Zawiadomienie regulacyjne Haier Hr 62

Zawiadomienie regulacyjne Haier HR 62 to jeden z produktów firmy Haier, który ma na celu umożliwienie użytkownikom korzystanie z urządzenia w sposób bezpieczny i zgodny z prawem. Zawiadomienie regulacyjne Haier HR 62 zawiera wszystkie informacje dotyczące zasad bezpieczeństwa i regulacji, które są obowiązkowe do zastosowania w odniesieniu do tego urządzenia. To zawiadomienie zawiera również instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia, w tym instrukcje dotyczące użytkowania i konserwacji, a także dane techniczne, takie jak moc, napięcie i częstotliwość. Użytkownicy powinni mieć świadomość wszystkich informacji dotyczących bezpieczeństwa i regulacji zawartych w zawiadomieniu, aby zapewnić właściwe użytkowanie i konserwację urządzenia.

Ostatnia aktualizacja: Zawiadomienie regulacyjne Haier Hr 62

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

Znaleziono około 34 wyników dla: chłodziarka haier

 • Chłodziarka Haier HR-135AR/A - nie chłodzi

  Witam Serdecznie na forumNie wiem co się dzieje z moją chłodziarką Haier HR-135AR/A, bardzo słabo chłodzi, jaka może być przyczyna.Dodano po 12Mam także wrażenie jakby się czasami przez długi czas się nie włączała ( wtedy jestem w pracy)

  AGD Początkujący 05 Sie 2008 19:38Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1910

 • Chłodziarka Haier HR-135AA- instrukcja obsługi PL

  ChłodziarkaHaier HR-135AAInstrukcja obsługi PL

  AGD Instrukcje Obsługi 21 Paź 2010 15:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 666

  Chłodziarka Haier HR-135AR- instrukcja obsługi PL

  Haier HR-135AR 21 Paź 2010 15:54Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 600

  Chłodziarka Haier HR-137A- instrukcja obsługi PL

  Haier HR-137A 21 Paź 2010 15:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 581

  Chłodziarka Haier HR-138A- instrukcja obsługi PL

  Haier HR-138A 21 Paź 2010 15:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 717

  Lodówka Haier BC0541E1E00 chłodzi ale za mocno

  Jakby chłodziła za bardzo jak napisałeś to by ci żarcie w chłodziarce zamarzło "na kość" a to ze chodzi na okrągło i bulgocze to świadczy że uciekł ci czynnik z układu, może da się naprawić ale jest jeszcze inny problem: czynnik R134a i wykonawca który ci to naprawi o ile da się usunąć nieszczelność...

  AGD Użytkowy 11 Lip 2022 13:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 168

  Haier HB16FMAAA - W strefie MyZone zamarzają warzywa i owoce

  Chłodziarko-zamrażarka Haier HB16FMAAA po wakacjach, kiedy lodówka nie była używana ale cały czas uruchomiona, w szufladzie MyZone zaczęły zamarzać warzywa i owoce pomimo ustawienia na panelu sterowania pozycji Fruit&Veg. W pozostałych strefach lodówka chłodzi prawidłowo. Odłączyłam lodówkę od zasilania...

  17 Gru 2022 11:03Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 105

  Chłodziarko-zamrażarka HR 146AAME- instrukcja obsługi PL

  Chłodziarko-zamrażarkaHaier HR 146AAMEinstrukcja obsługi PL

  21 Paź 2010 16:51

  Chłodziarko-zamrażarka HRF688FF-ASS-UM - instrukcja PL

  Haier HRF688FF-ASS-UM 21 Paź 2010 17:22Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 606

  Chłodziarko-zamrażarka HRF 250E - Instrukcja obsługi PL

  Haier HRF 250E 21 Paź 2010 17:26Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 776

  Chłodziarko-zamrażarka HRF 250IE/IEL- Instrukcja obsługi PL

  Haier HRF 250IE/IEL 21 Paź 2010 17:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 862

  Chłodziarko-zamrażarka HRF 250KA ME - Instrukcja obsługi PL

  Haier HRF 250KA ME 21 Paź 2010 17:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 621

  Chłodziarko-zamrażarka HRF 368HAAME- instrukcja obsługi PL

  Haier HRF 368HAAME 22 Paź 2010 16:01Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 800

  Chłodziarko-zamrażarka HRF 689 FF A- instrukcja obsługi PL

  Haier HRF 689 FF A 22 Paź 2010 16:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 683

  Chłodziarko-zamrażarka JC-83-122-163- instrukcja obsługi PL

  Haier JC-83-122-163 22 Paź 2010 18:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 543

  chłodziarko-zamrażarka no-frost NIE oddająca ciepła bokami, które są ok?

  Nie straciłem zainteresowania, raczej nadzieję. Co za shit niesamowity, to się w głowie nie mieści. Dlaczego takie LG mają po 70cm głębokości i NIE mają skraplacza z tyłu, albo na dole chyba też były i dmuchały z tyłu kanałami do góry o ile pamiętam, Haier chyba to miał, drogi model ze szklanymi frontami,...

  AGD Co kupić? 17 Lip 2022 13:55Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 579

  Lodówko zamrażarka Haier 368/1/b - Objawy brak:czynnika chłodzącego. Co dalej?

  Tak naprawdę to chłodziarka daje jakieś oznaki po b. długim czasie, ale zamrażarka trzymając rękę na parowniku nic nie mrozi.Czy ktoś może ocenić mi tą sytuację bo zamierzam odkupić tą maszynę ale czy warto...

  30 Paź 2013 12:59Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 6699

  Zamrażarka Haier HF-50/A Problem z termoststatem?

  To jest chłodziarka więc termostat na 100% do wymiany. Wymontuj go i wybierz się do sklepu z częściami AGD dobiorą ci zamiennik tylko zaznacz że musi być do chłodziarki. Pozdro

  15 Kwi 2016 14:57Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1128

  Lodówka Haier HRF-628IS7 termometr pokazuje inną temperaturę na panelu kontrlnym

  981421 Witam może ktoś mi pomoże.Nie chce mi zjeść temperaturę minusowa ani w zamrażarce ani w chłodziarce. Tylko stanie na 00°C w zamrażarce, a ustawiona jest na - 18°C, i tak samo chłodziarka zajedzie 15°C i tak się trzyma, a jest ustawiona na 5°C. Wkładam do lodówki termometr pokazuje całka...

  23 Sie 2019 10:41Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1659

  Lodówka Haier HRF-522IG6 słabo mrozi

  Sprawdź grzałkę i bezpiecznik termiczny czy są OK?A jak się zachowuje chłodziarka po odlodzeniu parownika, czy temperatury są odpowiednie?Jeśli tak to wykonaj wcześniejn "przepisane" pomiary elementów.

  21 Sty 2023 18:52Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 348

  Haier A3FE737CMJ - dziwny, jednostajny piszcząco-świdrujący dźwięk

  Jeżeli wszystko gra, a urządzenie działa poprawnie(chłodziarko-zamrażarka) to jest ok. Myśle że ona stoi stabilnie, by dodatkowo coś nie drażniło ucha 😕

  04 Sty 2023 21:50Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 144

  Chłodziarko -zamrażarka ARISTON 3832C

  Może dziwne ale są tam zawory i mogła strzelić płytka zaworowa albo cos pod nia podeszło, nie wykluczy sie też ucieczki gazu- sprzet najwyższej jakości i taniocha gdzie stosuje sie tanie elementy-tak to wynika z konkurencji a płaci klient -bo to ostatnie ogniwo.Jak jest na gwarancji to niech ja sami...

  AGD chłodnictwo 14 Mar 2004 12:17Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3403

  whirlpool arc5550 w czasie upałów w chłodziarce 12st

  Odpłatnie na gwarancji? No o czymś takim to jeszcze nie słyszałem. Gwarancja to jest gwarancja i powinna obejmować wszystkie uszkodzenia (tak jest w: Beko, Electrolux, Indesit, Panasonic, Haier i wszystkich innych które znam od strony serwisu) Jeżeli nie chcą zrobić tego na gwarancji to powołując się...

  27 Lip 2010 13:19Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4808

  chłodziarko zamrażarka Haier HRF-368AE nie pracuje

  W/w chłodziarce mruga tylko wyświetlacz od temeratury, więcej nic sie nie dzieje. Czy to jest uszkodzenie termostatu elektronicznego? Czy można go naprawić??

  18 Lut 2009 08:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1736

  Chłodziarko-zamrażarka Haier HRF368HAA/ME- instrukcja PL

  Haier HRF 368 HAA/ME 21 Paź 2010 17:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1368

  Chłodziarko-zamrażarka Haier HRF 368 F - Instrukcja PL

  Haieer HRF 368 F 21 Paź 2010 17:32Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2318

  chłodziarko- zamrażarka, firma Haier, agregat firma zel HQS99AA

  witam, mam problem z lodówką a mianowicie: przestała mrozić(pracowac).Słychać lekkie buczenie i pochwili wybija (rozłacza) ten okrągły stycznik, silnik tylko buczy. Kondensator też podmieniałem na taki sam jak tam był. Jaka powinna być oporność na tej "pastylce"(chyba oporniku), no i jakie maja byc...

  29 Cze 2012 14:05Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1896

  Chłodziarko-zamrażarka Haier - zastąpienie sterownika

  W chłodziarko-zamrażarce Haier uszkodzeniu uległ sterownik. Nie daje znaku życia, nie działa wyświetlacz. Już wcześniej się dziwnie zachowywał np: przestawał załączać chłodzenie.Chciałbym zastąpić ten sterownik czymś uniwersalnym np: MH1210W lub podobnym. Agregat to ZBS1114CY z modułem, który jest...

  14 Sie 2017 11:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 861

  Chłodziarko-zamrażarka Haier HB25 - szukam schematu

  Po pierwsze witam wszystkich.Poszukuję schematu elektrycznego do chłodziarko-zamrażarki Haier HB25.Problem polega na tym, że zamrażarka nie chłodzi.

  11 Gru 2022 21:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 534

  Kompletny sprzęt AGD - moje konkretne propozycje po dokładnym researchu

  PRALKA wolnostojącaWybierz LG F2J5WN3W - 1. 350 zł lub LG F2J5WN4W - 1. 400 zł. 1200obr się przyda, a z tego co widzę, to różnica między nimi tylko wizualna.ZMYWARKA do zabudowySiemens SN636X03ME – 1. 800 zł - bardzo fajny model. Według mnie, w tej cenie lider.LODÓWKA wolnostojąca...

  12 Sie 2019 09:18Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2073

  Polar CZW250 - chłodzi ale nie mrozi?

  Witam!Podłączę się do tego tematu, żeby nie zakładać nowego.Mam dokładnie taką samą sytuację - zamrażarka zdechła a chłodziarka chłodzi - lodówka Haier. A zaczęło się od tego, że przed świętami cała lodówka odmówiła posłuszeństwa. Wezwałem "fachowca" napełnił układ i pochodziła 2 dni po czym znowu...

  AGD Pralki, Suszarki 06 Maj 2007 17:07Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4210

  Lodówka na wino. Gdzie można kupić takie pofalowane półki?

  Znam schładzarki do wina produkcji Samsunga i Haiera, oprócz tego pojedyncze półki na butelki występują w niektórych chłodziarkach Electroluxa oraz Aristona i Gorenje. Występują one jako części zamienne ale nie są tanie np półka do schładzarki Samsunga model RW13EBSS występująca pod numerem katalogowym...

  02 Kwi 2006 23:29Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3566

  Którą z tych pralek wybrać?

  Cześć,mam obecnie dylemat dotyczący wyboru pralki automatycznej. Pralka ma prać;) oraz mile widziana jest ogólna oszczędność wody i energii oraz obudowa typu silm. Zastanawiam się nad takimi modelami:Haier HWS50-10F2SPolar PTL 1061Candy CS4 1062DS/2-S (chyba najbardziej "wyposażona")Whirlpool...

  25 Paź 2016 17:07Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1761

  Lodówka Samsung RS7528THCSP - Nie osiąga zadanych temperatur.

  Dla tych myślących, ze to zawor rozprezny to prosze rozpreznyTylko to co przedstawiłeś na zdjęciach jest TERMOSTATYCZNYM zaworem rozprężnym (TZR). Elektroniczne zwory rozprężne (EZR, z angielska EEV) mogą mieć bardzo różną formę, ale tylko jedno wejście i jedno wyjście.Tu przykład EEV Carel:...

  14 Lis 2018 18:10Odpowiedzi: 54 Wyświetleń: 4773

Zawiadomienie regulacyjne Haier Hr 62

Bezpośredni link do pobrania Zawiadomienie regulacyjne Haier Hr 62

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Zawiadomienie regulacyjne Haier Hr 62