Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Fujitsu Fi 400f

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Fujitsu Fi 400f może pomóc w usprawnieniu wydajności i funkcjonalności urządzenia. Oprogramowanie sprzętowe może zostać zaktualizowane za pośrednictwem aplikacji Fujitsu Update Manager. Aby uzyskać dostęp do aplikacji, wystarczy podłączyć urządzenie do komputera za pomocą kabla USB lub przez sieć lokalną. Użytkownicy mogą także pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony internetowej producenta. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego może być wykonana w kilku krokach, w których użytkownicy będą musieli wykonać kilka prostych czynności. Podczas instalacji nowego oprogramowania producent zaleca, aby skonfigurować ustawienia domyślne i usunąć wszystkie dane z urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji urządzenie będzie w pełni gotowe do działania z zaktualizowanym oprogramowaniem sprzętowym.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Fujitsu Fi 400f

Zaktualizuj oprogramowanie sprzętowe skanera ScanSnap, aby dodać nowe funkcje lub poprawić istniejące funkcje i wydajność roboczą. Po ukazaniu się nowszej wersji oprogramowania układowego otrzymasz powiadomienie z aplikacji ScanSnap Home.

UWAGA

 • Aby zaktualizować oprogramowanie układowe, musisz mieć dostęp do Internetu.

 • Podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego nie wykonuj poniższych operacji. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia danych oprogramowania sprzętowego.

 • Wyłącza skaner ScanSnap

 • Rozłączenie skanera ScanSnap z komputerem za pomocą wyjęcia kabla USB ze skanera ScanSnap lub komputera lub zmiany ustawień sieci Wi-Fi.

 • Nie wyłączaj skanera ScanSnap ani nie wyjmuj kabla USB podczas aktualizacji oprogramowania układowego.

  WSKAZÓWKA

 • Sprawdzenie z wyprzedzeniem najnowszych informacji na temat oprogramowania sprzętowego umożliwia podjęcie decyzji co do konieczności aktualizacji oprogramowania.

  Aby uzyskać najnowsze informacje dotyczące oprogramowania sprzętowego, zapoznaj się z tutaj. com/global/dl/firmware/ix1500.

 • Jeśli używasz oprogramowania powiązanego ze skanerem ScanSnap, zastosuj również najnowsze aktualizacje do tego oprogramowania. Szczegóły można znaleźć w Aby zaktualizować oprogramowanie.

  1. Wyświetl Okno główne oprogramowania ScanSnap Home. Wybierz [Ustawienia] w menu [Preferencje], aby wyświetlić okno preferencji. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
  2. Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home w obszarze powiadomień na pasku zadań.

   Aby poznać szczegóły dotyczące menu ScanSnap Home, zapoznaj się z Ikona ScanSnap Home i menu ScanSnap Home.

  3. Kliknij przycisk [Aktualizuj].
  4. Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie [Aktualizacja oprogramowania układowego skanera ScanSnap], które się pojawi.

  Rozpoczyna się aktualizacja oprogramowania układowego.

  Kliknij ikonę [ScanSnap Home] na liście aplikacji, która pojawi się po kliknięciu launchpada w doku.

  Na pasku menu [Preferencje] wybierz [ScanSnap Home], aby wyświetlić okno preferencji. Wybierz skaner ScanSnap aktualnie podłączony do komputera, z listy urządzeń ScanSnap w [Informacje o skanerze] znajdujący się w zakładce [Skaner].
 • Zakładkę [Skaner] można wyświetlić w menu ScanSnap Home, które pojawi się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w ikonę ScanSnap Home na pasku menu.

 • Kliknij przycisk [Aktualizuj].
 • Postępuj zgodnie z instrukcjami w oknie [Aktualizacja oprogramowania układowego skanera ScanSnap], które się pojawi.
 • Zmodyfikowanie tej opcji spowoduje automatyczne uaktualnienie tej strony

  Możesz skonfigurować Narzędzie AirPort, aby automatycznie sprawdzało dostępność uaktualnień i wyświetlało powiadomienia, gdy uaktualnienia będą dostępne.

  Automatyczne sprawdzanie dostępności uaktualnień

  1. Otwórz Narzędzie AirPort  na Macu. Znajduje się ono w folderze Narzędzia wewnątrz folderu Aplikacje.

   Otwórz Narzędzie AirPort

  2. Wybierz polecenie menu Narzędzie AirPort > Ustawienia, a następnie wykonaj dowolną z poniższych czynności:

   • Aby przy każdym uruchomieniu Narzędzia AirPort automatycznie sprawdzana była dostępność uaktualnień oprogramowania oraz oprogramowania sprzętowego, zaznacz pole wyboru Sprawdzaj dostępność uaktualnień z chwilą otwarcia Narzędzia AirPort.

   • Aby dostępność uaktualnień oprogramowania oraz oprogramowania sprzętowego była sprawdzana w tle, zaznacz Sprawdzaj automatycznie dostępność uaktualnień, a następnie wybierz częstotliwość z menu podręcznego (na przykład „co tydzień”). Narzędzie AirPort zostanie automatycznie otwarte, gdy dostępne będą uaktualnienia.

  Ręczne sprawdzanie dostępności uaktualnień

  1. Otwórz Narzędzie AirPort Otwórz Narzędzie AirPort

   Zaznacz stację bazową na schemacie graficznym. Konieczne może być wprowadzenie hasła stacji bazowej.

  2. Jeśli obok numeru wersji widoczny będzie przycisk Uaktualnij, kliknij w niego, aby uaktualnić oprogramowanie sprzętowe.

  Ograniczenie liczby znaków:250

  Maksymalna liczba znaków to 250.

  Dziękujemy za komentarz.

  Poznaj zmiany i funkcje zawarte w uaktualnieniach oprogramowania sprzętowego AirTaga. 

  Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego AirTaga 2. 0. 36

  • Rozwiązano problem z akcelerometrem, który nie aktywował się w niektórych scenariuszach.

  Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego AirTaga 2. 24

 • Wprowadzono funkcję Znajdowanie dokładne, która pozwala zlokalizować nieznany AirTag poruszający się z tobą.
 • Jeśli iPhone jest wybudzony, a podróżuje z Tobą AirTag, który jest oddzielony od swojego właściciela, otrzymasz powiadomienie i zostanie wyemitowany dźwięk wskazujący na przenoszenie AirTaga. 
 • Te funkcje wymagają systemu iOS 16. 2 lub nowszego.

  Funkcja Znajdowanie dokładne wymaga obsługiwanego modelu iPhone’a z technologią ultraszerokopasmową. 

  Uaktualnienie oprogramowania sprzętowego AirTaga 1. 301

 • Dostrojenie dźwięku niepożądanego śledzenia w celu łatwiejszego zlokalizowania nieznanego AirTaga.
 • Wymaga systemu iOS 14. 5 lub nowszego.

  Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

  1. Otwórz aplikację Znajdź.
  2. Stuknij kartę Przedmioty.
  3. Wybierz AirTaga na liście przedmiotów.
  4. Stuknij nazwę AirTaga, a zostanie wyświetlony numer seryjny i wersja oprogramowania sprzętowego.

  Data publikacji: 

  Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Fujitsu Fi 400f

  Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Fujitsu Fi 400f

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Fujitsu Fi 400f