopiowanie do dwóch stron, dwustronny oryginał, sortowanie, tworzenie zadania, N na 1, oryginały o różnych rozmiarach, ostrość, usuwanie ramki, kopiowanie dokumentów tożsamości, pomijanie pustych stron, dowolny rozmiar oryginału, tryb kolorowy, kopiowanie zarezerwowane, kopiowanie przykładowe

Dane techniczne skanowania

 • Typ

  Standard: automatyczny podajnik dokumentów do skanowania dwustronnego (dwustronny na dwustronny)
  Opcjonalnie: pokrywa skanera Y3

 • Dane techniczne trybu Pull

  Colour Network ScanGear2. Dla opcji TWAIN i WIA

  Obsługiwane systemy operacyjne: Windows® 8. 1 / 10 / Server2012 / Server2012 R2 / Server 2016 / Server 2019

 • Rozdzielczość skanowania (dpi)

  Skanowanie z kopiowaniem: maks. 600 × 600
  Skanowanie z wysłaniem: (tryb push, cz. ) do 600 × 600, (tryb pull, cz. ) do 600 × 600, (tryb push, kol. ) do 300 × 300, (tryb pull, kol. ) do 300 × 300
  Skanowanie z faksowaniem: maks. 600 × 600

 • Pojemność podajnika dokumentów (80 g/m²)

 • Akceptowane oryginały/gramatury

  Płyta: arkusz, książka i obiekty trójwymiarowe

  Gramatura nośników – podajnik dokumentów:
  Skanowanie jednostronne: 30–128 g/m² (cz. ) / 64–128 g/m² (kol. )
  Skanowanie jednostronne: 50–128 g/m² (cz. ) / 64–128 g/m² (kol. )

 • Obsługiwane formaty nośników

  Płyta: maks. rozmiar skanowania: 297, 0 × 431, 8 mm

  Rozmiar nośników – podajnik dokumentów:
  A3, A4, A4R, A5, A5R, B4, B5, B5R, B6
  Rozmiar niestandardowy: od 128, 0 × 139, 7 mm do 297, 0 × 431, 8 mm

 • Metoda skanowania

  Skanowanie w trybie Push i Pull, skanowanie do sieci, skanowanie do pamięci USB, skanowanie do urządzenia przenośnego, skanowanie do usług w chmurze (uniFLOW Online/Online Express)

 • Szybkość skanowania

  Podajnik DADF (obr. /min; cz. -b/kol., A4):
  Skanowanie jednostronne: 70/70 (300 dpi, wysyłanie), 51/42 (600 dpi, kopiowanie)
  Skanowanie dwustronne: 35/35 (300 dpi, wysyłanie), 25, 5/25, 5 (600 dpi, kopiowanie)

Dane techniczne wysyłania

 • Miejsce docelowe

  Standardowo: E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB 3. 0, FTP, WebDAV
  Opcjonalnie: faks Super G3

 • Książka adresowa / szybkie wybieranie

  LDAP (2000) / lokalnie (1600) / szybkie wybieranie (200)

 • Rozdzielczość wysyłania (dpi)

  Tryb push: 100 × 100, 150 × 150, 200 × 100 (standardowa kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 400* (bardzo niska kompresja), 300 × 300, 400 × 400* (ultraniska kompresja), 600 × 600*

  Tryb pull: 75 × 75, 100 × 100, 150 × 150, 200 × 200, 300 × 300, 400 × 400*, 600 × 600*

  * Tryb koloru: tylko czarno-biały

 • Protokół komunikacji

  Pliki: FTP (TCP/IP), SMB 3. 0 (TCP/IP), WebDAV
  Adres e-mail / faks internetowy: SMTP (wysyłanie), POP3 (odbieranie)

 • Format plików

  Standardowo: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania, PDF/A-1b, szyfrowane), XPS (kompaktowe, z możliwością wyszukiwania), PDF/XPS (podpis urządzenia), Office Open XML (PowerPoint, Word)

  Opcjonalnie: PDF (Trace & Smooth), PDF/XPS (podpis użytkownika)

  * Tylko pojedyncze strony

 • Funkcje uniwersalnego wysyłania

  Wybór typu oryginału, dwustronny oryginał, książka na dwóch stronach, oryginały o różnych rozmiarach, korekta gęstości, ostrość, usuwanie ramki, tworzenie zadania, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, nazwa pliku, temat/wiadomość, odbiorca, priorytet wiadomości e-mail, raport TX, orientacja zawartości oryginału

Dane techniczne faksu

 • Maksymalna liczba linii faksu

 • Szybkość modemu

  Super G3, 33, 6 Kb/s
  G3: 14, 4 Kb/s

 • Metoda kompresji

 • Rozdzielczość (dpi)

  400 × 400 (ultraniska kompresja), 200 × 400 (superniska kompresja), 200 × 200 (niska kompresja), 200 × 100 (normalna kompresja)

 • Rozdzielczość wysyłania/odbioru

  Wysyłanie: A3, A4, A4R, A5*1, A5R*1, B4, B5*2, B5R*1
  Odbiór: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R

  *1 Wysyłane jako A4
  *2 Wysyłane jako B4

 • Pamięć faksu

 • Szybkie wybieranie

 • Wybieranie grupowe / numery docelowe

 • Nadawanie sekwencyjne

 • Kopia zapasowa pamięci

 • Funkcje faksu

  Nazwa nadawcy (TTI), wysyłanie bezpośrednie, wysyłanie opóźnione, podgląd, powiadomienie o zakończeniu zadania, raport z transmisji, transmisja z przerywaniem, nadawanie sekwencyjne, wysyłanie z hasłem / adresem podrzędnym, skrzynka poufna

Dane techniczne pamięci

 • Nośniki pamięci

  W standardzie: pamięć USB

Dane techniczne zabezpieczeń

 • Uwierzytelnianie i kontrola dostępu

  Uwierzytelnianie użytkownika (logowanie zdjęciem, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie na poziomie funkcji, logowanie mobilne), uwierzytelnianie przy użyciu identyfikatora działu (identyfikator i numer PIN działu, logowanie na poziomie funkcji), uniFLOW Online Express (logowaniem kodem PIN, logowanie zdjęciem i kodem PIN, logowanie kartą, logowanie kartą i kodem PIN, logowanie nazwą użytkownika i hasłem, logowanie identyfikatorem działu i kodem PIN, logowanie na poziomie funkcji), system zarządzania dostępem (kontrola dostępu)

 • Zabezpieczenia sieci

  TLS 1. 3, IPSec, uwierzytelnianie IEEE802. 1X, SNMP V3. 0, funkcjonalność zapory (filtrowanie adresów IP/MAC), obsługa dwóch sieci (przewodowa sieć LAN / bezprzewodowa sieć LAN, przewodowa sieć LAN / przewodowa sieć LAN), wyłączanie/włączanie (protokoły sieciowe /aplikacje, zdalny interfejs użytkownika, interfejs USB), oddzielanie faksów G3 od sieci LAN, oddzielanie portów USB od sieci LAN, skanowanie i wysyłanie – obawy dotyczące wirusów w przypadku odbioru poczty e-mail

 • Bezpieczeństwo dokumentów

  Zabezpieczenia druku (bezpieczne drukowanie, szyfrowane bezpieczne drukowanie, drukowanie z wymuszonym wstrzymaniem, uniFLOW Secure Print*1), zabezpieczenia odbioru danych (automatyczne przesyłanie otrzymanych dokumentów do poufnej skrzynki odbiorczej faksów), zabezpieczenia skanowania (szyfrowany PDF, PDF/XPS z sygnaturą urządzenia, PDF/XPS z podpisem użytkownika*2), ochrona wysyłania danych (ograniczone funkcje poczty e-mail/wysyłania plików, potwierdzanie numeru faksu, zezwalanie/ograniczanie transmisji faksów, zezwalanie/ograniczanie wysyłania z historii, S/MIME Support)

  *1 Wymagane jest uniFLOW Online / uniFLOW.
  *2 Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1.

 • Zabezpieczenia urządzenia

  Standardowo: formatowanie pamięci masowej, funkcja ukrywania rejestru zadań, ochrona integralności oprogramowania urządzenia MFP, weryfikacja systemu przy uruchomieniu, wykrywanie włamań w czasie pracy

 • Zarządzanie urządzeniami i audyt

  Hasło administratora, cyfrowe zarządzanie certyfikatami i kluczami, dziennik audytu, współpraca z zewnętrznym systemem audytu zabezpieczeń (informacje o zabezpieczeniach i zarządzanie zdarzeniami), ustawienia związane z zasadami bezpieczeństwa

Parametry dotyczące środowiska

 • Środowisko pracy

  Temperatura: 10–30˚C
  Wilgotność: od 20 do 80% (wilgotność względna)

 • Źródło zasilania

 • Pobór mocy

  Maks. : około 1500 W
  Tryb gotowości: około 44 W*1
  Tryb uśpienia: około 2, 0 W*2, około 1, 0 W*3

  *1 Wartość odniesienia: mierzona jedna jednostka
  *2 Tryb zasilania bezprzewodowej sieci LAN jest wyłączony.
  *3 Tryb zasilania bezprzewodowej sieci LAN jest włączony.
  *2*3 Tryb uśpienia nie jest dostępny we wszystkich sytuacjach z uwagi na niektóre ustawienia.

  Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC)*:
  0, 34 kWh

  * Zgodnie z amerykańskim programem Energy Star 3. 0

  Szczegółowe informacje dotyczące rozporządzenia Lot26 można znaleźć na stronie: https://www. com/for_work/lot26/

 • Poziom hałasu

  Poziom mocy akustycznej (LWA, m); praca (jednostronnie): 6, 0 B*1, 0, 3 B*1

  Poziom ciśnienia akustycznego (LpAm)
  Pozycja obok urządzenia:
  Praca (jednostronnie): 46 dB*1

  *1 Wartość odniesienia: tylko jedna jednostka mierzona przy normie ISO7779, zgodnie z normą ISO9296: 2017

 • Standardy

  Blue Angel (zawnioskowano o przyznanie)

Oprogramowanie i zarządzanie drukarkami

 • Śledzenie i raportowanie

 • Narzędzia do zdalnego zarządzania

  iW Management Console
  eMaintenance
  Content Delivery System

 • Oprogramowanie do skanowania

Materiały eksploatacyjne

 • Zasobniki tonera

 • Szacowana wydajność tonera

  (szacowana wydajność przy 5% pokryciu):

  Toner C-EXV 54 BK: 15 500 stron
  Toner C-EXV 54 C/M/Y: 8500 stron

Opcje obsługi papieru

 • Moduł podajnika kasetowego

  Moduł kaset papieru AW1:

  Ilość papieru: 2 × 550 arkuszy (1100 arkuszy; 80 g/m²)
  Rodzaj papieru: cienki, zwykły, z makulatury, kolorowy, o dużej gramaturze, dokumentowy, folia, perforowany, firmowy
  Format papieru: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R
  Rozmiar niestandardowy: od 105, 0 × 148, 0 mm do 304, 8 × 457, 2 mm
  Gramatura papieru: 52–256 g/m²
  Źródło zasilania: moduł główny
  Wymiary (szer × dł. ): 565 × 635 × 248 mm
  Waga: około 16, 0 kg

Moduły wyjściowe

 • Taca kopiowania

  Taca na kopie T1:

  Pojemność (papier 80 g/m²):
  A4, A5R, B5, B5R: 100 arkuszy
  A3, A4R, B4: 75 arkuszy
  Wymiary (szer. ): 442 × 373 × 176 mm (podłączone do drukarki, przedłużenie tacy jest wysunięte)
  Waga: około 0, 5 kg

 • Taca wewnętrzna

  WEWNĘTRZNA DODATKOWA TACA ODBIORCZA M1

  Pojemność tacy (papier o gramaturze 80 g/m²)
  Taca górna: SRA3, A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 100 arkuszy
  Taca dolna (standardowa): A4, A5, A5R, A6R, B5, B5R: maks. 250 arkuszy
  SRA3, A3, A4R, B4: maks. 100 arkuszy
  Gramatura papieru: 52–300 g/m²
  Wymiary (szer × dł. ): 428 × 405 × 88 mm
  Waga: około 0, 7 kg

 • Wewnętrzna taca odbiorcza

  Do zastąpienia przez „Taca na kopie”

 • Dodatkowa, wewnętrzna taca odbiorcza

  Do zastąpienia przez „Taca na kopie”

 • Wewnętrzny moduł wykańczania

  Wewnętrzny moduł wykańczania L1:

  Pojemność podajnika (papier 80 g/m²):
  Taca górna – A4, A5, A5R, B5: około 50 arkuszy
  SRA3, A3, A4R, A6R, B4, B5R: około 50 arkuszy
  Taca dolna – A4, A5, A5R, B5: około 500 arkuszy
  SRA3, A3, A4R, B4, B5R: 250 arkuszy
  A6R: 30 arkuszy
  Koperta: 10 arkuszy
  Gramatura papieru: 52–300 g/m²
  Pozycja zszywania: róg, podwójnie
  Pojemność zszywacza:
  A4, B5: 50 arkuszy (52–90 g/m²)
  A4R: 40 arkuszy (52–90 g/m²)
  A3, B4: 30 arkuszy (52–90 g/m²)
  Zszywanie w trybie Eco:
  A3, A4, B4, B5: 10 arkuszy (52–64 g/m²)
  8 arkuszy (65–81, 4 g/m²)
  6 arkuszy (82–105 g/m²)
  Zszywanie na żądanie: około 40 arkuszy (80 g/m²)
  Wymiary (szer. ): 575 × 525 × 225 mm (przedłużenie tacy jest wysunięte)
  Waga: około 9, 1 kg

 • Zewnętrzna taca odbiorcza

  Do zastąpienia przez „Taca na kopie”

 • Moduł wykańczania broszur

  1 produkt ma być przeniesiony.

 • Wewnętrzny moduł dziurkujący (2/4 otwory)

  Wewnętrzny dziurkacz D1, 2/4 otwory (wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1)
  Dwa lub cztery otwory
  Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52–300 g/m²
  Dopuszczalne formaty papieru perforowanego:
  Dwa otwory: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R
  Cztery otwory: A3, A4

 • Wewnętrzny moduł dziurkujący (4 otwory)

  Wewnętrzny dziurkacz D1, 4 otwory (wymagany jest wewnętrzny moduł wykańczania L1)
  Cztery otwory
  Dopuszczalna gramatura papieru perforowanego: 52–300 g/m²
  Dopuszczalny format papieru dziurkowanego: A3, A4, A4R, A5, B4, B5, B5R

 • Moduł dziurkujący (2/4 otwory)

  Do zastąpienia przez „Dziurkacz”.

 • Moduł dziurkujący (4 otwory)

  Do zastąpienia przez „Dziurkacz”.

Akcesoria sprzętowe

 • Czytniki kart

  Moduł montażowy czytnika kart H3
  Moduł czytnika kart IC B3
  Czytnik kart F1
  Moduł czytnika kart IC B4

 • Inne informacje

  Opcjonalny zestaw montażowy czytnika A2
  Pokrywa skanera Y3

Opcje systemu i kontrolera

 • Akcesoria do drukowania

  Zestaw międzynarodowych czcionek PCL A1
  Zestaw do obsługi druku w języku PS CS1

 • Opcje wysyłania

  Zestaw do uniwersalnej wysyłki plików PDF Trace & Smooth A1
  Zestaw cyfrowego podpisu użytkownika do obsługi uniwersalnej wysyłki C1

 • Drukowanie kodów kreskowych

  Zestaw drukowania kodów kreskowych D1

 • Akcesoria systemowe

  Zestaw interfejsu sterowania kopiowaniem D1

 • Akcesoria do faksu

  Karta faksu klasy Super G3 BJ1
  Zestaw do zdalnej obsługi faksów A1

Inne opcje

 • Wkład ze zszywkami

 • Akcesoria ułatwiające obsługę

  Uchwyt ułatwiający dostęp do podajnika ADF A1
  Zestaw do regulacji nośników A1

Porozmawiaj z doradcą sprzedaży

Masz pytanie lub poszukujesz informacji? Wprowadź poniżej swoje dane i pozostaw nam wiadomość, a jeden z naszych konsultantów skontaktuje się z Tobą.

Potrzebujesz pomocy technicznej dla swojego produktu Canon?

Dziękujemy

Nasz konsultant oddzwoni do Ciebie

[TIME]

Do usłyszenia

https://d. la1-c1-frf. salesforceliveagent. com/chat 5720J0000004FbN 00D20000000M2dz 5730J000000TPPG liveagent_button_offline_5730J000000TPPG 00D20000000M2dz imageRUNNER C3226i pl

Canon - MF746Cx / MF744Cdw / MF742Cdw / MF645Cx / MF643Cdw / MF641Cw - Podręcznik użytkownika

Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Canon Imageclass Mf628cw

Bezpośredni link do pobrania Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Canon Imageclass Mf628cw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Specyfikacja techniczna i podręcznik użytkownika Canon Imageclass Mf628cw